Midas omsorg AB

Guleskär 10L , Kungshamn

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Tilläggstjänster
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Hemtjänst efter dina önskemål
Hos oss på Midas omsorg är du fortsatt huvudperson i ditt eget liv! Vi erbjuder dig hemtjänst utformad efter dina behov så du ska kunna bo kvar hemma så länge du önskar. Tillsammans med dig planera vi din hemtjänst utifrån våra grundläggande värderingar att livet ska upplevas meningsfullt, begripligt och hanterbart. 

Kärnan i Midas omsorg
I det dagliga arbetet vet vi att bemötandet och "mötet" med dig som kund utgör kärnan i omsorgsarbetet. Det är den kunskapen som fått oss att förstå att arbetet inte handlar om enbart vad som ska göras utan lika mycket om hur hjälpen ska ges. Det är de insikterna som utgör kärnan i Midas Omsorg.

Den sociala aspekten är viktig
I varje uppdrag vi åtar oss kommer relationen att synliggöras då det alltid ingår en social dimension i varje syssla. Målet är att matcha rätt personal till respektive kund och också att uppnå personalkontinuitet genom att det är samma, eller ett fåtal personal som kommer och hjälper dig.

Midas omsorg är ett lokalt service- och omsorgsföretag med kontor i Uddevalla och i Kungshamn. 

Organisation

Tjänster

Hemtjänst
När du beviljats hemtjänst från din kommun och väljer Midas omsorg som din utförare av hemtjänst gör vi ett hembesök hos dig. Utifrån ditt hemtjänstbeslut kommer vi tillsammans fram till: vad du behöver hjälp med i ditt hem, när du vill ha hjälpen och på vilket sätt du vill att vi ska utföra hjälpen. Hjälpen kan till exempel bestå av stöd vid personlig hygien, promenader eller praktiska hushållssysslor som städning, tvätt- och klädvård och hemhandling.

Tilläggstjänster
Du kan som kund också köpa hushållsnära tjänster med RUT-avdrag. Det kan handla om städ, trädgårdsskötsel, promenadsällskap och datasupport. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera önskemål.

Boendestöd 
Vi erbjuder även boendestöd utifrån biståndsbeslut som du får genom kommunen. Med vår omsorg kommer du som har boendestöd genom oss att få fortsätta vara ”huvudpersonen i ditt eget liv”. Vi kommer i samråd med dig planera ditt boendestöd så att det är personligt utformat med stöd i det egna hemmet eller mer utåtriktat socialt stöd. Insatsen utformas utifrån dina resurser, önskemål och mål med boendestödet. Vi vill att du ska må bra, vara delaktig och att du ska känna dig trygg med oss. Vi värnar din integritet och självständighet. Läs mer om boendestöd på vår webb.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Tilläggstjänster

Arbetssätt

När du väljer Midas omsorg som utförare av din hemtjänst bokar vi alltid ett hembesök med dig för att gå igenom ditt beslut om beviljade hemtjänstinsatser.

Då går vi också tillsammans igenom ditt hem utifrån en checklista om brandsäkerhet.

Kontinuitet
Vi lägger stor vikt vid personalkontinuitet. En av våra medarbetare utses till din kontaktperson och är den person som i första hand ansvarar för och utför insatserna i ditt hem. Din kontaktperson är den medarbetare du träffar oftast och som har extra ansvar för dig. Detta bidrar till ökad kontinuitet och trygghet för dig. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med din kontaktperson går det självklart bra att byta.

Vi är noga med att matcha ihop dig med personer du kommer bra överens med då våra besök utöver hjälp även innebär mycket sociala kontakter.
Genomförandeplan
Vid första besöket upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för vårt arbete hos dig och som säkerhetsställer att vi utför din omsorg som du önskar och vill ha den. Din genomförandeplan uppdateras vid förändrade behov eller minst två gånger per år.

Personal

Kompetent personal
När du träffar våra medarbetare möts du av vänlighet, omtanke och respekt för den du är som människa. Vi har som mål att våra medarbetare ska vara utbildade undersköterskor gärna med specialkompetens till exempel demens. Vi strävar efter att du ska träffa ett fåtal personal du känner igen. 

Språk
Svenska

Kvalitet

Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet i enlighet med krav och mål i avtal samt kvalitet- och ledningssystemet i företaget.

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Företag
Hemsida
Kontaktperson
Siv Vadelius, verksamhetsansvarig
Gatuadress

Guleskär 10L

Postnummer
456 23
Postort

Kungshamn

Vill du bli kund hos oss?
Så här gör du för att bli kund hos oss:
1. Kontakta en biståndshandläggare i din kommun för att göra en ansökan om hemtjänst.
2. Meddela din biståndshandläggare att du vill ha Midas omsorg som din hemtjänstutförare.
3. Vi kontaktar vi dig omgående för att planera din hemtjänst efter dina behov och önskemål.
Om du redan har hemtjänst och vill byta till Midas omsorg så kontaktar du din biståndshandläggare som hjälper dig.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.