AdeoCare AB

AdeoCare är ett ägarlett företag med omsorgsverksamhet‚ främst i Stockholmsregionen. Vi erbjuder idag demensinriktad hemtjänst och boendestöd i tre kommuner, och personlig assistans i hela landet.
Bolagsfakta:
Ägare:
Sjukfrånvaro:
AdeoCare hade under 2015 ca 4% sjukfrånvaro i relation till total arbetstid.