AdeoCare AB

AdeoCare är ett ägarlett företag med omsorgsverksamhet‚ främst i Stockholmsregionen. Vi erbjuder idag demensinriktad hemtjänst och boendestöd i tre kommuner, och personlig assistans i hela landet.

Bolagsfakta

Till allabolag.se

Operativ chef

Patrick Livijn, VD

Ledning

  • Patrick Livijn, VD
  • Hilde Knapasjö, Verksamhetschef

Ägare

  • Patrick Livijn
  • Hilde Knapasjö

Sjukfrånvaro

AdeoCare hade under 2015 ca 4% sjukfrånvaro i relation till total arbetstid.