AdeoCare - Östermalm uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för AdeoCare - Östermalm

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Armfeltsgatan 20
Postnummer
115 34
Postort
Stockholm
Telefonnummer
073-506 63 34
E-post
frida.malmqvist@adeocare.se
Kontaktperson
Frida Malmqvist, enhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

AdeoCare Östermalm erbjuder en individanpassad hemtjänst med flexibel service av absolut högsta kvalitet.

Vår personal är specialutbildad inom demens- och andra kognitiva sjukdomar. Vi hjälper självklart även dig som enbart behöver vanlig hemtjänst.

Vår grundare, Hilde Knapasjö, är en av de första diplomerade Silviasystrarna och har över 30 års erfarenhet av att leda personalgrupper inom vård- och omsorg.

Genom oss på AdeoCare kan du också köpa tilläggstjänster där du själv väljer vad du vill ha hjälp med. Det kan exempelvis röra sig om extra städhjälp, sällskap eller andra insatser som inte ingår i ditt beslut om hemtjänst från biståndshandläggaren.

Verksamhetens storlek (antal kunder)
20-40 på Östermalm
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vi satsar stort på att kunna säkerställa att vår service och omvårdnad håller den högsta kvaliteten. Till vår hjälp har vi vårt egna modern kvalitets- och ledningssystem som underlättar för kommunikation, planering och utförande. Satsningen har gjort att vi placerar oss i topp på Socialstyrelsens kommun- och enhetsundersökning över de bästa hemtjänstenheterna.


Vi arbetar aktivt med våra värdegrunder; respekt, stolthet, personcentrerat och samverkan.

Vi har en kvalitetshandledare som aktivt arbetar tillsammans med personal och verksamhetschef för att förbättra och utveckla kvaliteten för kunderna inom de flesta områdena, balnd annat mat/nutrition, kontinuitet och social samvaro/akitivitet. 

Personal

Personal på verksamheten:

Personalen på AdeoCare är främst undersköterskor och har lång erfarenhet från omsorgsarbete. Självklart kan alla svenska i tal och skrift. Personalen rekryteras lokalt för bästa områdeskännedom och god förståelse om varje kunds unika behov.

Hos oss arbetar vårdbiträden och undersköterskor. Gruppen leds av vår enhetschef som samordnar och ansvar för schemaläggning. På vårt huvudkontor arbetar en verksamhetschef, en kvalitetssamordnare, personalansvarig, ekonomiansvarig samt vd.