Enskede kommunala Hemtjänst

Bildhuggarvägen 3 , Johanneshov

Verksam i
Enskede
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Enskede kommunala hemtjänst har lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst. Utformningen av det stöd som vi ger är inriktat på att du får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Vi vill att du ska vara delaktig och ha inflytande över din hemtjänst. Alla dina insatser planeras tillsammans med dig så du har möjlighet att vara med och bestämma vilka dagar, tider och på vilket sätt du vill ha din hemtjänst utförd.

God omsorg
Vi strävar efter att ge dig en god omsorg och service utifrån dina personliga förutsättningar. Vården och servicen som vi erbjuder är personcentrerad vilket innebär att vi utgår från din förmåga och dagsform. Det är viktigt med en dialog mellan oss så du känner en trygghet. Ett gott bemötande från oss är viktigt när vi besöker dig.

Stjärnmärkt demensomsorg
Verksamheten är stjärnmärkt vilket är ett bevis på att personalen har genomfört utbildningen ”Tillsammans för en mer personcentrerad demensvård”. Stjärnmärkt demensomsorg är en utbildningsmodell som tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den omfattar fyra utbildningssteg som bygger på webbutbildningarna Demens ABC, Demens ABC plus och Nollvisionen samt Checklista Demens.

Fotograf: Yanan Li
Seniorträffar
För alla våra äldre invånare anordnar vi flera seniorträffar för socialt umgänge, något som blivit väldigt populärt. Här kan du läsa mer om våra seniorträffar
Här hittar du ett reportage om seniorträffarna.

Kommunal hemtjänst
Då vi är en kommunal hemtjänst och är en del Stockholms stad har vi inga vinstkrav på oss och vi har dessutom en transparens i verksamheten. Äldreomsorgen inom Stockholms stad präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet.

Organisation
Inriktning

Tjänster

Hemtjänst
Vi erbjuder de tjänster som du fått beviljat utifrån ditt biståndsbeslut från Stockholm stad. Exempel på hemtjänstinsater är: tvättning, städning, inköp, promenader, ledsagning, följa med till läkare, hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädnad, håruppläggning, sköter dina proteser som t.ex. hörapparat.

Städning
Du kan välja att få din städning utförd av oss eller av ett professionellt städföretag. För våra brukare med demenssjukdom rekommenderar vi att städningen utförs av oss då vi är vana att ta hand om personer med demenssjukdom.

Handling
Din handling utförs av ett företag. Detta är en smidig lösning både för dig och oss och även väldigt uppskattat av våra hemtjänstkunder.

Omvårdnad dygnet runt
Vi erbjuder omvårdnad dygnet runt då vi är bemannade varje dag, kväll och helg. Nattpatrullen har vi i egen regi. Vi har en telefonjour där vi alltid är tillgängliga varje dag mellan 07.00 och 22.00.

Samarbete med vårdcentral, sjukgymnast och arbetsterapeut
Vi utför delegerad sjukvård på uppdrag av vårdcentral. Vi samarbetar med sjukgymnaster och arbetsterapeuter som kan visa oss lyfttekniker och inskaffar hjälpmedel.

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning

Arbetssätt

Startteam
Som ny kund hos oss besöker vårt Startteamet dig i ditt hem för att bland annat välkomna dig till oss och informera om hur vi arbetar. De ser även över ditt behov av hjälpmedel. 

Kontinuitet
Vår personalgrupp är indelad i olika grupper som ansvarar för mindre specifika områden i Enskede. Detta skapar en närhet till våra kunder och målet är att vi ska kunna hålla en hög kontinuitet. Grupperna håller även egna områdesmöten där vi går igenom alla brukare i området så alla i gruppen är uppdaterad och vet hur brukarna vill ha sin hemtjänst utförd.
Kontaktperson
Alla blir utsedd en egen kontaktman som är den person som i första hand utför dina besök. Tillsammans skriver ni en genomförandeplan som bygger på ditt biståndsbeslut och beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd, exempelvis vilka tider och dagar som du vill ha besök. Din kontaktman genomför veckovisa och årliga uppföljningar med dig för att säkerställa att du är nöjd med din hemtjänst.

Personal

Vår personal är utbildade undersköterskor eller vårdbiträden. Många har också lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänst. Alla våra medarbetare talar svenska och många har dessutom en mångkulturell bakgrund. Därför kan vi erbjuda hemtjänst på många olika språk. Kontakta oss så berättar vi mer.

Demensteam
Vi har ett eget demensteam som i första hand besöker dig med demenssjukdom. I teamet ingår medarbetare med vidareutbildning inom demens och en Silviasyster. Personalen har även lång erfarenhet av att jobba med personer med demenssjukdom. Demensteamet bjuder in anhöriga till ett möte där exempelvis sjuksköterska, anhörigkonsulent, biståndshandläggare, sjukgymnast och personal deltar. Då får du som anhörig tillfälle att prata med personalen om din anhörige. Vi har regelbunden kontakt med alla våra brukares anhöriga om man så önskar.

Psykisk funktionsnedsättnings-team
I teamet ingår undersköterskor som har en vidareutbildning i området och även lång praktisk erfarenhet.

Våra medarbetare har också kompetensen inom områden som kost, hygien och lyftteknik.

Språk
Svenska

Mat

Du kan välja att antingen få matlådor levererade eller att vi lagar enklare maträtter hemma hos dig.

Vi samarbetar med Nordrest som levererar färdiglagade matlådor till våra brukare. De lagar god och näringsrik mat som är specialanpassad för äldres behov. Du kan alltid välja mellan flera olika rätter plus vegetarisk kost.

Leverantör

Nordrest

Kvalitet

Vi arbetar ständigt med att förbättra kvaliteten. Varje år genomför vi egna brukarundersökningar för att få fram vad vi är bra på och vad vi skulle kunna förbättra. Fyra gånger per år träffas kvalitetsrådet och diskuterar saker som kommit upp i verksamheten vilket kan resultera i nya rutiner.

Synpunkter och klagomål behandlas på samma sätt oavsett om de når oss muntligt eller skriftligt. Vi återkopplar alltid till dig muntligt och om du vill kan du även få ett skriftligt svar.

Hos oss på Enskede kommunala hemtjänst använder vi oss av Stockholms stads ledningssystem för bland annat planering, uppföljning och utveckling av verksamheten. Ledningssystemet bidrar även till lärande och kvalitetsutveckling av vår verksamhet.

Vi dokumenterar alla besök enligt Stockholm stads riktlinjer. Vi har en dokumentstödjare som en gång i månaden går igenom noteringarna för att se att besöken dokumenteras korrekt. 

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Kommunal
Hemsida
Telefonnummer
Kontaktperson
Chery Farkhondeh
Gatuadress

Bildhuggarvägen 3

Postnummer
121 44
Postort

Johanneshov

Vill du bli kund hos oss?
För att anlita oss som din hemtjänstutförare krävs ett biståndsbeslut från Stockholms stad. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som du hittar här ovan.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.