Avancerad Omsorg Vård

Örebro

Typ av insats

Service, Ledsagning, Omvårdnad, Hemsjukvård

Om oss

Välkommen till Avancerad Omsorg Vård (AOV) - en personlig hemtjänst.

Avancerad Omsorg Vård (AOV) ägs av Linnea Omsorg som är ett icke vinstdrivande företag. Tommy Ring, distriktssköterska, med erfarna undersköterskor ansvarar för att du får det stöd som du behöver i hemmet med sjukvård, städ, handling och annan service.

Förutom hemtjänst bedriver vi hemvård med fokus på neuropsykiatri och vi arbetar även med neurologiska diagnoser i allmänhet. Vår hemtjänstpersonal har specialkunskaper inom området neuropsykiatri.

Vi har inga åldersgränser, men vet att bristerna i anpassad hemvård är särskild stor i åldersgrupperna +65 år och har därför en särskild anpassad bemötandeprofil för dessa åldersgrupper.

AOV har en formellt erkänd god verksamhet i Örebro kommun.

Det är samma kostnad att anlita oss som för ett kommunalt alternativ. 

Tjänster

Vi erbjuder de tjänster som du beviljats från kommunen. Vi erbjuder även hemvård med fokus på följande områden:

NEUROPSYKIATRI
Autismspektrumtillstånd – anpassat bemötande och stöd för personer med diagnoser som autism, Aspergers syndrom och ADHD. Inom vårt verksamhetsområde finns också Emotionellt instabil personlighetsstörning (IPS) och närliggande diagnoser samt utvecklingsstörning.

Vi kan erbjuda stöd och hjälp i livssituationer för unika människor som kräver följsamhet, flexibilitet och stor närhet med lugn och struktur – och där den ”vanliga” hemtjänsten inte alltid passar.

ALLMÄNN NEUROLOGI
Vi erbjuder ett personligt utformat stöd och hemvård till personer som drabbats av:

Stroke -  effektiv och långsiktig träning/rehabilitering

Trauma, trafikskador, förgiftningar, drogskador

Tumörsjukdomar – vi har en distriktssjuksköterska med onkologikompetens

Utöver hemtjänst kan vi även erbjuda personlig assistans.

Typ av insats

Service, Ledsagning, Omvårdnad, Hemsjukvård

Arbetssätt

AOV har en ekologisk grundsyn på vård som innebär ett ”jag-stödjande” förhållningssätt som ger en naturlig personlig anpassad och lugn omvårdnadsmiljö, även i svåra situationer.

Kontinuitet

AOV arbetar med ett fåtal personer som du känner igen när de kommer hem till dig. Vi är noga med att tillsammans med dig utse vilken eller vilka personer som ska arbeta hos dig. Antalet personer hos dig är så få som möjligt och de som kommer till dig, är du bekant med.

Kontaktperson

Du och dina närstående får alltid en egen kontaktperson. Vi är tillgängliga dygnet runt.

Personal

Vår egen sjuksköterska finns tillgänglig för dig dygnet runt som en förstärkning av kommunens och landstingets sjuksköterskeinsatser.

Vi anlitar kommunens arbetsterapeut och landstingets läkare och sjukgymnast.

Vi har ett gott samarbete med neurologen, vårdcentraler och andra vårdgivare.

Språk
Inom företaget talar och förstår all personal svenska - vi har även personal som kan finska. Vid behov kan vi ta in personal som talar andra språk.

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal med Kommunal, vilket också inkluderar meddelandefrihet.

Kvalitet

Örebro kommun genomför varje år en kvalitetsundersökning av alla hemtjänstutförare och vi har fått mycket goda resultat, som vi är stolta över. 

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-783 10 02

Kontaktperson

Tommy Ring

Gatuadress

Sannahedsvägen 48

Postnummer

694 92

Postort

Hallsberg

Vill du bli kund hos oss?

För att få hemtjänst beviljad ansöker du hos Örebro kommun. Kontakta dem på tele 019 21 10 00.
När du fått biståndsbeslutet kan du välja oss för att utföra din hemtjänst.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-783 10 02

Translate

Tyck till