CuraNova Omsorg AB

Stockholm

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Curanova Omsorg hjälper dig att leva på dina egna villkor och att känna dig trygg och säker. Vi medverkar till att skapa en stimulerande vardag, förenklar dina sociala kontakter med anhöriga, vänner och biståndshandläggare. Vi bemöter dig med respekt och lyhördhet för hur du vill utforma din hjälp.

Vi har erfarenhet av biståndshandläggning, där vi kan hjälpa till med ansökan och berätta för människor vilka insatser de har rätt till. Att kunna hjälpa till på kundens modersmål är särskilt uppskattat.

Vi strävar efter att kunna erbjuda tjänster med hög kvalité och med respekt för den enskildes integritet och önskemål om hur tjänsterna ska utföras. Tillsammans med dig anpassar vi våra tjänster som är beviljade enligt biståndsbeslut för att underlätta kvarboende i ordinarie hem. 

Vi utför god och trygg omvårdnad med exceptionellt bra bemötande och hög kontinuitet. Vår personal har hög kompetens inom olika områden som till exempel vård- och omvårdnadskunskaper, språkliga kunskaper samt goda förutsättningar att kunna samtala med dig och dina anhöriga på en individanpassad nivå.

Vi har specialistkunskap i att bemöta människor med psykisk ohälsa samt demens där vi utför hjälp på brukarens modersmål. Varje individ, kund eller brukare är i fokus för oss. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och våra brukare har ofta en annan kulturell bakgrund än svensk, därför vill vi kunna bemöta och erbjuda brukare hjälp och stöd på sitt eget modersmål. 

Vi på CuraNova bryr oss verkligen om våra kunder och vill alltid deras bästa. Detta uppmärksammades i en artikel i Dagens Nyheter, klicka här för att läsa den.

Organisation

CuraNova Omsorg AB

Inriktning

Demens, Psykisk funktionsnedsättning, Mångkultur

Tjänster

Hemtjänst
CuraNova utför hemtjänstinsatser som är beviljade genom biståndsbeslut, som inköp, städ, tvätt,  fönsterputsning och personlig omvårdnad. Vi kan erbjuda tilläggstjänster, som inte kräver biståndsbeslut.

Ledsagning
Vi erbjuder ledsagning för dig som på grund av din funktionsnedsättning behöver hjälp för att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Syftet är att göra det möjligt att till exempel träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva sportaktiviteter. Ledsagning kan beviljas oavsett din ålder.

Avlösning
Du kan också ha rätt till avlösning i hemmet, vilket innebär att en avlösare kommer hem till den närstående och tar över omsorgen under en begränsad tid så att anhörigvårdaren  får möjlighet att koppla av och göra egna aktiviteter. Kontakta din biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun för information om avlösning i hemmet.

Hjälp under natten
Om du behöver hjälp under natten är det vår personal från CuraNova som kommer, vi är även underleverantör av denna insats till andra hemtjänstföretag i Stockholm.

Trygghetslarm
Akuta insatser dygnet runt hos våra brukare med trygghetslarm.

Typ av insats

Avlösning, Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontaktperson

Alla kunder har en kontaktperson, med ett extra ansvar för hur hjälpen utformas. Du kan alltid vända dig till din kontaktman med frågor eller funderingar.

Genomförandeplan

Utifrån ditt biståndsbeslut skriver vi tillsammans med dig en individuell genomförandeplan som bland annat beskriver när och hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Dokumentation

Vi för social dokumentation enligt lag, som du alltid har rätt att ta del av.

Personal

Vår personal är utbildad, erfaren och flexibel för dina behov och önskemål. Dina insatser utförs av personal som har bred kompetens och erfarenhet inom äldreomsorg.  Vi har medarbetare som är utbildade socionomer, mentalskötare och vårdbiträden med bred kunskap inom somatiska sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, parkinson men även psykisk ohälsa och demens. Vi samarbetar med distriktssköterskor och andra parter enligt brukarens behov.

Våra medarbetare har även kompetens rörande situationer där äldre människor utsatts för våld i nära relationer. För människor med annan kulturell bakgrund erbjuder vi vård och omsorg på modersmål.

Genom att erbjuda hög kvalitet och kontinuitet på våra tjänster vill vi att du blir nöjd. Vi arbetar med särskild kompetens inom psykiatri och demens där vi kan erbjuda stöd och omsorg på brukarens modersmål oavsett etnisk bakgrund.

Om behov av teckenspråk skulle förekomma kan vi tillgodose detta.

Språk

Svenska, Bosniska, Engelska, Finska, Franska, Kroatiska, Persiska, Polska, Rumänska, Serbiska, Spanska, Tyska

Kvalitet

Vi arbetar ständigt med att följa upp vårt arbete, med utgångspunkt i hur våra kunder mår och vilka observationer vi gör i hemmet. Vi är alltid uppmärksamma på om ett hälsotillstånd förändras och kan då snabbt sätta in rätt åtgärder. Synpunkter och klagomål kan framföras direkt till kontaktman eller till verksamhetsansvarig. Det finns även blanketter för detta, som alla kunder har tillgång till i sin pärm.

Övrigt

Våra medarbetare vidareutbildas inom värdegrund av Karolinska institutet.

Kontakt

Organisation

CuraNova Omsorg AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-711 75 00

E-post

info@​curanova.se

Kontaktperson

Sanja Jagustin Christiansson

Gatuadress

Måsholmstorget 3

Postnummer

127 48

Postort

Skärholmen

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss direkt så hjälper vi dig ansöka, alternativt kontakta biståndshandläggaren i din kommun.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-711 75 00

Translate

Tyck till