Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Hemtjänst Österåker

Ska du välja hemtjänst i Österåker? Sök och jämför leverantörer på Seniorval.se. Få tips på hur du väljer ett alternativ som passar dig.

Hemtjänst Österåker

Här hittar du leverantörer av hemtjänst i Österåker. Klicka på de leverantörer som du är intresserad av för bilder och mer information om deras arbetsätt, kompetens, kvalitet och kontaktuppgifter etc.

Under listan med hemtjänstleverantörer i Österåker hittar du allmän information om hemtjänst. Vad kan man få hjälp med? Hur ansöker man? Hur vet man vilka leverantörer som är bra? Läs mer

Sponsrade

Ersta Hemtjänst - Österåker

Österåker

Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. I vår verksamhet är det dina behov, intressen och vanor som bestämmer hur din hemtjänst utformas.

Visa alla

Vad kan hemtjänsten i Österåker hjälpa till med?

Om du känner att du behöver extra hjälp i vardagen så har du rätt att ansöka om hemtjänst hos Österåker kommun. Hemtjänst ska vara ett stöd för dig i din vardag för att du ska kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Det kan handla om allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Det är dina behov som ska styra. Exempel på insatser som hemtjänsten i Österåker ofta gör är städning, handling, hjälp med personlig hygien och ledsagning till olika aktiviteter.  

Så ansöker du om hemtjänst i Österåker

Hemtjänst betalas delvis av kommunen vilket gör att du måste ansöka om att få det. Insatserna är behovsprövade vilket innebär att en biståndshandläggare på inom Österåker kommun kommer att bedöma dina behov och besluta om vilken hjälp du får. Är du inte nöjd med beslutet så kan du överklaga. För att ansöka kontakta Österåker kommun och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Österåker kommuns internetsida om äldreomsorg.

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Att välja hemtjänst

I ort är det endast kommunen själv som utför hemtjänst. Det innebär att du inte kan välja någon annan leverantör för att utföra tjänsterna. 

Tips för att välja hemtjänst

Är du inte nöjd med den hemtjänstleverantör du väljer så kan du alltid välja om.

Bedöma kvalitet på hemtjänst

De flesta som ska välja hemtjänst ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett företag håller hög kvalitet? Hur hittar jag en bra hemtjänst i Österåker? Går det att få reda på vilket som är det bästa hemtjänstföretaget i Österåker?

Kvaliteten på hemtjänst kan innefatta många olika aspekter personalens kompetens, bemötande, maten etc. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du utvärderar olika alternativ. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för hemtjänst i Österåker, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundesökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på hemtjänst som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar hemtjänst i Österåker?

För hemtjänst i Österåker betalar du en avgift till kommunen för de hemtjänstinsatser du får. Det spelar ingen roll vilken utförare du har (kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen), det är samma prissättning oavsett. Avgiften för hemtjänst i Österåker beräknas individuellt grundat på din inkomst samt eventuella bidrag. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar hemtjänst?