AB SOLOM Hemtjänst

AB SOLOM Hemtjänst

Sollentuna kommun
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Att bo kvar i sin bostad, även när man behöver vård och omsorg, är något som många värderar högt. Vår hemtjänst underlättar vardagen för dig som behöver stöd och hjälp i hemmet.

SOLOM är Sollentuna kommuns eget vård- och omsorgsföretag och Sollentunas största utförare inom vård och omsorg. Vi finns i hela kommunen och har lokalkontor i Tureberg och Edsberg. Vi har lång erfarenhet av äldreomsorg och hemtjänst.

Vi hjälper dig med alla de insatser som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut. Hos oss arbetar människor i olika åldrar och med olika bakgrund och vi kan erbjuda tjänster på en rad olika språk. Vi lägger stor vikt vid att den hjälp du får utformas på ett sätt så att det blir bra för dig. Vår strävan är att hitta det goda samspelet mellan dig som kund, dina anhöriga och personalen som kommer hem till dig.

Vår personlighet och kulturen hos oss på SOLOM beskrivs med våra tre värdeord: glädje, engagemang och respekt – GER. De präglar hela vår verksamhet. 

Förutom hemtjänst driver vi också äldreboenden och korttidsboende i kommunen. SOLOM är en seriös aktör med kollektivavtal för alla medarbetare.

Organisation
Verksamhetens storlek (antal kunder)
350

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför alla de tjänster som du har fått beviljade i ditt biståndsbeslut från Sollentuna kommun. Exempel på tjänster som vi hjälper dig med är inköp, tvättning, städning och hjälp med den personliga hygienen eller annan omvårdnad.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning

Arbetssätt

Vårt uppdrag är att hjälpa dig med de insatser som din handläggare har beviljat. Med dina behov och förväntningar som utgångspunkt utformar vi en gemensam plan för hur du vill ha din hjälp utförd.

Hjälpen omfattar dygnets alla timmar, vardag som helgdag. Omfattningen på hjälpinsatserna kan variera mellan hjälp några timmar i månaden till flera gånger per dygn.

Våra medarbetare bär arbetskläder och identitetsbricka som visar att de kommer från SOLOM.

Kontaktman
Vår ambition är att du ska få en personlig omvårdnad. Alla som har hemtjänst från SOLOM har en utsedd kontaktman, vars uppgift är att lära känna dig som kund.

Genomförandeplan
När du har valt oss som din hemtjänstutförare kommer vi hem till dig för ett första möte där vi går igenom förväntningar, frågor och önskemål. Med utgångspunkt i vilken hjälp du har fått beviljad gör vi en plan på vad vi ska göra, när och hur. Vi upprättar då första delen av genomförandeplanen som beskriver din hjälp, vad som krävs av oss och vad du förväntar dig.

Från det att vi fått uppdraget har vi 24 timmar på oss att börja med hemtjänsten. Det sker självklart efter överenskommelse med dig.

Efter ett par veckor när vi har lärt känna varandra går vi igenom genomförandeplanen och uppdaterar den om det behövs. Den uppdateras sedan två gånger per år eller när dina behov förändras.

Personal

Vi är omkring 90 tillsvidareanställda. Arbetet leds av en verksamhetschef tillsammans med två biträdande verksamhetschefer. I varje område finns även en teamledare och en samordnare.

Vi har många medarbetare som valt att stanna hos oss i många år. De som kommer hem till dig är i stor utsträckning utbildade undersköterskor, men även vårdbiträden med erfarenhet av vård och omsorg. Alla som tillsvidareanställs har en undersköterskeutbildning och vi strävar efter att ständigt öka andelen undersköterskor. Hos oss jobbar också undersköterskor med specialkunskaper i äldrepsykiatri. 

Våra medarbetare är engagerade och lyhörda och behärskar svenska språket, både muntligt och skriftligt. Talar du som kund ett annat språk är det vår ambition att åstadkomma en god lösning. De som besöker dig har alltid identitetsbrickor som visar att de kommer från SOLOM.

Språk
Arabiska

Mat

Beroende på vilka insatser du som kund har beviljats så kan vi antingen hjälpa dig att laga enklare måltider hemma eller leverera färdiga matlådor. Vi jobbar med kvalitetssäker mathantering och maten levereras alltid till kunderna kyld i en kylväska. Utifrån biståndsbeslut kan vi hjälpa till att värma och lägga upp maten och sitta med vid måltiden.

Vi uppmärksammar om någon har svårt att äta eller har dålig aptit och försöker lösa det. Vår matleverantör kan ordna olika typer av specialkost för den som behöver.

Leverantör
Restaurang Trekanten

Kvalitet

För att säkerställa en hög kvalitet arbetar vi med olika nyckeltal. Till exempel tittar vi på antalet avböjda besök som en kund haft. Ser vi att en kund ofta avböjer så försöker vi hitta förklaringen till det och se om det är någonting i rutinerna som vi kan ändra. I detta arbete är kontaktpersonen väldigt viktig och tillsammans med samordnare och teamledare försöker vi hitta ett sätt som gör att kunden känner sig trygg och nöjd.

Alla kunder har avvikelseblanketter hemma i sin kundpärm som man kan fylla i om man har synpunkter eller klagomål. Du kan också ringa eller framföra synpunkter direkt till personalen så försöker vi åtgärda det så fort som möjligt. Du kan även ladda ner och skriva ut en blankett och skicka den till oss per post.

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Kommunal
Hemsida
Kontaktperson
Sara Elvér, verksamhetschef
08-128 247 31

Anna Fransson, bitr. verksamhetschef
08-128 240 44
Postort
Sollentuna
Vill du bli kund hos oss?

För att bli kund hos oss behöver du ett biståndsbeslut från Sollentuna kommun. Kontakta en biståndshandläggare på Sollentuna kommun för mer information. Självklart kan du kontakta oss om du har andra frågor gällande vår hemtjänst.

Har du frågor?

Se ovan för kontaktuppgifter till respektive område.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.