AdeoCare - Norrköping

Norrköping

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

AdeoCare Norrköping erbjuder en individanpassad hemtjänst med flexibel service av absolut högsta kvalitet.

Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver vanlig hemtjänst.

Vår grundare, Hilde Knapasjö, är en av de första diplomerade Silviasystrarna och har över 30 års erfarenhet av att leda personalgrupper inom vård- och omsorg.

Vi värdesätter social gemenskap och har regelbundet träffar på våra lokalkontor. Då träffas våra kunder och medarbetare för att fika och umgås tillsammans.

Genom oss på AdeoCare kan du också köpa tilläggstjänster där du själv väljer vad du vill ha hjälp med. Det kan exempelvis röra sig om extra städhjälp, sällskap eller andra insatser som inte ingår i ditt beslut om hemtjänst från biståndshandläggaren.

 

Organisation

AdeoCare AB

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 120 kunder i Norrköping

Inriktning

Demens

Tjänster

Hemtjänst
Adeocare erbjuder dig alla de hemtjänstinsatser du beviljats i ditt beslut från kommunen. Exempel på tjänster är städning, tvättning, matlagning, stöd vid måltider, inköp av dagligvaror, omvårdnad kväll/natt och utryckning på trygghetslarm. Hemtjänsten planeras och utförs utifrån dina önskemål och behov, så långt det är möjligt.

Vi har specialkunskaper i att möta männsikor med demens och andra kognitiva sjukdomar. Vi har ett väl fungerande samarbete med hemsjukvården och distriktsjuksköterska. Vid behov samarbetar vi även med sjukgymnast och arbetsterapeut.

Tilläggstjänster
Genom AdeoCare kan du också köpa tilläggstjänster där du själv väljer vad du vill ha hjälp med. Det kan exempelvis röra sig om extra städhjälp, sällskap eller andra insatser som inte ingår i ditt beslut om hemtjänst från biståndshandläggaren. Vi kan också erbjuda privat vård i hemmet.

Rådgivning
AdeoCare erbjuder även kostnadsfri juridiskt stöd och rådgivning, till exempel vid myndighetskontakt och ansökan om insatser enligt SoL eller LSS. Du kan till exempel få stöd och råd inför kontakt med biståndshandläggare på kommunen eller vid eventuell överklagan av ett beslut.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Bemötande i centrum
AdeoCare verkar efter en filosofi som bygger på små, lokala arbetsgrupper där vi anpassar vårt stöd efter dina unika behov och situation. En betydande del i Silviasystermetodiken, som vi använder oss av, handlar om att erbjuda individanpassat stöd där det behövs men också att stärka individen och arbeta för ett bibehållande av de förmågor som finns kvar.

På AdeoCare har vi bred kunskap när det kommer till att ta hand om personer med minnesproblematik. Vi arbetar fokuserat med bemötande och med att bygga upp förtroende för våra kunder.

Anhöriga
Kontakten med anhöriga är en viktig del för oss. Anhöriga är alltid välkomna att ta kontakt med oss och vi ser gärna att anhöriga är med när vi tillsammans utformar omsorgen.


Kontinuitet

För oss på AdeoCare är det viktigt att du känner dig trygg med vem som besöker dig i hemmet. Vi arbetar i små arbetsgrupper och har personal med god lokalkännedom. Ambitionen är att det alltid ska vara samma personer som kommer och hjälper just dig. På så sätt skapas en närmare relation mellan dig och den personal som du har kontakt med.

Genom vårt effektiva insats- och planeringssystem följer vi upp kontinuiteten både dagligen och veckovis för att hela tiden se till att våra kunder träffar så få personer som möjligt.

Kontaktperson

När du blir kund hos oss utser vi tillsammans med dig din kontaktman. Det är viktigt för oss att du känner dig bekväm med din kontaktman och vi försöker alltid att matcha denne efter dina önskemål. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan och bestämmer hur din hemtjänst ska utföras. Kontaktmannen är den som håller kontakt med distriktssköterska och hjälper till att ordna med hjälpmedel vid behov. Alla kunder har också en vice kontaktman som finns där när den ordinarie har semester eller är sjuk.

Genomförandeplan

Vi skriver en genomförandeplan tillsammans med dig för att du ska kunna få din hemtjänst utförd på dina villkor och efter dina behov.

Personal

Personalen på AdeoCare är främst undersköterskor och har lång erfarenhet från omsorgsarbete. Självklart kan alla svenska i tal och skrift. Personalen rekryteras lokalt för bästa områdeskännedom och god förståelse om varje kunds unika behov.

Hos oss arbetar vårdbiträden och undersköterskor. Gruppen leds av en teamledare och vi har också en samordnare med ansvar för schemaläggning. På vårt huvudkontor arbetar en verksamhetschef, en kvalitetssamordnare, personalansvarig, ekonomiansvarig samt vd.


Kompetensutveckling

Som nyanställd undersköterska får man en introduktionsutbildning med fokus på bemötande och den palliativa Silviasysterfilosofin. Vår personal får kontinuerlig kompetensutveckling både internt och externt inom områden som förflyttningsteknik, hygien, hjärt-lungräddning, ledarskap och demenssjukdom. Vi uppmuntrar all personal att läsa vidare till undersköterska.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Kvalitet

Vi satsar stort på att kunna säkerställa att vår service och omvårdnad håller den högsta kvaliteten. Till vår hjälp har vi vårt egna modern kvalitets- och ledningssystem som underlättar för kommunikation, planering och utförande. Satsningen har gjort att vi placerar oss i topp på Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning över de bästa hemtjänstenheterna.

Vi arbetar aktivt med våra värdegrunder; respekt, stolthet, personcentrerat och samverkan.

 Vi har en kvalitetshandledare som aktivt arbetar tillsammans med personal och verksamhetschef för att förbättra och utveckla kvaliteten för kunderna inom de flesta områdena, balnd annat mat/nutrition, kontinuitet och social samvaro/akitivitet.

 

Kontakt

Organisation

AdeoCare AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

011-19 45 00

Kontaktperson

Jörgen Knapasjö, enhetschef

Gatuadress

Kristinagatan 7

Postnummer

602 27

Postort

Norrköping

Vill du bli kund hos oss?

Ring eller skicka e-post om du är intresserad av att bli kund hos Adeocare. Välkommen!

Söker du jobb?


Boka samtal med oss

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Boka ett samtal via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Vill du söka jobb hos AdeoCare? Då ska du besöka Go Care. Där kan du läsa mer om dem som arbetsgivare, hitta lediga jobb och göra en spontanansökan.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

011-19 45 00

Translate

Tyck till