AdeoCare - Sigtuna uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för AdeoCare - Sigtuna

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Tingvallavägen 1
Postnummer
195 31
Postort
Märsta
Telefonnummer
070-4311769
E-post
sigtuna@adeocare.se
Kontaktperson
Maria Andersson, enhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

AdeoCare Sigtuna erbjuder en individanpassad hemtjänst med flexibel service av absolut högsta kvalitet.

I och med vår långa erfarenhet av att bedriva hemtjänst har vi sedan 1 april 2020 Sigtunas förtroende att bedriva hemtjänst i kommunen. Efter ett beslut om LOU upphandling i kommunen utförs nu all hemtjänst under dag- och kvällstid av privata utförare. Adeocare bedriver hemtjänst i områdena, Valsta, Tingvalla och Rosersberg. Övriga områden i kommunen ansvarar Olivia Hemomsorg för. 

Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver vanlig hemtjänst.

Vår grundare, Hilde Knapasjö, är en av de första diplomerade Silviasystrarna och har över 30 års erfarenhet av att leda personalgrupper inom vård- och omsorg.


Vi värdesätter social gemenskap och har regelbundet träffar på våra lokalkontor. Då träffas våra kunder och medarbetare för att fika och umgås tillsammans.

Genom oss på AdeoCare kan du också köpa tilläggstjänster där du själv väljer vad du vill ha hjälp med. Det kan exempelvis röra sig om extra städhjälp, sällskap eller andra insatser som inte ingår i ditt beslut om hemtjänst från biståndshandläggaren.

Verksamhetens storlek (antal kunder)
Cirka 200 kunder i Sigtuna
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vi satsar stort på att kunna säkerställa att vår service och omvårdnad håller den högsta kvaliteten. Till vår hjälp har vi vårt egna modern kvalitets- och ledningssystem som underlättar för kommunikation, planering och utförande. Satsningen har gjort att vi placerar oss i topp på Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning över de bästa hemtjänstenheterna.

Vi arbetar aktivt med våra värdegrunder; respekt, stolthet, personcentrerat och samverkan.

Vi har en kvalitetshandledare som aktivt arbetar tillsammans med personal och verksamhetschef för att förbättra och utveckla kvaliteten för kunderna inom de flesta områdena, bland annat mat/nutrition, kontinuitet och social samvaro/akitivitet.

Personal

Personal på verksamheten:

Personalen på AdeoCare är främst undersköterskor och har lång erfarenhet från omsorgsarbete. Självklart kan alla svenska i tal och skrift. Personalen rekryteras lokalt för bästa områdeskännedom och god förståelse om varje kunds unika behov.

Hos oss arbetar vårdbiträden och undersköterskor. Gruppen leds av en teamledare och vi har också en samordnare med ansvar för schemaläggning. På vårt huvudkontor arbetar en verksamhetschef, en kvalitetssamordnare, personalansvarig, ekonomiansvarig samt vd.