Våra elcyklar

Annelies Hemtjänstteam AB

Nacka

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Annelies Hemtjänstteam ett familjeägt företag, med en grundidé som varit med oss sedan starten: Våra kunder ska känna sig väl bemötta och trygga.

Vi har funnits i Nacka sedan 2003. Grundaren Annelie Strömberg har sammanlagt över 30 års erfarenhet av att arbeta inom hemtjänsten.

Vi lägger ner mycket tid på att matcha rätt personal mot kunden. En viktig del i detta är vår noggranna rekryteringsprocess som utgår ifrån vår erfarenhet av hemtjänsten och vad våra kunder i Nacka förväntar sig av vår personal. Där vågar vi påstå att vi lyckats väl. En annan central del i vår verksamhet är det personliga kontaktmannaskapet, där varje kund har två kontaktmän. En med huvudansvar och en som är redo att ta vid, vid exempelvis sjukdom eller semester. Syftet är att ingenting ska falla mellan stolarna, utan kontinuiteten finns alltid med.

Elhybridbilar och elcyklar
Vi är också stolta över vårt fokus på hållbar utveckling genom satsning på miljövänliga elhybridbilar. Läs mer om arbetet med att byta ut bilparken mot elhybridbilar här. Vi har även som ett led i vårt hållbarhetsfokus valt att investera i elcyklar och har nu valt att ersätta vissa bilsträckor med dessa.

Våra värderingar
Våra värderingar förkortas EKO och står för Engagemang, Kompetens och Omtanke. Vi arbetar aktivt för att du ska erhålla insatser som genomsyras av dessa värdeord. 

Verksamhetens storlek (antal kunder)

300 - 350 kunder i Nacka

Inriktning

Demens, Palliativ vård

Tjänster

Hemtjänst
Annelies Hemtjänstteam tillhandahåller den hjälp som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut. Du kan få hjälp med inköp av dagligvaror, klädvård och städning av hemmet. Omvårdnad kan handla om hjälp i vardagssituationer som måltider, av- och påklädning, personlig hygien, promenader, hjälp att komma till läkare, tandläkare, fotvård eller annat.

Ledsagning och avlösning
Förutom service och omvårdnad erbjuder vi även ledsagning och avlösning. Avlösning är kostnadsfritt och bra för närstående som vårdar i hemmet.

Tilläggstjänster
För dig som vill ha mer hjälp utöver ditt biståndsbeslut erbjuder vi tilläggstjänster. En del önskemål täcks inte in i de beviljade hemtjänstinsatserna från kommunen, då kan du köpa till dessa tjänster av oss. Många har möjlighet att få RUT-avdrag som motsvarar halva arbetskostnaden. Kontakta oss för en fullständig lista med tjänster, vi kan hjälpa till med det mesta!

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vår målsättning är att du ska möta så få medarbetare som möjligt i ditt hem. Det säkerställer vi genom att ett begränsat antal personer som arbetar med just dig. Att lära känna dem som kommer hem till dig skapar både trygghet och förtroende.

Kontaktperson

Du får en utsedd kontaktperson hos oss som ansvarar för att ni tillsammans gör en utvärdering av våra arbetsinsatser en gång per år eller vid behov. Det är även kontaktpersonen som ser till att den individuella planen uppdateras om ditt vårdbehov förändras.

Genomförandeplan

När vi fått besked från Nacka Kommun om vilka insatser du beviljats träffas vi för ett första planeringsmöte. Vi kommer tillsammans överens om en individuell genomförandeplan baserad på biståndsbeslutet och dina önskemål om tider och hur arbetet ska genomföras.

Personal

Du kan alltid känna dig säker på att vi som kommer hem till dig har rätt utbildning och erfarenhet för jobbet. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper som empatisk och kommunikativ förmåga.

Kompetens
Vår särskilda kompetens ligger inom psykisk funktionshinder, demenssjukdomar och den palliativa omvårdnaden.

Välmående medarbetare
Våra medarbetare är vår största tillgång och därför jobba vi för att alla på Annelies Hemtjänstteam ska må bra. Vi använder elcyklar, erbjuder rabatterade träningskort och har infört en rökfri arbetsplats. Friskare medarbetar ger gladare kunder.


Kompetensutveckling

Vår personal vidareutbildas inom demens och palliativ omvårdnad. De har också genomgått Nacka Kommuns utbildning i fallskadeförebyggande åtgärder och olika kompetenshöjande webbutbildningar. Vid våra Arbetsplatsträffar håller vi egna internutbildningar. Vi förbättrar ständigt andelen utbildad personal.

Språk

Svenska

Mat

Vi lagar gärna mat tillsammans med kunden i hemmet eller ordnar matlådor från närliggande restauranger eller ett äldreboende. Självklart gör vi måltiden till en trevlig stund genom att duka fint så du kan njuta av maten.

Leverantör

Närliggande restaurang eller äldreboende

Kvalitet

Alla synpunkter registreras och behandlas på våra personalmöten. Om det kommer in klagomål upprättas en åtgärdsplan. Vi har övergripande nöjda kunder, vilket märks genom att många rekommenderar oss.

För att titta på vår Kommunala brukarundersökning, tryck på den blå knappen nedan och välj sedan "Annelies Hemtjänstteam" i listan av utförare på kommunens hemsida.

Säker nyckelhantering
Dina nycklar förvaras i ett godkänt säkerhetsskåp och på ett sådant sätt att ingen utomstående kan härleda dem till din bostad. Nyckel måste kvitteras ut av våra medarbetare.

Din trygghet
För att du ska känna igen oss bär vi alltid företagets kläder med vår logga och en synlig ID-bricka. Om du vill kan vi visa upp vår ID-handling, till exempel våra körkort.

Övrigt

  • Nacka/Värmdö Posten skrev om vårt besök av holländska politiker där vår Jonas inspirerade med en föreläsning.
  • I Socialstyrelsens kundundersökning 2017 angav hela 92% av våra kunder att de är nöjda med oss som sin hemtjänst.
  • Annelies Hemtjänstteam fick toppbetyg i Socialstyrelsens kundundersökning 2015, läs mer här.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-716 53 44

Kontaktperson

Maria Olsborn, VD och verksamhetsansvarig
Nacka: Rebecka Elveberg
Saltsjöbaden: Heidi Guldager

Gatuadress

Postadress och besöksadress: Ektorpsvägen 2, 131 47 Nacka
Besöksadress: Braxengatan 16 BV, 133 42 Saltsjöbaden

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta en biståndshandläggare i kommunen eller ring oss direkt för att få svar på frågor.

Söker du jobb?

Vi söker kontinuerligt medarbetare som brinner för att hjälpa människor i deras vardag. För personer med rätt kvalifikationer och personliga egenskaper finns goda möjligheter till antingen visstidsanställning på timmar eller tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning innan en tillsvidareanställning kan bli aktuellt.

Här kan du läsa mer och din ansökan skickar du till: jobb@annelieshemtjanst.se

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-716 53 44

Translate

Tyck till