AB Stockholms Demens och Specialteam

Stockholm

Verksam i

Södermalm, Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen, Skarpnäck, Farsta, Älvsjö, Enskede Årsta-Vantör och Liljeholmen-Hägersten

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Vi använder oss av unika arbetsmetoder som individanpassas för varje kund beroende på sjukdom, personlighet och sinnesstämning för stunden. Medarbetarna fokuserar på att skapa en nära och trygg relation genom att kunden är delaktighet i alla insatser som utförs. Kunderna motiveras och inspireras, deras önskemål tillgodoses alltid och får vi inte utföra en insats just för stunden försöker vi på andra sätt tills vi lyckas. Vi ger aldrig upp och har därför ett nära samarbete med biståndshandläggare och anhöriga om insatser behöver ändras eller läggas till.

Anhöriga är en stor tillgång för oss, de kan informera om bakgrundshistoria, intressen och minnen som vi kan använda oss av i det dagliga arbetet. Vi ser även till att vara ett stöd för dem då vi vet hur svårt det kan vara att aldrig känna att man räcker till eller hur man ska hantera en närstående med minnesproblem eller psykisk ohälsa, vi bjuder gärna in till en träff med våra utbildade anhörigstödjare där man kan få hjälp och tips. Vi ser att vi tillsammans med anhöriga är ett team!

Medarbetare
Vi handplockar våra medarbetare utifrån kompetens, intresse och personlighet. Verksamheten har över 90 % utbildade undersköterskor som även har olika specialinriktade påbyggnadsutbildningar för att vi ska kunna säkerhetsställa att vi kan ta emot alla kunder oavsett sjukdom och önskemål.

Övrigt:
* Vi fokuserar mycket på kost och näring och våra medarbetare använder olika metoder för att stimulera alla kundens sinnen för att främja hungerkänslor. Vi uppmärksammar varningssignaler som trötthet, förvirring och halvätna måltider. Medarbetarna har ett nära samarbete med distriktssköterskor som kan tillhandahålla näringsdrycker och specifika kostråd.
* Medarbetarna dokumenterar efter varje kundbesök i Stockholms stads tidredovisningssystem, de kan även om önskas skriva i kontaktböcker hemma hos kunden om man som anhörig dagligen vill hålla sig uppdaterad om vad som händer.
* Verksamheten samarbetar med bland annat vårdcentraler, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, öppna psykiatrin och demenscentrum.


Verksamhetens storlek (antal kunder)

100-149

Inriktning

Demens, Palliativ vård, Psykisk funktionsnedsättning

Tjänster

Hemtjänst
Vi hjälper dig med det du har fått beviljat från din biståndshandläggare. Exempel på tjänster är boendestöd, ledsagning, anhörigavlösning, taktilmassage, städning, inköp, tvätt, personlig hygien, sänggående och påklädnad.

Tilläggstjänster
Om du som kund behöver mer hjälp än vad du är beviljad erbjuder vi tilläggstjänster. Exempel på tjänster är promenad, personlig assistans för läkarbesök eller annat, skötsel av husdjur, fönsterputs, utökad tid för städning och handling, sysselsättning/aktiviteter och taktilmassage.

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Stockholms Demens och Specialteam värnar om den egna individens rätt att kunna få utforma sitt eget liv och kunna fortsätta leva så självständigt som möjligt. Vi strävar inte efter att bli en stor hemtjänst utan för oss är det viktigt att ledningen och medarbetarna jobbar nära varandra och alltid finns där för våra kunder och anhöriga.

Kontinuitet

Hela vår verksamhet grundar sig i att du som kund ska känna dig trygg i ditt egna hem därför är kontinuitet den viktigaste delen i vårat arbete. Du har alltid en kontaktperson som har det övergripande ansvaret för dina insatser och ser till att färdtjänst, sjukhusbesök osv blir bokade. Om du har många insatser per månad har vi en kontaktperson för kvällen samt en för helgen om den ordinarie ej arbetar då.

Kontaktperson

Vi utgår efter ett biståndsbeslut och utser sedan en kontaktperson som gör upp en genomförandeplan tillsammans med dig. Den personen ansvarar för att dina önskemål framkommer i planen. Utifrån detta arbete planeras sedan insatserna. Du kommer att har en kontaktperson som har det övergripande ansvaret gällande omvårdnad, sjukvård och eventuell kontakt med anhöriga.

