Ersta Hemtjänst - Stockholm väst

Stockholm

Verksam i

Kungsholmen, Norrmalm, Fredhäll och Vasastan

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Ersta Hemtjänst Stockholm väst – Vi ser människan
I vår verksamhet är det dina behov, intressen och vanor som bestämmer hur din hemtjänst utformas. Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Våra insatser ska underlätta i det dagliga livet och göra det möjligt att bo kvar hemma.

Våra kunder är välkomna att delta i Ersta kyrkas aktiviteter. Kyrkan erbjuder också stödjande samtal för den som önskar.

Kort om Ersta diakoni
Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi har bedrivit vård och omsorg sedan 1851, alltid med människan i centrum. Allt överskott går tillbaka till verksamheten och på så sätt skiljer vi oss från många andra vårdgivande företag. Vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet.

Organisation

Ersta diakoni

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 300 kunder på Kungsholmen och Norrmalm

Tjänster

Hemtjänst
Att få hemtjänst innebär att du får hjälp och stöd i din vardag. Det kan till exempel vara hjälp med tvätt, matinköp, städning och personlig omvårdnad.

Egen natt- och larmpatrull
Vi har egen natt- och larmpatrull vilket innebär att du kan känna dig trygg med att det är våra medarbetare som besvarar dina larm dygnet runt samt besöker dig som har nattinsatser.

Vill du ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar?
Då erbjuder vi hushållsnära tjänster med RUT-avdrag. Exempel på tjänster är: städning, inköp, ledsagning och pyntning inför storhelger.

Aktiviteter
Alla kunder har möjlighet att delta i Ersta kyrkas aktiviteter med gudtjänster och ett fint musikprogram och kostnadsfria lunchkonserter. Kyrkan erbjuder också stödjande samtal för den som önskar.

Anmälningar till Ersta kyrkas aktiviteter sker genom hemtjänstens verksamhet. Läs mer om Ersta kyrka .

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Vår värdegrund
Ersta diakonis värderingar grundar sig i vår utgångspunkt och övertygelse att alltid "se människan”. Värdegrunden har vi med oss sedan grundandet på 1850-talet.

Våra värdeord
Professionalism - Med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.
Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.
Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.


Kontinuitet

Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i din omvårdnad.

Kontaktperson

Vi arbetar i små grupper och du får en kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål. Det är viktigt för oss att du trivs och känner dig trygg med din kontaktperson.

Genomförandeplan

Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi din omsorg tillsammans med dig och lägger upp en genomförandeplan för hur din hjälp ska utföras.

Personal

En förutsättning för att du ska känna dig nöjd är engagerad och kompetent personal, därför väljer vi våra medarbetare med stor omsorg. Våra medarbetare har bred kompetens med omfattande erfarenhet av äldreomsorg. Personalen är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har ett demensteam med undersköterskor som har extra kunskap i demens. All personal har tystnadsplikt.

Kompetensutveckling

Alla medarbetare får möjlighet att bredda sin kompetens när de jobbar hos oss.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal.

Mat

För oss är det viktigt att du erbjuds varierad, välsmakande och allsidig kost. Vår leverantör, Fazer Food Services, är en familjeägd koncern som endast arbetar med måltidstjänster.

Leverantör

Fazer Food Services

Kvalitet

En gång per år genomför vi en kvalitetsmätning i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med våra tjänster. Vi tar även tacksamt emot dina synpunkter per telefon eller skriftligen under resten av året. Vi ser dina synpunkter och eventuella klagomål som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.

Dokumentation
För att hjälpa dig på bästa sätt kräver Socialtjänstlagen att vi dokumenterar vad vi gör och vad som händer hos dig. Dokumentationen säkerställer att du får den hjälp som kommunens biståndsbedömare har beviljat dig. Den hjälper även oss att agera rätt om något skulle hända dig. Dokumentationen samlar vi i din personakt.  Du kan alltid ta del av din personakt om du vill veta vad som har dokumenterats.

Kontakt

Organisation

Ersta diakoni

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-714 60 20 / 08-714 60 22

Kontaktperson

Ann-Charlotte Bengtsson, verksamhetschef
08-714 60 20

Gatuadress

Bergsgatan 5B

Postnummer

112 23

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Om du vill välja oss som hemtjänstleverantör så behöver du ett biståndsbeslut från kommunen. Detta ansöker du om hos en biståndshandläggare på kommunen på 08-508 08 000 (växel).

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-714 60 20 / 08-714 60 22

Translate

Tyck till