Nordisk Hemservice AB

Hemtjänst som berör: Det är du och dina behov som styr vårt arbete. Din vardag och dina behov som vi ska underlätta. Med en kontaktperson och små arbetslag skapar vi trygghet och trivsel hemma hos dig. Vi har avtal med Stockholm Stad. Specialiserat demensteam: Med utbildning från Silviahemmet och lång erfarenhet inom demensvård kan du känna dig trygg med vårt specialiserade demensteam. När orden inte räcker till kommunicerar vi med taktil beröring för att skapa lugn och trygghet. Hushållsnära tjänster: Få mer tid till dina favoritintressen. Vi kan hjälpa dig med allt från städning, till fönsterputs, enklare trädgårdsarbete, avlösning och ledsagning. Flexibla tjänster med Rut-avdrag ger mer glädje i vardagen.
Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
7,31 procent (Beräkningsgrund = sjukfrånvaro i antal timmar / total ordinarie arbetstid i antal timmar)

Nordisk Hemservice AB Hemtjänst

Nordisk Hemservice AB Tjänster du köper själv