Alma Vård & Omsorg

Alma Vård & Omsorg

Vetekornsgatan 3B, Mölndal

Verksam i
Kallebäck/Skår och Bö /Kärralund, Johanneberg/Lorensberg, Krokslätt, Guldheden, Frölunda och Opal.
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Tilläggstjänster
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Välkommen till oss på Alma Vård & Omsorg
Vill du bo kvar i ditt eget hem, men känner att det är svårt att klara av din vardag och dagliga sysslor? Då kan du ansöka om hemtjänst hos kommunen och sedan välja oss på Alma Vård & Omsorg som din hemtjänst. Vi finns där som ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt i ditt eget hem utifrån dina villkor och förutsättningar.

För oss är det viktigt att du som kund känner att både ledning och personal finns där för dig och att våra tjänster ger dig en trygg och meningsfull vardag. Vår verksamhet bygger på en humanistisk människosyn, där solidaritet och tillit utgör byggstenarna. Ledningen består av socionomer med utbildning inom äldre och åldrande, vilket skapar en större förståelse för den livsfas som våra kunder genomgår. 

Vi är en nytänkande och flexibel hemtjänst som bland annat använder metoder och teorier inom socialt arbete för att ge våra kunder det individanpassade stöttning denne behöver. Det kan till exempel handla om motiverande samtal för att få våra kunder att vilja gå ut, genomföra rehabilitering eller att äta näringsrik och varierande mat.

Höjdpunkter:
- Nytänkande och flexibel hemtjänst.
- Vi har ett anhörigperspektiv och är alltid tillgängliga för stöd.
- Vi fokuserar på det friska hos dig och hjälper dig att uppleva livslust.
- Endast ett begränsat antal medarbetare besöker dig.
- Alma drivs av utbildade socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete och äldreomsorgen.

Organisation
Organisationsform
Företag

Tjänster

Hemtjänst
Vi på Alma Vård & Omsorg kan hjälpa dig med de omvårdnads- och serviceinsatser som du beviljats av kommunen i ditt beslut om hemtjänst.

Exempel på omvårdnadsinsatser är
- toalettbesök och dusch
- på- och avklädning
- personlig omvårdnad (hygien, rakning)
- stödstrumpor
- medicinhantering
- hushållsinsatser så som disk- och sophantering och att bädda rent
- matlagning i hemmet
- aktivering som promenader eller umgänge
- följeslagning vid tex. läkarbesök och fotvård.

Exempel på serviceinsatser är
- städ
- tvätt
- handling (du får följa med och handla om så önskas)
- apotekärende

Vi erbjuder även ledsagning enligt socialtjänstlagen. Vill du veta mer om vilka tjänster som vi kan hjälpa dig med, tveka inte att höra av dig.

Hushållsnära tjänster
Vi erbjuder även hushållsnära tjänster som du kan använda ditt RUT-avdrag till.

Exempel på tjänster som du kan köpa till är
- storstädning
- fönsterputs
- enklare trädgårdsarbete
- flytthjälp.

Vi erbjuder även fotvård och frisörtjänster.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Tilläggstjänster

Arbetssätt

Som ny kund hos oss
När du valt oss på Alma Vård & Omsorg som din hemtjänst tar vi kontakt med dig för att boka ett välkomstsamtal och planera din hemtjänst tillsammans med dig. Under välkomstsamtalet går vi igenom nödvändig information, dina önskemål och insatsernas utformning.

Kontaktperson och genomförandeplan
Vid vårt första besök hos dig får du en kontaktperson som kommer att vara din primära kontakt med oss. Tillsammans med din kontaktperson utformar ni en genomförandeplan, som är en beskrivning på hur din hemtjänst ska utföras utifrån ditt biståndsbeslut och dina mål.

Kontinuitet
För oss är det viktigt att ge dig som kund kontinuitet. Det innebär att vi jobbar för att begränsa antal medarbetare som besöker dig samt att vi kommer den tid vi kommit överens om. 

Fokus på det friska
Vi har ett salutogent förhållningssätt vilket innebär att vi fokuserar på det friska hos dig. Det innebär att vi hjälper dig att uppleva livslust, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i din livssituation.

Trygghet och säkerhet
Vi arbetar ständigt för att du ska känna dig trygg och säker med oss som din hemtjänstutförare och med våra medarbetare som besöker dig i hemmet. Därför måste alla våra medarbetare alltid kunna identifiera sig med yrkeslegitimation (foto-id) vid varje besök.

Anhörigperspektiv
Vi har ett anhörigperspektiv, vilket innebär att dina anhöriga eller andra personer som är viktiga för dig ges möjlighet att involveras i din vård och omsorg, om du så önskar. Vi ser till att dina anhöriga alltid bemöts med respekt och att de får det stöd de behöver som anhöriga.

Vi är tre chefer som turas om att alltid vara tillgängliga på tider då anhöriga har tid att kontakta oss, som på kvällar och helger. På torsdagar har vi öppet hus för anhöriga som har frågor och funderingar eller som är i behov av samtalsstöd.

Personal

Hos oss på Alma Vård & Omsorg möts du av utbildade undersköterskor och vårdbiträden med kunskap i att jobba inom äldreomsorgen. Vi som har grundat Alma Vård & Omsorg har en lång och gedigen erfarenhet av att jobba med äldre. Vår företagsledning består av utbildade socionomer med lång erfarenhet inom socialt arbete.

För oss är ditt välmående av största vikt. Vi gör alltid vårt yttersta för att bemöta dig med artighet och respekt. Vi tror på att din integritet är en förutsättning för ett meningsfullt liv.

Språk
Arabiska

Kvalitet

Vi jobbar ständigt med att höja och förbättra kvalitén i vår verksamhet, bland annat genom att säkerställa att våra medarbetare har en god arbetsmiljö och att det finns en plan för deras kompetensutveckling. Vi har bland annat satsat på kompetensutveckling inom demensvård.

Vi utför ständiga egenkontroller i syfte att förbättra och utveckla vår verksamhet, bland annat genom kundundersökningar för att kunna följa upp vårt arbete. Vi har även en noggrann hantering av synpunkter och klagomål som hanteras omgående och det sker alltid en återkoppling till kund. Avvikelser hanteras direkt, utreds, tas upp i personalgruppen och följs upp.

På Alma vård & omsorg uppfyller vi de krav, mål, lagar och föreskrifter som gäller för att bedriva hemtjänstverksamhet.

Vi jobbar utifrån följande värdighetsgarantier som innebär att
- vi garanterar dig att du får en kontaktperson
- du får kontinuitet i stödarbetet
-  vi upprättar en genomförandeplan för dig
- vår personal som kommer till dig bär fotolegitimation.

Kontakt

Organisation
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Lala-Alma Amin
Gatuadress

Vetekornsgatan 3B

Postnummer
43146
Postort

Mölndal

Vill du bli kund hos oss?
För att vi ska bli din hemtjänst behöver du ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare på din kommun. Sedan är det bara att välja oss på Alma vård- och omsorg som din hemtjänstutförare. Har du redan hemtjänst kan du byta till oss. Kostnaden för hemtjänsten är densamma oavsett vilken utförare du väljer.

Är du osäker på hur ansökningsprocessen går till eller har du frågor får du gärna kontakta oss, vi svarar gladeligen på dina frågor.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.