AddERA Omsorg

AddERA Omsorg

Hotellgatan 17, Ljusdal

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Tilläggstjänster
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Vi vill möjliggöra för dig att fortsätta leva ditt liv fullt ut, även när du behöver stöd och hjälp utifrån. Tack vare våra tjänster och vårt arbetssätt kan du bo kvar hemma så länge du själv vill och känner dig trygg. AddERA Omsorg värnar om våra kunders bästa. Vi försöker så långt det går att tillgodose dina önskemål.

Vi fokuserar på hög kontinuitet genom att jobba i små arbetsgrupper med engagerad personal som månar om att du ska ha det bra. 

Vår vision som vi jobbar efter:
”Vi ska vara erkända för genuint god omvårdnad och ett exceptionellt bemötande. Alla insatser genomsyras av respekt och delaktighet som leder till trygghet och ökad livskvalité. AddERA omsorg ska överträffa kundens förväntningar.”

Organisation
Verksamhetens storlek (antal kunder)

Ca 160 inklusive larmkunder

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför all den omvårdnad du behöver för att må bra och kunna må bra hemma. Det kan till exempel vara hjälp med din personliga hygien, social samvaro, städning, inköp, ledsagning och stöd vid måltider. Alla våra insatser utgår från ditt biståndsbeslut från kommunen.

Fest
Fyra gånger per år bjuder vi in våra kunder på fest eller sammankomster. Då bjuder vi på mat, underhållning med mera. Det ger guldkant i tillvaron och möjligheten till social samvaro och fina minnen.Tilläggstjänster
Vi erbjuder även tilläggstjänster mot RUT-avdrag om du vill ha mer hjälp utöver vad du beviljats i ditt biståndsbeslut. Det kan till exempel vara hjälp med städ, tvätt, fönsterputs, social samvaro, ledsagning med mera. Prata med oss så hittar vi en bra lösning för dig.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet
Vi jobbar i små arbetsgrupper med 8-10 personer i varje grupp. Vi försöker schemalägga så du som kund träffar en person på dagen och en på kvällen, dessa personer är ofta dina kontaktpersoner.
Kontaktperson
Alla kunder har en ordinarie kontaktman och en vice. Detta för att du aldrig ska bli utan vid tex längre frånvaro.
Genomförandeplan
När vi träffas första gången går vi tillsammans igenom dina beviljade insatser och vi upprättar en genomförandeplan, där dina önskemål om hur utförandet av dina hemtjänstinsatser ska se ut och kommer att framgå.

Personal

På AddERA omsorg är personalen vår främsta tillgång. Vi arbetar med att överträffa dina förväntningar genom att jobba lösningsfokuserat och göra det lilla extra för dig som kund.

För att säkerställa att du som kund upplever god kvalitet krävs att vi har rätt bemanning med rätt kompetens. Därför strävar vi efter att ha medarbetare med undersköterskeutbildning och/eller erfarenhet från vårdyrket. Vi är noga med att anställa engagerade personer som vi anser vara lämpliga att arbeta med människor. Våra medarbetare har goda kunskaper i svenska.

Hos oss jobbar cirka 75 personer, plus vår VD, en personalansvarig och två planerare.

Språk
Engelska

Mat

Våra kunders måltider är viktiga och vi försöker alltid skapa en trevlig måltidssituation genom att duka fint och lägga upp maten på ett aptitligt vis.

Utifrån vad du fått beviljat i sitt biståndsbeslut kan vi bland annat:
- Erbjuda sällskap under måltiderna.
- Värma matlådor.
Plocka undan och diska efter måltider.

Leverantör

Vi använder kommunens matleverantör (centralköket). Maten distribueras ut till kund av Samhall.

Kvalitet

Genom kvalitetsarbetet säkerhetsställs god kvalitet i verksamheten samt att kvaliteten hela tiden utvecklas. Verksamheten ska bygga på respekt för kundens självbestämmande och integritet.

Kvalitets- och ledningssystem
Vi har ett kvalitets och ledningssystem i verksamheten som har sin utgångspunkt i SOFS 2011:9 och AFS 2001:1 och 2003:4. Vi strävar efter att ha en tydlig struktur i kvalitetsarbetet, rutiner och riktlinjer som säkerhetsställer att vi ger våra kunder god vård och omsorg. Ledningssystemet utgår från de kvalitetsområden som socialstyrelsens/IVO´s föreskrifter kräver. För AddERA omsorg är även "kunden" ett kvalitetsområde. 

Rutiner
När rutiner uppdateras signerar personalen att de läst de nya/reviderade rutinerna. Rutinerna ses över en gång per år och revideras vid behov.

Synpunkter och klagomål
På AddERA Omsorg arbetar vi med ständiga förbättringar av vår verksamhet. Dina synpunkter bidrar till vår utveckling framåt och det är viktigt att de kommer fram till oss. Vi tar alla synpunkter och klagomål på allvar. Vi gör åtgärdsplaner för att undvika att felet återupprepas. 

Du har möjlighet att lämna dina synpunkter via våra medarbetare, telefon, brev, mail eller vår blankett som finns i din kundpärm. 

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Företag
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Annika Öhlén (VD),
Meka Wall (Enhetschef),
Ingela Persson (Samordnare),
Emma Jonsson (Samordnare)
Gatuadress

Hotellgatan 17

Postnummer
827 32
Postort

Ljusdal

Vill du bli kund hos oss?
Du som redan har hemtjänst eller du som har behov av hemtjänst kan välja vilken hemtjänstutförare du önskar som kommunen godkänt. Kommunen avgör vilken hjälp du är berättigad till. En biståndshandläggare utreder behoven tillsammans med dig och/eller anhöriga. Kontakta biståndshandläggare via kommunens växel 0651-180 00.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.