AB Vårdstyrkans Hemtjänst - Sollentuna

Sollentuna

Verksam i

Norrviken, Rotebro och Viby

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Tilläggstjänster

Om oss

Vårdstyrkans Hemtjänst erbjuder hemtjänst som beviljats från kommunen genom en biståndshandläggare och hushållsnära tjänster som du själv beställer direkt av oss. Hemtjänsten kan vara allt från personlig omsorg, tvätt, handling och hjälp med ledsagning. 

Det viktigaste för oss är att du ska kunna leva och vara på det sätt som du brukar i största möjliga utsträckning. Vi anpassar våra insatser efter dina personliga behov och önskemål.

Som kund i vår hemtjänst kan vi hjälpa dig med goda matlådor som levereras direkt hem till dig från en leverantör vi har bra samarbete med. Lådorna levereras till oss och sedan kommer personalen hem med den till dig.
 


Verksamhetens storlek (antal kunder)

Ca 190 kunder i Sollentuna

Tjänster

Vårdstyrkan erbjuder dig hemtjänst utifrån beslut från kommunen. Vi har till stor del utbildade undersköterskor som kommer hem till dig och hjälper till med personlig omsorg, städ, tvätt och inköp eller annan hjälp du behöver ha för att kunna leva ett bra liv hemma.

Tilläggstjänster
Du kan köpa hushållsnära tjänster ifrån oss på Vårdstyrkan (Rut tjänster). Det kan vara städning, gräsklippning, ledsagning, transportera bort skräp eller annan hjälp du behöver. Vi kan erbjuda tilläggstjänster om du redan har städning t.ex som kommunen har beslutat men behöver lite extra hjälp som storstädning, lufta garderober eller frosta av frysen. 

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi eftersträvar att alltid hålla en hög kontinuitet i våra uppdrag till kunder.

Kontaktperson

Alla Vårdstyrkans vårdtagare har en namngiven kontaktperson i den fast anställda medarbetargruppen. Dialogen kring kontaktmannaskapets syfte hålls hela tiden levande då vi anser att detta är förutsättningen för att kunna möta de krav och förväntningar som ställs på kontaktpersonen.

Genomförandeplan

Det är kontaktmannen som ansvarar för att vården och omsorgen utförs enligt genomförandeplanen och som ska representera vårdtagaren och hjälpa till att framföra synpunkter och åsikter. Detta första möte är av största vikt då vi vill ha en öppen och förtroendefull relation mellan oss som vårdgivare och kund.

Personal

Vårdstyrkans hemtjänst har till stor det utbildade undersköterskor och vissa har utbildning inom palliativ vård, demens och kost / nutrition.

Vi samarbetar med kommunen och vårdcentralerna i kommunen. Det dagliga arbetet leds av en enhetschef och samordnare som planerar ut arbetet och oftast är den personen som du som kund kommer i kontakt med.  Verksamheten drivs övergripande av en verksamhetschef.

Språk
All personal talar, förstår och dokumenterar på god svenska. Vi har personal som har andra språk som modersmål och det kan vara till hjälp om kunden inte förstår svenska. 

Kompetensutveckling

Våra medarbetare har demensutbildning och någon har även påbyggnadsutbildning i demens och omvårdnadsetik. Samtliga har utbildning Social dokumentation. I övrigt har vi på årsbasis utbildning i basala hygienrutiner, vanliga diagnoser, läkemedelshantering samt förflyttningsteknik.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Vi kan leverera goda matlådor från en restaurang som vi har gott samarbete med. Mat och måltiderna är viktiga för oss och vi lägger stor vikt på att kunna leverera god mat.


Kvalitet

Vårdstyrkan strävar ständigt efter att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Därför genomförs en enkätundersökning bland våra kunder vartannat år. Dina svar är viktiga i vårt kvalitetsarbete och dina svar kommer behandlas konfidentiellt. Självklart får du en återkoppling efter analyserat resultat av enkäten.

Vår verksamhetsidé bygger på att alla vårdtagare, kunder och deltagare skall erbjudas ett tryggt och värdigt omhändertagande och varm omsorg i omvårdnadens alla olika led.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-550 74 19 & 070-550 17 25

Kontaktperson

Verksamhetschef: Jan Blomkvist, 08-732 24 87
Enhetschef: Kajsa Samuelsson, 08-732 24 84

Gatuadress

Gillbostråket 4-6

Postnummer

192 68

Postort

Sollentuna

Vill du bli kund hos oss?

Om du är intresserad av vår hemtjänst behöver du ett biståndsbeslut för att vi ska kunna hjälpa dig. Kontakta oss gärna så guidar vi dig rätt.

Är du intresserad av våra tilläggstjänster behöver du inte ta någon kontakt med kommunens biståndshandläggare alls, det räcker med att du kontaktar oss.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-550 74 19 & 070-550 17 25

Translate

Tyck till