Lidingö stads hemtjänst

Lidingö stads hemtjänst

Lidingö kommun
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Vi inom Lidingö stads hemtjänst har bedrivit hemtjänstverksamhet sedan tidigt 60-tal. Vi har den största andelen hemtjänstkunder på Lidingö och är en långsiktig, stabil och trygg aktör. Vi ansvarar också för både öns hela hemtjänstverksamhet nattetid och för alla trygghetslarm vilket innebär att våra chefer har ansvar för helheten.

Vi har alltid ett gott bemötande
Vår målsättning är att se och möta alla våra kunders behov genom ett fantastiskt bemötande. 

Som kund kan du alltid förvänta dig ett gott bemötande av omsorgspersonalen du möter. Vi har det goda mötet i fokus och strävar alltid efter att skapa trygga och förtroendefulla relationer med alla kunder. Vi försöker alltid förstå varje enskild kunds behov och möta varje person där just den personen befinner sig för dagen. 

Vi tycker din självständighet är viktig
Vi arbetar alltid personcentrerat med ett salutogent förhållningssätt där vi har stort fokus på att stärka det friska, det som du kan göra själv. Att bibehålla sin självständighet inom olika områden i livet är viktigt för känslan av meningsfullhet och upplevelsen av att ha ett värdigt liv. 

Socialtjänstlagen ger den som har biståndsbeslutade insatser rätt att vara delaktig i utformningen av hur insatserna ska utföras. För alla våra nya kunder inleder vi därför vårt samarbete med ett planeringssamtal i hemmet. Vid detta går vi noga går igenom hur du som kund vill ha dina insatser, till exempel vad du vill klara självständigt och vad som är viktigt för just dig i en viss situation. Samtalet dokumenteras i en individuell genomförandeplan som sedan ligger till grund för hemtjänstens arbete. 

Vi är Silviahemscertifierade
Vi blev år 2017 Sveriges första kommunala Silviahemscertifierade hemtjänst. Detta innebär att alla som arbetar inom Lidingö stads hemtjänst har gått demensutbildning via Silviahemmet.  Vi utbildar kontinuerligt all personal inom ramen för certifieringen och vi arbetar löpande med handledning i det kundnära arbetet. 

Organisation
Verksamhetens storlek (antal kunder)
Cirka 750 kunder på Lidingö
Inriktning

Tjänster

Vi erbjuder de omvårdnads- och servicetjänster som ingår i ditt biståndsbeslut. Vi samarbetar med externa aktörer för inköp och tvätt. Vi kan också vid behov stötta dig i din rehabilitering då vi samarbetar med hemrehab.

Vi finns dygnet runt
Du kan få stöd dygnet runt årets alla dagar. Lidingö stads hemtjänst finns tillgänglig dag- och kvällstid, nattetid är det nattgruppen som arbetar.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning

Arbetssätt

Lidingö stads hemtjänst har ungefär 750 kunder utspridda över hela ön. Vi är en stor organisation, vilket ger oss administrativa samordningsfördelar, men för att skapa förutsättningar för en god kvalitet i omsorgsarbetet har vi delat in verksamheten i nio olika team. Som kund möter du främst medarbetare från det team som ansvarar för din omsorg.

Fast omsorgskontakt skapar trygghet
Nya kunder möter inledningsvis en av verksamhetens omsorgskontakter då det är denna funktion som håller i planeringssamtalet samt upprättar genomförandeplanen. När hemtjänstinsatserna kommit igång är det omsorgskontakten som ansvarar för att koordinera och samordna eventuella insatser med andra aktörer eller vårdgivare. 

Omsorgskontakten har ett övergripande ansvar för våra kunders insatser och det är till omsorgskontakten kunder och anhöriga vänder sig till vid ändringar, frågeställningar kring insatserna och liknande. 

Vi tar hjälp av tekniken och utvecklas i samklang med vår omvärld
Inom dagens äldreomsorg har den digitala tekniken en allt större betydelse då den på olika sätt erbjuder smarta hjälpmedel och utvecklingsmöjligheter som underlättar vardagen. För oss inom Lidingö stads hemtjänst är det oerhört viktigt att ligga i framkant inom detta område och ständigt utveckla nya smarta sätt att arbeta.

Vi hanterar våra kunders nycklar med mycket hög säkerhet
Våra kunders nycklar hanterar vi som värdehandlingar och därför har vi säkerhetsklassade digitala nyckelskåp där användningen av varje nyckel loggas. Du kan vara helt trygg med att ge oss nyckeln till ditt hem.

På Lidingö får alla kunder som har trygghetslarm eller hemtjänst ett digitalt lås. Dessa lås installerar vi från och med 2024. Det gör vi för att kvalitetsäkra och öka tryggheten.

Personal

Medarbetarna inom Lidingö stads hemtjänst är till största delen utbildade undersköterskor och många har lång erfarenhet. Vi är måna om att ha en bra introduktion för nyanställda och vi arbetar mycket med vårt ledningssystem som utgör ett stöd för medarbetaren i det dagliga arbetet. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och trygga villkor.

 

Mat

Beroende på vilka insatser du som kund har beviljats så kan vi antingen hjälpa dig att laga enklare måltider hemma eller leverera färdiga matlådor. Vi jobbar med kvalitetssäker mathantering och maten levereras hem till dig som kund. Utifrån biståndsbeslut kan vi hjälpa till att värma och lägga upp maten och sitta med vid måltiden.

Vi uppmärksammar om någon har svårt att äta eller har dålig aptit och försöker hjälpa till att lösa det. Vår matleverantör kan ordna olika typer av specialkost för den som behöver.

Kvalitet

Vi arbetar ständigt och systematiskt med verksamhetens kvalitet inom olika områden. Vi har ett omfattande kvalitetsledningssystem där verksamhetens alla rutiner finns tillgängliga för omvårdnadspersonalen via telefonen. Vi arbetar aktivt med avvikelser vilka alltid dokumenteras i vårt verksamhetssystem och alla synpunkter och klagomål tas tillvara och utgör underlag i kvalitetsarbetet. 

Certifieringar
Vi är Silviacertifierade. Det är en utbildningscertifiering som innebär att all personal är utbildade i demensvård.
Kvalitetsutvärderingar

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Kommunal
Hemsida
Kontaktperson
Veronica Ulfsdotter
Vill du bli kund hos oss?

För att ansöka om hemtjänst vänder du dig till en biståndshandläggare som du når via Lidingö stads kontaktcenter på tel. 08-731 30 00.

Söker du jobb?

Kolla in karriärsajten . Här kan du läsa mer om Lidingö stad som arbetsgivare och vad vi kan erbjuda dig.

 

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.