Genomförandeplan

Med kunden i fokus upprättas en genomförandeplan utifrån beställt biståndsbeslut. Genomförandeplanen går ut på att du ska kunna påverka hur insatserna ska utformas och vilka tider de ska göras. Kontaktpersonen ser till att alla önskemål samt viktig information uppdateras i planen samt vidarebefordras till samordnare och övriga medarbetare som är i kontakt med dig.

Dokumentation

För att du som kund och dina närstående ska kunna följa vårt arbete dokumenterar vi i tidsredovisningsappen Paragå när vi besökt dig, hur länge, vilket arbete vi utfört samt vad vi samtalat om. Om du önskar kan vi även tillhandahålla en kontaktbok som finns på plats hemma hos dig, den skriver vi i efter varje besök.

Personal

Vi är ett team med ett 50-tal anställda som har många års erfarenhet inom minnessjukdomar samt psykiska funktionshinder och boendestöd. Alla fasta medarbetare har minst undersköterskeutbildning samt ett flertal påbyggnadsutbildningar med specialinriktningar.  Vi samarbetar med bland annat distriktsköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och anhörigkonsulenter.

Verksamheten leds av verksamhetschef, marknadschef, kvalitetssamordnare och två administratörer. Vi erbjuder våra tjänster dygnet runt och även larmtjänster utförda av ordinarie medarbetare för att du alltid ska kunna få den hjälp du behöver, när du behöver den.

Kompetensutveckling

Våra medarbetare är de som gör hela verksamheten och därför har vi kompetensutvecklingsplaner och ser till att de ständigt får nya utbildningar och utvecklas på ett personligt plan via våra studiecirklar. Där går vi tillsammans med kvalitetssamordnare och äldrepedagoger hur de ska bemöta kunder med olika behov och vad var och en behöver för att kunna utföra bästa möjliga arbete.

Språk

Svenska, Arabiska, Engelska, Finska, Tigrinja

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Vi arbetar aktivt för att våra kunder ska få lagad mat hemma istället för enbart matlådor från närliggande restauranger då vi vill försäkra oss om att varje individ får den näring han/hon behöver och även får igång aptiten genom att vara delaktig och kunna känna lukter.

Medarbetarna har kunskap om hur de ska reagera på varningssignaler som trötthet, förvirring och halvätna måltider. De har ett nära samarbeta med distriktssköterskor som kan tillhandahålla näringsdrycker och specifika kostråd samt håller koll om viktnedgång uppstår.

Vi utgår från biståndsbeslut som kan innefatta leverans, hämtning av matlådor, matlagning med sällskap och kvällsmål. Vi hämtar våra matlådor från närliggande restauranger som erbjuder tre olika maträtter, salladsbuffé och efterrätt. Vegetarisk/passerad mat går även att få. Vi anpassar kosten efter dina behov till exempel vegetarisk/passerad och lättuggad mat på grund av dålig tandstatus, sväljsvårigheter och allergier. Lämplig dryck serveras alltid till måltiderna.

Leverantör

Valfri närliggande restaurang

Kvalitet

Vi har kvalitetshandledare, kvalitetssamordnare och äldrepedagoger som utövar regelbunden uppföljning av verksamheten, personalen och ute hos våra kunder Verksamheten är Stjärnmärkt via Svenskt demenscentrum vilket betyder att alla våra medarbetare är utbildade och handledda i att hantera olika minnessjukdomar.

Kvalitetsregister

Stockholm stads kvalitetsuppföljningar.

Övrigt

Bolagets grundare har mångårig erfarenhet av kvalitetsutmärkelser och blivit omnämnd i Äldreinspektörernas rapporter som 1 av 5 goda föredömen i Stockholms stad vid flera tillfällen.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-410 716 50

Kontaktperson

Monica Weström VD/Verksamhetschef och Veronica Weström Biträdande verksamhetschef/Marknadschef

Gatuadress

Ringvägen 39 B

Postnummer

118 63

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

Du ringer oss på 08-410 716 50 eller mailar till info@sthlmsdemensteam.se.
Vi informerar dig om företaget, arbetssätt, personal och de tjänster vi kan erbjuda. Du är även välkommen att besöka oss.
Därefter hänvisar dig vidare till äldre direkt 08-80 65 65 (aldredirekt@service.stockholm.se) där du ber om att få välja oss som din hemtjänst.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-410 716 50

Translate

Tyck till