Vi hjälper dig med vardagssysslorna.
Promenad i friska luften.
Vi utformar hjälpen tillsammans.
Vårt mål är att du ska känna dig trygg.

AB SOLOM Hemtjänst

Sollentuna

Verksam i

Edsberg, Helenelund, Häggvik och Tureberg

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

SOLOM hemtjänst är verksamma i stora delar av Sollentuna. Vi hjälper dig med alla de insatser som du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut. Hos oss arbetar människor i olika åldrar och med olika bakgrund och vi kan erbjuda tjänster på en rad olika språk.

Vi lägger stor vikt vid att den hjälp du får utformas på ett sätt så att det blir bra för dig. Vi strävar efter att hitta det goda samspelet mellan dig som kund, dina anhöriga och personalen som kommer hem till dig.

När du har valt oss som din hemtjänstutförare kommer vi hem till dig för ett första möte och går igenom förväntningar, frågor och önskemål. Med utgångspunkt i vilken hjälp du har fått beviljad gör vi en plan på vad vi ska göra, när och hur. Vi är det kommunala alternativet och den största utföraren av hemtjänst i Sollentuna, med lång erfarenhet.

Organisation

AB SOLOM

Verksamhetens storlek (antal kunder)

600 inklusive larmkunder

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför alla de tjänster som du har fått beviljade i ditt biståndsbeslut från Sollentuna kommun. Exempel på tjänster som vi hjälper dig med är inköp, tvättning, städning och hjälp med den personliga hygienen eller annan omvårdnad.

Nattpatrull
SOLOM ansvarar också för all nattpatrull i hela kommunen så behöver du hjälp på natten är det någon från oss som kommer till dig.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

I området Häggvik har vi börjat arbeta med att digitalisera den sociala dokumentationen. Personalen har med sig iPads hem till kunden och kan på så sätt skriva anteckningar och genomförandeplan tillsammans, på plats, vilket gör att kunden blir   mer delaktig i den information som finns om hen. Vi kommer att införa systemet i hela SOLOM framöver. Personalen har också sina scheman i mobilen vilket ger en ökad sekretess jämfört med om informationen finns som pappersanteckningar.

Våra medarbetare bär arbetskläder och identitetsbricka som visar att de kommer från SOLOM. 

Kontaktperson

Som kund hos oss får du en kontaktman. Det är en i personalen som du har mest kontakt med och som oftast är den som hjälper dig. Det är också kontaktpersonen som tillsammans med dig och eventuellt anhöriga tar fram genomförandeplanen som beskriver när och hur din hjälp ska utföras.

Genomförandeplan

När du beviljats hemtjänst av kommunen så bokar vi in ett möte hemma hos dig. Då upprättar vi första delen av genomförandeplanen som beskriver din hjälp, vad som krävs av oss och vad du förväntar dig. Från det att vi fått uppdraget har vi 24 timmar på oss att börja med hemtjänsten. Det sker självklart efter överenskommelse med dig.

Efter ett par veckor när vi har lärt känna varandra går vi igenom genomförandeplanen och uppdaterar den om det behövs. Den uppdateras sedan två gånger per år eller när dina behov förändras.

Personal

Vi är omkring 125 fastanställda plus ett 50-tal vikarier. Arbetet leds av en verksamhetschef och i varje område finns en teamledare och en samordnare.

Omsorgspersonalen består av undersköterskor och vårdbiträden. Alla som tillsvidareanställs har en undersköterskeutbildning och vi strävar efter att ständigt öka andelen undersköterskor. Här jobbar också undersköterskor med specialkunskaper i äldrepsykiatri. Personalgruppen speglar samhället med medarbetare olika åldrar och med olika ursprung.

Kompetensutveckling

All personal inklusive vikarier går kurs i lyft- och förflyttningsteknik. Alla fastanställda går också kurs i dokumentation. Vi har ombud som går hygienutbildning och som lär ut till övrig personal.

Språk

Svenska, Arabiska, Engelska, Finska, Persiska, Spanska, Tigrinja, Turkiska

Mat

Beroende på vilka insatser du som kund har beviljats så kan vi antingen hjälpa dig att laga enklare måltider hemma eller leverera färdiga matlådor. Vi jobbar med kvalitetssäker mathantering och maten levereras alltid till kunderna kyld i en kylväska. Utifrån biståndsbeslut kan vi hjälpa till att värma och lägga upp maten och sitta med vid måltiden.

Vi uppmärksammar om någon har svårt att äta eller har dålig aptit och försöker lösa det. Vår matleverantör kan ordna olika typer av specialkost för den som behöver.

Leverantör

Restaurang Trekanten

Kvalitet

För att säkerställa en hög kvalitet arbetar vi med olika nyckeltal. Till exempel tittar vi på antalet avböjda besök som en kund haft. Ser vi att en kund ofta avböjer så försöker vi hitta förklaringen till det och se om det är någonting i rutinerna som vi kan ändra. Om personalen inte får utföra den hjälp som en kund har beviljad försöker vi gemensamt ta fram en lösning på detta. I detta arbete är kontaktpersonen väldigt viktig och tillsammans med samordnare och teamledare försöker vi hitta ett sätt som gör att kunden känner sig trygg och vill ta emot hjälp.

Alla kunder har avvikelseblanketter hemma i sin kundpärm som man kan fylla i om man har synpunkter eller klagomål. Du kan också ringa eller framföra synpunkter direkt till personalen så försöker vi åtgärda det så fort som möjligt. Du kan ladda ner och skriva ut en blankett och skicka den till oss per post.

Kontakt

Organisation

AB SOLOM

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

Edsberg: 08-128 246 20
Helenelund: 08-128 246 90
Häggvik: 08-128 247 30
Tureberg: 08-128 248 70

E-post

info@solom.se

Kontaktperson

Verksamhetschef:
Samar Alkass, 08-128 247 3

Postort

Sollentuna

Vill du bli kund hos oss?

För att bli kund hos oss behöver du ett biståndsbeslut från Sollentuna kommun. Kontakta en biståndshandläggare på Sollentuna kommun för mer information. Självklart kan du kontakta oss om du har andra frågor gällande vår hemtjänst.

Söker du jobb?

Vi söker fler medarbetare som vill vara med och skapa vård och omsorg med hög kvalitet och stark utveckling! SOLOMs medarbetare är mycket kompetenta, har ett stort engagemang och är utvecklingsorienterade. Läs mer här

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

Se ovan för kontaktuppgifter till respektive område.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

Edsberg: 08-128 246 20[br]Helenelund: 08-128 246 90[br]Häggvik: 08-128 247 30[br]Tureberg: 08-128 248 70

Translate

Tyck till