Mora kommunala hemtjänst

Mora

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

Mora kommunala hemtjänst erbjuder hemtjänst till personer boende i hela Mora kommun. För att vi ska vara nära våra brukare är vi uppdelade i mindre grupper som ansvara för olika geografiska områden i kommunen.

Hemtjänst är till för personer som är i behov av hjälp och stöd i hemmet på grund av sjukdom, fysiska, psykiska och/eller sociala funktionshinder eller andra orsaker. Hemtjänstinsatserna ska underlätta för dig så du har möjlighet att bo kvar i ditt egna hem.

Avgiften för hemtjänst räknas ut efter hur stor din inkomst är och efter hur mycket hjälp du beviljats av din biståndshandläggare på Mora kommun. Här kan du läsa mer om avgifterna. 

Organisation

Mora kommun

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 500

Tjänster

Hemtjänst
Vi på Mora kommunala hemtjänst utför alla de hemtjänstinsatser du beviljats i ditt biståndsbeslut från Mora kommun. Det kan både vara personlig omvårdnad och serviceinsatser. Exempel på personlig omvårdnad är hjälp med den personliga hygienen, äta och att klä på sig. Exempel på serviceinsatser är hjälp med handling, städning och tvättning.

Trygghetslarm
För dig som bor hemma och kan behöva kalla på hjälp dygnet runt finns trygghetslarm. Genom att trycka på larmknappen kan du dygnet runt komma i kontakt med Trygghetsjouren för att få hjälp om något akut hänt. Ansök om trygghetslarm hos din biståndshandläggare på Mora kommun.

Nattpatrull
Nattpatruller finns för dig som beviljats omsorg och tillsyn på nätterna. Tillsynen sker då främst via kamera.

Demensteam
Vi har ett demensteam som tar hand om personer som drabbats av demens. Teamet består av en mindre personalgrupp som alla är utbildade undersköterskor med vidareutbildning inom demens. Demensteamet har ett gott samarbete med dagverksamheten och korttidsverksamheten vilket gynnar våra brukare som besöker dessa verksamheter. 

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Nyckelhantering
För att underlätta för dig och oss använder vi så kallade Phonirolås på din dörr. Det är en typ av lås som personalen öppnar med hjälp av sin arbetstelefon så att de slipper manuell nyckelhantering. Du själv använder din nyckel som vanligt. Det blir ingen åverkan på din dörr och det syns inte från utsidan att du har ett sådant lås. 

Kontinuitet

Kontinuitet är viktig och något vi hela tiden jobbar med. Vi är indelade i mindre geografiska grupper för att vara nära våra brukare.

Genomförandeplan

Det är vi på Mora kommunala hemtjänst som skriver genomförandeplanen och den baseras på de hemtjänstinsatser du beviljats i ditt biståndsbeslut. Våra brukare har möjlighet att vara med och bestämma hur själva hemtjänsten ska utformas som till exempel vilken dag de vill ha hjälp med duschningen. I genomförandeplanen står även vilka två personer som är dina näransvariga.

Personal

Sammanlagt är det cirka 180 personer, inklusive vikarier, som jobbar inom Moras kommunala hemtjänst. Vi har fem enhetschefer som ansvarar för mindre geografiska områden inom kommunen. Våra medarbetare som jobbar ute bland våra hemtjänstbrukare är främst undersköterskor och vårdbiträden. Vi har även administratörer som sköter planering och scheman.

Hos oss jobbar det personer från olika länder och kulturer. Om du behöver någon som pratar ditt språk eller har kunskap om din kultur försöker vi tillgodose din önskan. 

Kompetensutveckling

Våra medarbetare deltar vid olika föreläsningar och kurser där ämnen som diabetes, demens och hygien tas upp.

Språk

Svenska

Kvalitet

Socialförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra och säkra kvaliteten inom äldreomsorgen för att erbjuda insatser av god kvalitet till de människor som har behov av stöd och hjälp.

Detta gör vi genom att kontinuerligt riskbedöma, kontrollera och analysera verksamheten och hitta förbättringsområden. Vi arbetar utifrån socialstyrelsens föreskrifter gällande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete med fokus på de människor vi är till för.

Kvalitet inom verksamheten på äldreboenden och hemtjänsten följs upp genom egenkontroller och kundundersökningar som dokumenteras och presenteras på enhetsnivå, för politiker och medborgare. Se mer här.

Vi välkomnar synpunkter från våra medborgare och är noga med att allas åsikter och önskemål hanteras med respekt. Inkomna klagomål och synpunkter och avvikelser analyseras, utreds, dokumenteras och åtgärdas enligt rutin. Dessa sammanställs av respektive berörd enhetschef för att kunna se mönster eller trender som indikerar brister i verksamhetens kvalitet.

Kontakt

Organisation

Mora kommun

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0250-264 00

Kontaktperson

Receptionen

Gatuadress

Prostgatan 7

Postnummer

792 80

Postort

Mora

Vill du bli kund hos oss?

För att ansöka om hemtjänst ska du kontakta en av Mora kommuns biståndshandläggare som utreder vilka behov du har och fattar beslut om vilka hemtjänstinsatser som du ska beviljas.

Söker du jobb?

Under vår ordinarie personals ledighet behöver vi ambitiösa och ansvarsfulla vikarier. Vi erbjuder ett utvecklande, meningsfullt och självständigt arbete. Välkomna att upptäcka ett spännande arbete med mycket variation i våra olika verksamheter. Läs mer och anmäl ditt intresse här

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0250-264 00

Translate

Tyck till