Bräcke hemtjänst Linköping

Bräcke hemtjänst Linköping

Föreningsgatan 37, Överstegatan 22, Solrosgatan 10, Ramstorpsgatan 36, Linköping

Verksam i
City syd som omfattar Berga, Ramshäll, Valla, T1 och Stolplyckan
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Hemsjukvård
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Välkommen till Bräcke hemtjänst Linköping
Vi erbjuder dig hemtjänst med hjärta – med kontinuitet, kompetens och engagemang som ledord. Med ett gott bemötande, lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill i ditt eget hem. Det är du som är expert på ditt liv och vi utgår därför alltid ifrån dina behov och dina önskemål.

Bo kvar hemma så länge du önskar
Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta leva ditt liv på samma sätt som du alltid har gjort, även när vissa sysslor börjar kännas tyngre. Med rätt vård och omsorg och hälsofrämjande insatser kan du bo kvar hemma så länge du önskar. Vi vill gärna vara med och göra det möjligt. Sedan 1 maj 2023 har Bräcke diakoni ett helhetsansvar för vård och omsorg i hemmet i område City syd i Linköping. Oavsett vad du behöver hjälp och stöd med är det våra medarbetare du möter.

Områdesbaserad vård och omsorg
Den 1 maj 2023 införde Linköpings kommun områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. Det betyder att det är din adress som avgör vem du får som utförare. Bor du i område City syd som omfattar Berga, Ramshäll, Valla, T1 och Stolplyckan får du Bräcke diakoni. du behöver alltså inte välja oss. Är du osäker på vilket område du tillhör kan du använda kartfunktionen på kommunens hemsida.

 

Bräcke diakoni1


Om Bräcke diakoni
Vi är en idéburen stiftelse med över hundra års erfarenhet som vill göra livet bättre, i det lilla och i det stora. Det gör vi inom stöd, vård och omsorg med fokus på varje människas unika livssituation. Vi använder överskott för att göra mer för fler, nu och i framtiden. Tillsammans gör vi skillnad, för ett medmänskligare samhälle. 

Organisation
Organisationsform
Idéburen verksamhet
Inriktning

Tjänster

Hemtjänst
Vi på Bräcke hemtjänst Linköping kan erbjuda hemtjänst efter det biståndsbeslut som du blivit beviljad av Linköpings kommun. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans hur du vill att din hemtjänst ska utföras. Exempel på tjänster kan vara: städning, tvättning, inköp, hjälp med din personliga hygien, leverans av matlådor eller matlagning, hjälper dig att förflytta dig och mer omfattande omvårdnad och service.

Hemrehabilitering
Vi kan hjälpa till med hemrehabilitering på ordination från kommunens arbetsterapeut. 

Trygghetsboende
Bräcke diakoni driver fyra trygghetsboenden i Linköping. Här bor du i egen lägenhet, men med tryggheten att det finns omvårdnadspersonal i samma hus, dygnet runt. Träffpunkten och lunchserveringen på varje boende är öppen för alla över 65 i närområdet, se nedan för varje område.

Träffpunkter och lunchservering
Bräcke diakoni driver fyra träffpunkter med hälsofrämjande och sociala aktiviteter för dig som är över 65 år och bor i närområdet.  Du hittar dem på våra trygghetsboenden. Hit är du också välkommen att äta lunch för en mindre peng.

Hemsjukvård
Vi erbjuder hemsjukvård för dig som inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning. Det kan vara på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi samarbetar med din vårdcentral när det gäller insatser upp till sjuksköterskenivå.

Det är din vårdcentral eller 1177 som bedömer om du har rätt till hemsjukvård.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Hemsjukvård

Arbetssätt

Trygg i ditt eget hem
När du träffar våra medarbetare ska du alltid mötas av vänlighet och ett respektfullt bemötande. Eftersom vi arbetar i ditt hem så är det en självklarhet att du ska känna dig trygg och stor hänsyn och respekt skall visas inför ditt privatliv och integritet. I så stor utsträckning som möjligt ska det också vara samma personer som kommer hem till dig.

Hur din hemtjänst ser ut avgörs utifrån dina unika behov, önskemål och beroende på vilka insatser du fått beviljat från kommunen. Den hemtjänst som vi erbjuder se väldigt olika ut. En del behöver bara kortare besök medan andra behöver mer omfattande omvårdnad och service. För oss är det viktigt att du är delaktig och själv får vara med och bestämma om din hemtjänst.

Kontinuitet

Det som utmärker oss på Bräcke hemtjänst Linköping i är att vi är en mindre hemtjänstutförare och därför kan erbjuda dig hög kontinuitet. I så stor utsträckning som möjligt ska det vara samma personer som kommer och utför din hemtjänst. När du träffar våra medarbetare ska du alltid bli bemött av vänlighet och respekt.

Kontaktperson

Som ny kund hos oss blir du utsedd din egen kontaktman som ansvarar för kontakten med dig och dina anhöriga om du så önskar. Det är också din kontaktman som du vänder dig till när du har frågor eller synpunkter.

Personal

Vi ställer höga krav på våra medarbetares kompetens, som dessutom har extra utbildning och kunskap inom våra profilområden demens och palliativ vård. Du får också en egen kontaktperson som ansvarar lite extra för att lära känna dig. Vi visar alltid stor hänsyn och respekt för ditt privatliv och din integritet. Alla medarbetare du möter har id-bricka på sig för att du ska känna dig trygg när du öppnar din dörr för oss.

Vi strävar efter att alla våra medarbetare ska ha hög kompetens och vara utbildade undersköterskor. Dessutom har vi speciell kompetens när det gäller personer med demenssjukdom och inom vård vid livets slut. Vi har även kompetens inom beröringsmassage. 

Språk
Arabiska
Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal

Mat

Vi levererar mat från vårt eget kök med egna kockar. Din lunchlåda packas och levereras via din hemtjänst. Det finns även möjlighet för dig som bor i närområdet att äta på något av våra trygghetsboenden. Serveringarna på trygghetsboendena har öppet dagligen för lunch kl. 12.00-13.00

Kvalitet

För att alltid utvecklas inom vår hemtjänst arbetar vi mycket med kvalitet. Vårt kvalitetsarbete innebär att vi kontinuerligt följer upp det stöd du får av oss. På kort sikt är det din personliga genomförandeplan vi arbetar utifrån. Vi följer upp genomförandeplanen minst en gång i halvåret eller när du önskar.

De medarbetare som besöker dig dokumenterar också händelser som är viktiga för att vi ska kunna ge dig bästa möjliga omsorg.

På längre sikt erbjuder vi dig exempelvis utvärderingsenkäter och olika former av träffar så som boende- och enhetsråd. Vi arbetar också aktivt med att förbättra kvaliteten genom synpunkter och avvikelserapportering.

Kontakt

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Föreningsgatan 37, Överstegatan 22, Solrosgatan 10, Ramstorpsgatan 36
Postort
Linköping
Vill du bli kund hos oss?

Först behöver du ett biståndsbeslut från kommunen. Ta kontakt med en socialsekreterare i kommunen och berätta om ditt behov via Kontakt Linköping: 013-20 60 00.

Sedan 1 maj 2023 avgör din adress vem som utför hemtjänst hemma hos dig. Vi på Bräcke har områdena Berga/Ramshäll, Stolplyckan samt Valla/T1. Ta reda på ditt område här.

Vissa tjänster som larm och lunchlåda kan du som är över 75 få även utan biståndsbeslut. Läs mer här.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.