Eveo AB uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Eveo AB

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress

Västmannagatan 68

Postnummer
113 25
Postort

Stockholm

Telefonnummer
08-559 25 003
E-post
info@eveo.se
Kontaktperson
City och Söderort: Barbro Segersten
Västerort: Zubieda Lindholm och Tim Utkutug

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Omsorgen som vi på Eveo erbjuder utformas tillsammans med dig utefter dina värderingar, individuella krav och önskemål. På så sätt är Eveo en unik leverantör av behovsanpassad omsorg och service, där kompetent och empatisk personal respekterar och arbetar efter dina behov och förutsättningar.

Vårt mål med hemtjänst är att:
- utföra och planera omsorgen med hög kontinuitet vad gäller insatser, tid och personal
- respektera och arbeta efter dina värderingar och individuella krav
- utföra omsorgen så du få makt över din livssituation och en möjlighet att påverka din vardag
- skapa förutsättningar för din personliga utveckling
- skapa en arbetsmiljö så medarbetare känner att de är med och påverkar både sin egen situation på arbetsplatsen och framtidens omsorg

Vi på Eveo är också specialiserade att ta hand om kunder med särskilda behov. Omsorgsarbetet bygger på professionell och personlig service, med språklig och kulturell anpassning.

Våra trevliga och kompetenta medarbetare ger dig omsorg på ditt egna språk. Maten som vi tillreder är kulturellt anpassad och du har möjlighet att välja hur måltiden ska se ut.

Du kan alltid nå oss, om du ringer vår växel på
08-559 25 003 så ser vi till att du får prata med rätt person. 

Verksamhetens storlek (antal kunder)

500 kunder i Stockholm, Huddinge, Södertälje, Haninge, Sollentuna, Järfälla

Språk
Arabiska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Vårt mål är att skapa både nytta och trygghet i din vardag, att erbjuda dig bästa möjliga omsorg och service. Kontinuerligt förbättrad kvalitet är en långsiktig process som kräver att man arbetar strukturerat med de brister man har. Vi tar detta arbete på största allvar och arbetar transparent med våra kunder och kommunala uppdragsgivare kring klagomål, identifierade brister och verksamhets risker. För oss är det viktigt att du klagar om du är missnöjd över någonting. Det är ett tecken på att du har förtroende för oss och litar på att vi tar dig på allvar.

På Eveo vill vi både möta och överträffa våra kunders förväntningar. Vi är specialiserade på att erbjuda hög personalkontinuitet. Vi deltar i de kommunala brukarundersökningarna, Socialstyrelsens Äldreguiden och är medlem i Vårdföretagarna. Eveos verksamhet följer gällande lagar och förordningar och har en organisation som fångar och följer upp avvikelser i verksamheten.

Personal

Personal på verksamheten:

Vår personal är engagerade undersköterskor och vårdbiträden som kan sitt yrke. Varje kommun har en verksamhetschef som leder arbetet.

Idag är det upp emot 200 personer som arbetar med service och omvårdnadsinsatser på Eveo i sex kommuner.