Vardaga Hemtjänst Mantorp

Mjölby

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

Hos Vardaga Hemtjänst Mantorp i Mjölby kommun arbetar kompetent och erfaren personal som hjälper dig på det vis du önskar i ditt hem. I första hand bistår din kontaktman dig med stöd och hjälp för att underlätta din vardag.

Som ny kund hos oss gör vi alltid ett hembesök hos dig för att prata om din hemtjänst. För oss är det viktigt att vi tillsammans går igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Vi arbetar för att du ska kunna leva så som du önskar. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Informationen bevaras i din genomförandeplan som fungerar som en mall för hur vi arbetar för och med dig. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation. Vi finns till för att underlätta livet för dig.

Organisation

Vardaga

Verksamhetens storlek (antal kunder)

75-99 kunder i Mantorp

Tjänster

För dig som behöver hjälp i hemmet och bor i Mjölby kommun är Vardaga Hemtjänst Mantorp ett utmärkt alternativ. Vi är måna om att du är nöjd, trygg och att du trivs med oss och din kontaktman. Utifrån ditt individuella biståndsbeslut skräddarsyr vi våra tjänster utifrån dina behov och önskemål.

Exempel på tjänster är: städning, tvättning, handling, klädvård, matlagning, leverans av matlåda, promenader, ledsagning, hjälp med den personliga hygienen, sänggående och påklädnad. Tillsammans planerar vi för hur och när insatserna ska utföras. Vår ambition är att den hjälp och det stöd vi erbjuder ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som du önskar.


Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Kontinuitet

Inom Vardaga Hemtjänst tycker vi det är viktigt att du får besök av bekanta ansikten vid bestämda tider. Vi har engagerade medarbetare som vet hur viktigt det är att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som faktiskt bryr sig. Vår personalgrupp är trygg och stabil med låg personalomsättning. Tack vare detta kan vi åstadkomma kontinuitet i den service och omsorg vi erbjuder.

Kontaktperson

Hos oss får du en egen kontaktman som följer upp att dina behov verkligen blir tillgodosedda. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med och känner tillit till din kontaktman. Tillsammans bestämmer ni när och hur du ska få hjälp utifrån kommunens beslut. Om du önskar kan din kontaktman ha kontinuerlig kontakt med närstående.

Genomförandeplan

Kontaktmannen har huvudansvaret för att ditt behov av stöd och service tillgodoses när du önskar och på det sätt du önskar. För att säkerställa detta upprättas din individuellt utformade genomförandeplan. Här framgår vilken hjälp du vill ha, hur den ska utföras liksom när du önskar hjälpen. Allt för att du ska få den service och omvårdnad du önskar och på det sätt du önskar.

Personal

Vi har en enhet med cirka 10 medarbetare, undersköterskor och vårdbiträden. Vi arbetar tillsammans med kommunens hemsjukvårdssköterskor och arbetsterapeuter samt med vårdcentralen Mantorp. Vi har en driftledare. Vi arbetar dag och kväll.


Språk

Svenska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Mat tillhör ett av livets glädjeämnen. Mat och dryck behöver vi alla för att må bra. Vi vill att du ska uppleva matglädje genom dofter och smaker. Det bidrar till god hälsa och livskvalitet. Maten ska vara god och anpassad efter dig med tanke på energi- och näringsintag, konsistens liksom kulturella- och religiösa aspekter. Vid högtider erbjuder vi anpassade maträtter.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån våra kunders perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av kunder, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med kunder och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Certifieringar

Kvalitetscertifierade enligt det internationella systemet ISO 9001: 2008.

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-080 86 25

Kontaktperson

Birgitta Johansson

Gatuadress

Hemvägen 3

Postnummer

590 18

Postort

Mantorp

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan hjälp dig. Om du vill välja oss som hemtjänstleverantör så behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Detta ansöker du om hos en biståndshandläggare på kommunen.

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-080 86 25

Translate

Tyck till