Hemtjänst Anne Stalin AB

Anne Stalin startade hemtjänstverksamheten redan 1993. Vi är verksamma i Danderyd och vi erbjuder hemtjänst och service. Sedan starten har företaget successivt växt och utvecklats i den takt det varit möjligt med egna resurser och eget kapital. Nu är vi ca 40 heltidsanställda. Våra medarbetare, deras engagemang, kunskap och erfarenhet tillsammans med korta beslutsvägar är vår styrka.

Bolagsfakta

Till allabolag.se

Ledning

  • Anne Stalin
  • Alexander Stalin

Ägare

Anne Stalin

Sjukfrånvaro

5,4 procent av schemalagd arbetstid

Hemtjänst Anne Stalin AB Hemtjänst

Visa i sök

Hemtjänst Anne Stalin AB Mötesplatser och sällskap

Visa i sök