Nordisk Hemservice AB

Nordisk Hemservice AB

Stockholm
Verksam i
Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Enskede-Årsta-Vantör
Typ av insats
Avlösning
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Tilläggstjänster
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Vår vision är ”En trygg ålderdom utan att behöva känna ensamhet”. Nordisk hemservice erbjuder dig en individuellt anpassad hemtjänst efter dina behov. För oss är varje människa unik och det är du och dina behov som styr hur vi ska hjälpa dig.

Vi på Nordisk Hemservice har ett specialiserat demensteam med utbildning och certifiering från Stiftelsen Silviahemmet. Teamet består av kompetenta medarbetare med stort engagemang och lång erfarenhet av demensvård.

Vi på Nordisk Hemservice arbetar utifrån äldreomsorgens värdegrund: Självbestämmande Individualisering, Valfrihet, Välbefinnande, Trygghet, och Meningsfullhet. Vi har mycket höga kvalitetskrav på oss själva, har lång erfarenhet av äldreomsorg och har funnits sedan 2003.

Organisation
Organisationsform
Företag
Verksamhetens storlek (antal kunder)
75-99 kunder i Stockholm

Tjänster

Det är skönt att få bo kvar hemma. Vi finns till för att du ska känna dig trygg och för att underlätta din vardag.

Hemtjänst
Exempel på servicetjänster som vi erbjuder är: städ, tvätt, bäddning, matinköp, matlagning, matlådaleverans, inköp, apoteksärenden, promenad, avlösarservice och ledsagning. Exempel på omvårdnadstjänster är: personlig hygien, hjälp med påklädning, förflyttning och utryckning vid trygghetslarm. Vårdomsorg dygnet runt alla dagar.

Hemsjukvård
Vi utför hemsjukvårdsinsatser på delegering. Medicinering görs med delegering från distrikssköterska. Vid behov kan vi hjälpa dig med att ta hand om din stomipåse.

Tilläggstjänster
Vi kan bistå med andra tjänster som inte ingår i det vanliga biståndsbeslutet från kommunen. Dessa tjänster köper du direkt från oss som privatperson och du kan utnyttja RUT-avdraget. Klicka här för att läsa mer om våra tjänster som du köper själv. Vi kan även förmedla frisör, nagelvård mobila tandläkare, medicinsk fotvårdare som kan komma hem till dig om du önskar och du betalar direkt till dem.

Typ av insats
Avlösning
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Tilläggstjänster

Arbetssätt

På Nordisk Hemservice arbetar vi enligt SIP, Samordnad Individuell Plan. Det är ett arbetssätt för oss att säkerställa att vi erbjuder våra kunder bästa möjliga omvårdnad genom att vi samverkar med olika professioner kring varje kund som biståndshandläggare, distriktssköterskor, vårdcentral och anhöriga.

Kontinuitet

Vårt arbete präglas av respekt och omtanke. Vi förstår att du inte vill ha så många som hjälper dig. Därför ser vi till att så få personer som möjligt kommer hem till dig.

Vi har ett kontaktteam som är tillgängliga och är demens och palliativ utbildad.

Kontaktperson

Som kund hos oss får du en egen kontaktman som i första hand vänder dig till och hon/han ser till att du får en god omvårdnadsservice.

Genomförandeplan

Vid vårt första möte utformar vi tillsammans med dig en genomförandeplan enligt dina önskemål och behov utifrån ditt biståndsbeslut. I Genomförandeplanen beskrivs dina önskemål så som tiden och vilka dagar, när och hur ska vi hjälpa dig och den uppdateras vid behov.

Personal

Nordisk Hemservice består av ett 30-tal personer. Merparten av våra medarbetare är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden.

Vi samarbetar även med sjukvårdspersonal från Stockholm stad såsom distriktsjuksköterska och arbetsterapeut. Varje enhet leds av en samordnare och företaget av en verksamhetschef.

Vi har ett specialiserat demensteam som är utbildade och certifierade av Stiftelsen Silviahemmet och som består av kompetenta medarbetare med stort engagemang och lång erfarenhet av demensvård. Faktum är att vi på Nordisk Hemservice är den första hemtjänsten i Sverige att bli Silviacertifierad. Demenstemet använder sig bland annat av taktil beröring när orden inte räcker till. 

Nordisk Hemservice hjälper svårt sjuka och döende med omvårdnad i livets slutskede, så kallad palliativ vård. Vi samarbetar med ASiH (sjukvårdsteam i hemmet) för att ge patienten ett värdigt avslut i sitt eget hem.

Vår personal har bland annat gått utbildningar inom: måltid och kostutbildning, psykisk funktionsnedsättning, reflektion och bemötande, anhörigstöd, första hjälpen till psykisk hälsa-äldre, värdegrundsledare utbildning, alkohol missbruk hos äldre och Hot & våld i hemmet. 

Språk
Engelska
Kollektivavtal

Mat

Nordisk Hemservice har funnits i snart tio år och vi vet hur viktig måltiden är för våra kunder. Det är dagens höjdpunkt och därför är måltiden en av våra viktigaste arbetsuppgifter. Maten på din tallrik ska få dig att må bra. Den ska ge dig kraft och energi så att du orkar och trivs med livet. Maten ska smaka gott, vara väl komponerad och serveras i trevlig miljö. Vi anpassar alltid maten efter högtider och mattraditioner.

Ibland tryter matlusten eller orken. Därför följer vi upp måltiden med en checklista som visar vad du äter och hur du reagerar på maten. Det ger värdefull information till dietisten som lättare kan se vad som är bäst för din hälsa.

Visste du att personer som lider av demens kan få problem att se hela tallriken? Du kanske tror att maten som ligger kvar på halva tallriken beror på dålig matlust. Istället kan det vara hjärnan som bara ser ena delen av tallriken. Ett litet tips är att vända på tallriken så att hela måltiden blir synlig.

Du kan alltid prata med oss om du har frågor eller funderingar över hur måltiden fungerar för dina anhöriga.

Leverantör
Vi lagar gärna din mat! Våra vårdbiträden och undersköterskor är utbildade och vana att tillaga maten på plats efter kundens önskemål. När måltider kommer i portionsförpackning lägger vi upp den på en tallrik och dukar fint.

Kvalitet

God kvalitet i omsorgen är mycket viktigt för oss. Vårt mål är att våra kunder ska känna trygghet och välbefinnande. Detta uppnår vi genom att ständigt utveckla och jobba aktivt med kundens synpunkter/klagomål samt årliga enkäter för att kunna säkerställa verksamheten.

Vi följer fastställda arbetsrutiner enligt vår kvalitetskontroll utifrån de krav som Stockholm stad har.

Certifieringar
Certifiering i demens och palliativ via Stiftelsen Silviahemmet.
Kvalitetsutvärderingar

Kontakt

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Södermalm: Ludvigsbergsgatan 5, 118 23 StockholmÖstermalm: Banérgatan 21, 115 22 StockholmHuvudkontor: Mörbyhöjden 1B, 182 52 Danderyd
Vill du bli kund hos oss?

Vill du bli kund hos oss? Det är enkelt att välja eller byta till oss. Ring oss så hjälper vi dig gärna!

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.