Abello Hemtjänst AB

Lund

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Hemsjukvård, Tilläggstjänster

Om oss

Abello är det mindre företaget med team som finns nära kunderna. Vi är ett alternativ när du inte längre löser vardagen lika enkelt men gärna vill bo kvar hemma. Abello hemtjänst är ett stöd för att underlätta i vardagen, så du kan njuta resten av dagen.

Vi utgår från ditt individuella behov, det är du som vet bäst när och hur hjälpen ska vara. För att hålla hög kvalitet i bemötande och omsorg har du ett fåtal medarbetare som utför din hemtjänst.

Vi är flexibla och försöker alltid vara lyhörda och möta önskemål från våra kunder även om det inte alltid går att lösa.

Transparens i arbete är något vi strävar efter. Tydliga överenskommelser i stort och smått. Kund, närstående och personal måste vara med på samma resa.

Bemötande och attityd gör skillnad, ett vänligt bemötande är grunden i vårt arbete. Vi vill att du ska känna att vi har tid för dig och ser dig som person.

Vi tänker hållbart och att vara rädd om vår värld. Därför använder vi oss av elcyklar och vi har också en eldriven bil.

Vi ser hela människan, anpassning, hjälpmedel och motivation, väl beprövade metoder och lite fantasi.

Organisation

Abello Hemtjänst AB

Tjänster

Hemtjänst
Vi på Abello erbjuda våra kunder alla de hemtjänstinsatser som de beviljats i sitt beslut om hemtjänst som de fått av sin kommun. Det kan till exempel vara serviceinsatser i form av städning, omvårdnadsinsatser i form av hjälp med att duscha.

Vi erbjuder också ledsagning om en kund behöver hjälp att ta sig till tex. vårdcentralen eller en fritidsaktivitet. Avlastning innebär att vi avlastar en anhörig som vårdar sin sambo i det egna hemmet.

Priset
Det är samma kostnad oavsett vilken hemtjänstutförare du väljer. Avgiften är inkomstbeprövad och räkningen kommer från kommunen.

Hemsjukvård
Hemsjukvård innebär den sjukvård som ges i hemmet. Våra sjuksköterskor och undersköterskor ger rådgivning och sjukvårdande insatser, såsom sårvård, inkontinensskydd och hjälp med injektioner och medicinering.

Efter att ha skrivits in i hemsjukvården planeras insatserna efter kontakt med kunden. Vår sjuksköterska gör en bedömning av behov och i vissa fall kontaktas andra vårdgivare före beslut om insatser. Vissa sjukvårdsinsatser, ex medicinutdelning delegeras till hemtjänstpersonalen.

Med delegering menas att hälso- och sjukvårdspersonal som har formell och reell kompetents för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Den som tar emot delegeringen måste vara reellt kompetent för den aktuella uppgiften.

Tilläggstjänster
Skulle du inte beviljas hemtjänst av kommunen kan vi givetvis hjälpa dig ändå, men då kommer fakturan från oss och kostnaden är inte inkomstprövad. Hör gärna av dig till oss så förklarar vi vilka möjligheter som finns.

Med RUT-avdrag får du en skattereduktion på arbetskostnaden för tjänster såsom städning, fönsterputsning och trädgårdsskötsel. Det är alltid en och samma person som kommer, undantag för semester och sjukdom.

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Hemsjukvård, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Abello arbetar långsiktigt med att kunna erbjuda våra kunder god kontinuitet. Det innebär att du som kund endast ska ha ett fåtal medarbetare som besöker dig och utför din hemtjänst.

Kontaktperson

Vi låter våra kunder vara delaktiga i vem som blir kontaktperson och den person som lär känna respektive kund bäst. Kontaktpersonen kontaktar även anhöriga för att presentera sig och höra hur de vill att kontakten sköts mellan dem i framtiden, förutsatt att kunden vill att deras anhöriga ska kontaktas.

Ett välfungerande kontaktmannaskap innebär att våra kunder får en bra individuell omsorg. Arbetsgruppen får en bra kontakt som bland annat baseras på förtroende med de anhöriga.

Genomförandeplan

Genomförandeplanen är personalens arbetsbeskrivning och innehåller mål och delmål och är en tydlig angivelse av vad kontaktperson och kund kommit överens om gällande behovet av stöd.

