Bräcke hemtjänst Göteborg

Bräcke hemtjänst Göteborg

Lilla Risåsgatan 24, Göteborg

Verksam i
Majorna, Annedal eller Linné
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Ditt hem är ditt. Och med rätt hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge du önskar. Vi vill gärna vara med och göra det möjligt. För oss är det viktigt att du är delaktig och själv bestämmer hur du vill ha det. Med lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill. I ditt eget hem. Vi på Bräcke hemtjänst finns för dig som är bosatt i områdena Majorna, Annedal eller Linné.

Vad kan vi göra?
Inom ramen för ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till vad som ska göras och när det ska göras. Det kan till exempel vara inköp, städning eller stöd med personlig hygien. Kanske mår du bra av komma ut på en promenad? Vi har också speciell kunskap kring personer med demenssjukdom och palliativ vård (vård i livets slutskede).

Kompetent personal
När du träffar våra medarbetare möts du av vänlighet och det bemötande du vill ha. Vi vill att du ska träffa personer du känner igen och vi strävar efter att våra medarbetare ska ha hög kompetens och vara utbildade undersköterskor.

Organisation

Tjänster

Inom ramen för ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till vad som ska göras och när det ska göras. Det kan till exempel vara inköp, städning eller stöd med personlig hygien. Kanske mår du bra av komma ut på en promenad? Vi anpassar oss efter dina behov.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi strävar efter att det i så stor utsträckning som möjligt ska det vara samma personer som kommer och utför din hemtjänst. När du träffar våra medarbetare ska du alltid bli bemött av vänlighet och respekt.

Kontaktperson

Du får en egen kontaktperson som ansvarar för kontakten med dig och dina anhöriga om du så önskar. Det är också din kontaktperson som du vänder dig till när du har frågor eller synpunkter.

Genomförandeplan

Tillsammans med dig och eventuellt dina närstående, skriver vi en genomförandeplan där vi beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd. Genomförandeplanen beskriver ditt behov av hjälp, dina önskemål och hur dina hemtjänstinsatser ska utföras. Planen uppdateras var tredje månad eller vid förändrat behov.

Personal

Språk
Svenska
Engelska
Finska
Serbokroatiska
Persiska
Arabiska

Kvalitet

Kvalitetsutvärderingar

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Idéburen verksamhet
Hemsida
Kontaktperson
Emilija Koloska Veljanoski, verksamhetschef
Gatuadress
Lilla Risåsgatan 24
Postnummer
413 04
Postort
Göteborg
Vill du bli kund hos oss?

Om du behöver stöd med vardagssysslor i hemmet eller personlig omvårdnad kan du ansöka om hemtjänst. Då behöver du ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare på kommunen. När du beviljats hemtjänst talar du om för din biståndshandläggare att du vill välja Bräcke diakoni som din hemtjänstutförare. Du som bor i Göteborg kan själv välja vem som utför den. Vi på Bräcke hemtjänst finns för dig som är bosatt i områdena Majorna, Annedal eller Linné.

Har du frågor?

Hör gärna av dig till Vi återkommer till dig så snart vi kan.

Kontakta oss!

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.