Bräcke hemtjänst Alingsås

Bräcke hemtjänst Alingsås

Kolavägen 4, Alingsås

Verksam i
Centrum, Haga och Tuve
Typ av insats
Avlösning
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Hemsjukvård
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Välkommen till Bräcke hemtjänst Alingsås
Vi erbjuder dig hemtjänst med hjärta – med kontinuitet, kompetens och engagemang som ledord. Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta leva ditt liv på samma sätt som du alltid har gjort, även när vissa sysslor börjar kännas tyngre. Med vår hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge som du själv önskar. Med ett gott bemötande, lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill i ditt eget hem. Det är du som är expert på ditt liv och vi utgår därför alltid ifrån dina behov och dina önskemål.

Nöjda kunder
I Socialstyrelsens undersökning från 2019 framkom att 100% av våra kunder är nöjda med oss på Bräcke diakoni som sin hemtjänst.

Prioriterar kontinuitet
När du väljer oss som utförare av din hemtjänst är kontinuitet något som vi prioriterar. Genom det skapas förutsättningar för att du lär känna vår personal och kan känna dig trygg med dem. Vi visar alltid stor hänsyn och respekt för ditt privatliv och din integritet. Alla medarbetare du möter har id-bricka på sig för att du ska känna dig trygg när du öppnar din dörr för oss.

Medarbetare med hög kompetens
Vi ställer höga krav på våra medarbetares kompetens, som dessutom har extra utbildning och kunskap inom våra profilområden demens och palliativ vård. Du får också en egen kontaktperson som ansvarar lite extra för att lära känna dig.

Hemtjänst utifrån dina önskemål
Hur din hemtjänst ser ut avgörs utifrån dina unika behov, önskemål och beroende på vilka insatser du fått beviljat från kommunen. Den hemtjänst som vi erbjuder se väldigt olika ut. En del behöver bara kortare besök medan andra behöver mer omfattande omvårdnad och service. För oss är det viktigt att du är delaktig och själv får vara med och bestämma om din hemtjänst.

Om Bräcke diakoni
Bräcke diakoni är en stiftelse som drivits utan vinstsyfte ända sedan 1923. Vi har lång erfarenhet av vård och omsorg och vill vara med och göra hela samhället medmänskligare. Även om vi har mer än 90 år på nacken är vi piggare och mer nytänkande än någonsin.

Organisation
Verksamhetens storlek (antal kunder)
Cirka 60 kunder i Alingsås
Inriktning

Tjänster

Hemtjänst
Vi på Bräcke hemtjänst Alingsås kan erbjuda hemtjänst efter det biståndsbeslut som du blivit beviljad av Alingsås kommun. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans hur du vill att din hemtjänst ska utföras. Exempel på tjänster kan vara: städning, tvättning, inköp, hjälp med din personliga hygien, avlösning i hemmet, leverans av matlådor eller matlagning, hjälper dig att förflytta dig och mer omfattande omvårdnad och service.

Hemrehabilitering och hemsjukvård
Via delegering från fysioterapeut eller arbetsterapeut kan vi utföra hemrehabilitering. Vi utför även hemsjukvård via delegering från patientansvarig sjuksköterska.

Alzheimers café
Bräcke diakoni tillsammans med Röda korset och Alingsås kommun anordnar flera gånger per år Alzheimers café. Då bjuds det på fika, musik och föreläsningar som anknyter till demens. Cafét är öppet för personer med en demenssjukdom, anhöriga och andra som vill komma och lyssna.

Typ av insats
Avlösning
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Hemsjukvård

Arbetssätt

Levnadsberättelse
Här på Bräcke hemtjänst Alingsås arbetar vi med levnadsberättelser som blir personalens guide till att förstå vad som är viktigt för dig och vad som präglat ditt liv.

Vårdkedjan – Demens
Våra kunder med en demenssjukdom kan ingå i den så kallade Vårdkedjan, vars syfte är att skapa en modell för en sammanhållen vårdkedja med fokus på helheten i vården. 

Kontinuitet

Det som utmärker oss på Bräcke hemtjänst Alingsås i är att vi är en mindre hemtjänstutförare och därför kan erbjuda dig hög kontinuitet. I så stor utsträckning som möjligt ska det vara samma personer som kommer och utför din hemtjänst. När du träffar våra medarbetare ska du alltid bli bemött av vänlighet och respekt.

Kontaktperson

Du får en egen kontaktperson som ansvarar för kontakten med dig och dina anhöriga om du så önskar. Det är också din kontaktperson som du vänder dig till när du har frågor eller synpunkter.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig, och eventuellt anhöriga, skriver vi en genomförandeplan där vi beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd. Genomförandeplanen beskriver ditt behov av hjälp, dina önskemål och hur dina hemtjänstinsatser ska utföras. Planen uppdateras var tredje månad eller vid förändrat behov.

Personal

Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska ha hög kompetens och vara utbildade undersköterskor. Dessutom har vi speciell kompetens när det gäller personer med demenssjukdom.

Språk
Engelska
Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Som kund hos oss väljer du från en lista vem du vill ha som leverantör av mat. Då får sedan en meny där du väljer vad du vill äta de kommande dagarna. Det finns alltid flera alternativ att välja mellan. Vi kan även tillaga enklare maträtter i ditt hem till lunch och middag. 

Kvalitet

Bräcke hemtjänst Alingsås vision att skapa ett medmänskligare samhälle bygger på att det varje dag skapas värden mellan människor. Det är i detta möte som vården och omsorgen utvecklas.

Bräcke hemtjänsts kvalitetsarbete har sin utgångspunkt i varje persons behov och önskemål. Att lyckas med kvalitetsarbetet kräver en kultur där vi lär av fel och brister och där vi systematiskt utvecklar kompetens och kapacitet i verksamheten.

Synpunkter och klagomål
I första hand önskar vi att ha en dialog med kunden. Vi har även en rutin som ska vara allmänt känd av alla i personalgruppen. Vi informerar och delar ut en broschyr till kunden. Det går också att fylla i Säg vad du tycker på hemsidan. 

Kvalitetsutvärderingar

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Idéburen verksamhet
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Ann-Louise Rickardsson
Gatuadress
Kolavägen 4
Postnummer
441 55
Postort
Alingsås
Vill du bli kund hos oss?

Hemtjänst är en biståndsbedömd insats vilket innebär att du måste ansöka om ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare på Alingsås kommun. När du beviljats hemtjänst meddelar du din biståndshandläggare att du vill ha oss på Bräcke diakoni som din hemtjänstutförare. Här hittar du mer information om hur du ansöker.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.