Stiftelsen Betelhemmet

Betelhemmet är ett litet, lantligt äldreboende i Jönåker. Betelhemmet drivs som en stiftelse med Betelförsamlingen i Jönåker som huvudman. Betelhemmet är inte vinstdrivande utan all eventuell vinst återinvesteras i Betelhemmet till förmån för våra boende och vår personal. Betelhemmet har 16 platser.

Stiftelsen Betelhemmet Äldreboende