Vi har ett möte med kunden och eventuellt anhöriga där vi lägger upp hur insatserna ska utföras. Genomförandeplanen uppdateras vid behov och två gånger per år. Kunden läser igenom genomförandeplanen och godkänna den. Genomförandeplanen förvaras i kundpärmen.

Personal

Abello har medarbetare med bred och lång erfarenhet från hemtjänst och sjukvård. En majoritet av de anställda är undersköterskor. Vi har en sjuksköterska som är hälso-och sjukvårdsansvarig. Fysioterapeut och arbetsterapeut går att bokas efter behov. Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Varje människas individuella förutsättningar står i centrum när fysioterapeuter gör sin professionella bedömning.

Vår personal bär ID-kort med fullständigt namn, vår logga och foto så du vet vem du släpper in. 

Talar du ett språk som vi inte talar har vi möjlighet att rekrytera personal men den språkkunskapen.

Språk

Svenska, Danska, Persiska

Mat

Vi vill att måltiderna ska vara en positiv del av dagen. Därför är vi noga med allt från hur vi tillagar maten, serverar den till hur vi dukar upp. Undernäring är ett vanligt förekommande problem bland äldre och beror ofta på sämre aptit och nedsatt smak- och luktsinne. Därför använder vi oss av olika knep för att motverka viktnedgång och öka energinivån, som till exempel att:
- Använda mycket sås
- Krydda maten
- Servera det som personen gillar och är van vid
- Avsluta måltiden med efterrätt
- Dela upp måltiderna i flera minder måltider under dagen
- Se till att maten är fint upplagd
- Använda tillbehör till maten som lingonsylt, inlagd gurka eller liknande
- Om vi har möjlighet, laga maten hos den äldre på att doften sprids under matlagningen och väcker aptiten

Utifrån vad du beviljat i ditt beslut om hemtjänst kan vi antingen leverera matlådor från en restaurang eller laga mat hemma hos dig. Insatsen innebär vanligen att vi:
- Värmer mat, duka fram och av
- Hjälpa att tillaga frukost/kvällsmat och eftermiddagskaffe
- Torka av och rensa kylskåpet
- Vid specifika behov, tex. vid matallergi koka ris, pasta, potatis och skala grönsaker.

Leverantör

Vi lagat mat hemma hos dig eller hämtar matlådor från en restaurang

Kvalitet

Förslag, synpunkter och klagomål
När det inte blir som man tänkt sig är det viktigt att vi är lyhörda för vad våra kunder har att säga. Förslag och synpunkter utvecklar och förbättrar verksamheten. Klagomål kan vara just det som behövs för att fel och brister rättas till.

När en synpunkt eller klagomål framförs tar vi genast tag i det. Vid våra personalmöten har vi en stående punkt då vi diskuterar dem tillsammans så det inte händer igen. Lämnar man in ett klagomål skriftligt får man alltid ett skriftligt svar. I kundpärmen finns även en blankett att fylla i.

Kvalitetsbokslut
Vi genomför kontinuerligt kvalitetsmätningar inom flera områden för att säkerställa att vi utför vårt arbete så som vi ska. Det görs i form av regelbundna egenkontroller och kvalitetsundersökningar och noggranna avstämningar mot checklistor. Resultaten bildar underlag för utvärderingar, uppföljning och förbättringar. Vi följer upp avvikelser från planerade rutiner men fångar också upp nya idéer och utvecklingsmöjligheter som kan spridas vidare inom organisationen. På så sätt kan vi dra lärdomar och öka kvaliteten för framtiden.

Kontakt

Organisation

Abello Hemtjänst AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0733 – 23 19 75

Kontaktperson

Annika Berg, Enhetschef

Gatuadress

227 64

Postnummer

Åldermansgatan 10

Postort

Lund

Vill du bli kund hos oss?

För att få hemtjänst måste du kontakta en biståndshandläggare i din kommun och ansökan om hemtjänst. Biståndshandläggaren beslutar om vilken typ av hjälp du kan få och hur ofta. Sedan är du fri att välja Abello som din hemtjänst, då är det vår personal som kommer till dig. Vi arbetar årets alla dagar.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0733 – 23 19 75

Translate

Tyck till