Humaniora kommunal hemtjänst

Lövgatan 45 , Solna

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Trygga valet som ger dig god kvalitet
Vi på Humaniora hemtjänst arbetar aktivt med att tillvarata dina behov, önskemål, traditioner och intressen för att erbjuda din som Solnabo den bästa omvårdnaden och servicen. Vi vill gärna förgylla vardagen för dig, på det sätt som vi kan, utifrån dina hjälpbehov och ditt biståndsbeslut.

Team med specialkompetens
Vi har demensteam och palliativa team med specifik kompetens för bästa bemötande och kunskap om dina behov. Allt för att öka möjligheten till god livskvalitet för dig i din bostad. Våra insatser utförs alltid under ditt inflytande och med din delaktighet med hjälp av kontaktmannaskapet.

Utmärkelse för kvalitet
Humaniora hemtjänst vann Kvalitetspriset 2017 inom kategorin "Hemtjänst och dagverksamhet".

Verksamma sedan 1970
Vi är icke vinstdrivande och har verkat i Solna sedan 1970-talet. Vi verkar över hela Solna och våra lokaler är belägna i Bergshamra, Råsunda, Huvudsta och Solna station. Sammanlagt består vi av sex hemtjänstgrupper.

Varmt välkommen till oss på Humaniora hemtjänst!

Organisation
Verksamhetens storlek (antal kunder)
Vi har cirka 650 kunder i Solna
Inriktning

Tjänster

Hemtjänst
Vi erbjuder den hemtjänst som ingår i ditt beslut om bistånd. Exempel på service är: städ, tvätt och inköp. Exempel på omvårdnad är: personlig hygien, sängående och påklädnad.

Vi har ett väl inarbetat samarbete med Väntorps tvätteri som både stryker och manglar din tvätt. Vi förmedlar kontakter för bland annat fotvård, frisör och fönsterputs.

Nattpatrull
Solna stads nattpatrull arbetar mellan klockan 21.00-07.00, årets alla dagar. Nattpatrullen är indelad i tre team som har sina givna geografiska områden vilket skapar en god kontinuitet och personkännedom.

Demensteam
Humanioras hemtjänst är demenscertifierat av Solna stad. Certifieringen innebär att personalen genomgått Solna stads demensutbildning med syftet att erbjuda ett jämnt och kvalitetssäkrat utbud när det gäller hemtjänstinsatser till personer med demenssjukdom.

 Trygghetslarm
Trygghetslarm är en tjänst som du kan ha i ditt hem för att kalla på hjälp vid oförutsedda situationer. Det gör att du kan känna dig tryggare i din bostad. Trygghetslarmet fungerar inte utanför din bostad.

Solna stads seniorträffar
Det finns sju seniorträffar i Solna. Seniorträffarna bygger till stor del på frivilliga insatser. Varje seniorträff har ett förtroenderåd som tillsammans med personalen planerar och arrangerar olika trevligheter. Det finns alltid plats för nya intresserade.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning

Arbetssätt

Vi har ett nära samarbete med seniorträffar och dagverksamheter, nattpatrull, verksamheten som sköter trygghetslarm, anhörigteamet, demenskoordinator, primärvården, Psykiatri Nordväst och avdelningen för myndighetsutövning.

Kontinuitet

Vi eftersträvar att du ska få din hjälp utförd av samma personer, så att du känner igen de som kommer och att dessa personer vet hur du vill ha din hjälp utförd.

Du blir informerad om personalen är försenad eller om det kommer annan personal än den som är inplanerad. All personal som kommer till dig ska kunna visa företagslegitimation.

Kontaktperson

Du får en kontaktman som har ett helhetsansvar för det stöd och den hjälp du är beviljad. Kontaktmannen ska vara den som i första hand hjälper dig. Du har rätt att byta kontaktman om du så önskar. Vår styrka är att det är få personer som besöker dig vilket är möjligt genom vårt kontaktmannaskap dag och kväll. Din kontaktman har ett huvudansvar för din hemtjänst och denne går alltid att vända sig till vid frågor och funderingar.

Genomförandeplan

Du har inflytande och medbestämmande i hur ditt stöd och din hjälp ska utformas. Dina behov och önskemål skrivs ned i en genomförandeplan som följs upp två gånger om året.

Personal

Kunskap, trygghet och känsla
God vård beror på vem som utför den, det handlar om kunskap, trygghet och känsla vilka är våra ledord. Samanlagt jobbar cirka 140-150 personer i verksamheten som har en gedigen erfarenhet av att ge omvårdnad och service. Vi är en stabil verksamhet med låg personalomsättning och lågt antal sjukskrivningar.

Verksamheten drivs av en verksamhetschef, de sex olika hemtjänstgrupperna har varsin gruppchef, vi har även en gruppchef för nattpatrullen och trygghetslarmet sedan har vi också en teknisk administratör.

Vi har ett palliativt team och ett certifierat demensteam som arbetar med att fånga upp och ge adekvat hjälp till de som drabbas av demenssjukdomar. I teamet ingår en Silviasyster som har specialutbildning inom demens. 

Språk
Amharinga

Mat

Önskas matleveranser har vi avtal med en restaurang där vi efter behov kan specialanpassa kosten.

Kvalitet

Vi arbetar aktivt med att förbättra vår hemtjänst och har längst erfarenhet av alla aktörer inom kvalitetsarbete. Vi ser synpunkter och klagomål som ett sätt att förbättra verksamheten för samtliga våra kunder. Blanketter för klagomål finns i kundpärmen, och den kan man även få hjälp av sin kontaktman att fylla i. Klagomål hanteras skyndsamt.

Personalen som sköter dina inköp hanterar dina pengar på ett säkert sätt så att du kan känna dig trygg och detsamma gäller dina nycklar.

Personalen samverkar med dagverksamheten och primärvården utifrån dina behov och önskemål.

Certifieringar
Humaniora hemtjänst är demenscertifierad
Kvalitetsregister
Övrigt
Humaniora hemtjänst vann Kvalitetspriset 2017 inom kategorin "Hemtjänst och dagverksamhet".
Kvalitetsutvärderingar

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Kommunal
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Jeanette Bergström
Gatuadress
Lövgatan 45
Postnummer
169 32
Postort
Solna
Vill du bli kund hos oss?

Kontakta en biståndshandläggare i kommunen och välj oss för din hemtjänst.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.