Adeocare - Kungsholmen uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Adeocare - Kungsholmen

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Inedalsgatan 7
Postnummer
112 33
Postort
Stockholm
Telefonnummer
070 431 16 93
E-post
annica.eriksson@adeocare.se
Kontaktperson
Annica Eriksson, enhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

AdeoCare Kungsholmen erbjuder en individanpassad hemtjänst med flexibel service av absolut högsta kvalitet.

Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver vanlig hemtjänst. Vi är flexibla och gör vad vi kan för att bemöta våra kunders önskemål.

Vår grundare, Hilde Knapasjö, är en av de första diplomerade Silviasystrarna och har över 30 års erfarenhet av att leda personalgrupper inom vård- och omsorg.

 


Genom oss på AdeoCare kan du också köpa tilläggstjänster där du själv väljer vad du vill ha hjälp med. Det kan exempelvis röra sig om extra städhjälp, sällskap eller andra insatser som inte ingår i ditt beslut om hemtjänst från biståndshandläggaren. 

Verksamhetens storlek (antal kunder)
Cirka 110-120 kunder på Kungsholmen
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vi satsar stort på att kunna säkerställa att vår service och omvårdnad håller den högsta kvaliteten. Till vår hjälp har vi vårt egna modern kvalitets- och ledningssystem som underlättar för kommunikation, planering och utförande. Satsningen har gjort att vi placerar oss i topp på Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning över de bästa hemtjänstenheterna.

Vi arbetar aktivt med våra värdegrunder; respekt, stolthet, personcentrerat och samverkan.

 

Personal

Personal på verksamheten:

Personalen på AdeoCare Kungsholmen är utbildade undersköterskor och har lång erfarenhet från omsorgsarbete. Självklart kan alla svenska i tal och skrift.

Gruppen leds av en enhetschef och biträdande enhetschef. På vårt huvudkontor arbetar en verksamhetschef, en kvalitetssamordnare, personalansvarig, ekonomiansvarig samt vd.