Hemtjänst Norrmalm

Norrtullsgatan 12L , Stockholm

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Vi är det kommunala alternativet inom Norrmalm som funnits sedan början av 70-talet. Sedan den 1 maj 2020 har vi flyttat tillbaka till våra fräscha och nyrenoverade lokaler på Norrtullsgatan 12L.Vårt mål är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att du ska känna dig trygg, säker och delaktig. När du valt oss som hemtjänstleverantör så får du en kontaktperson. Tillsammans går ni igenom ditt biståndsbeslut och planerar ditt stöd efter dina behov och önskemål. Utifrån detta tar ni gemensamt fram en så kallad genomförandeplan. Det är viktigt för oss att vi stöttar dig på ett sätt som känns tryggt och bra för dig och vi arbetar utifrån dina individuella behov.

Vi är måna om att du är nöjd med det stöd du får och känner dig trygg och respekterad i kontakten med oss. Därför är vi extra stolta över att vi ligger i topp i Socialstyrelsens undersökning om kontinuitet i hemtjänsten.

På Hemtjänst Norrmalm arbetar engagerad omsorgspersonal som alla har undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning samt grundläggande utbildning inom demens. Alla medarbetare har fått utbildning i hur man kan använda sig av surfplattor tillsammans med våra omsorgstagare. Surfplattorna används annat som hjälpmedel vid inköp eller för att titta på bilder som stimulerar minnet och spela spel som stimulerar hjärnan.

Organisation
Verksamhetens storlek (antal kunder)

300 på Norrmalm

Tjänster

Hemtjänst
Vi hjälper dig med alla de insatser du har blivit beviljad i ditt biståndsbeslut. Exempel på insatser är service som inköp tvätt städ, avlösning och ärenden. Vi hjälper dig också med omvårdnad som påklädning och personlig hygien.Vi kan också följa med dig till olika aktiviteter eller på promenad.Trygghetslarm har vi dygnet runt, mellan 22.00-07.00 sköts det av Attendo.

Typ av insats
Omvårdnad
Service

Arbetssätt

Din delaktighet och ditt inflytande är viktiga för oss och vi månar om att du ska ha en trygg och bra vardag.

Alla nya kunder får ett välkomstbrev där det står namn och telefonnummer till kontaktpersonen och gruppledare så att du vet vart du ska vända dig.

Kontinuitet
Vi försöker se till att så få olika personer som möjligt besöker dig så att du känner igen de som kommer. Vi ringer upp dig och meddelar om personal är sjuk eller blir försenad. Vi har också en kontakttelefon, 08-508 09 787, som är bemannad klockan 09.00-12.00 dit du kan vända dig.
Kontaktperson
När du blir kund hos oss får du en kontaktperson som är den som du kommer ha mest kontakt med. Kontaktpersonen har kännedom om dig, din genomförandeplan och skriver i kontaktjournalen om det är något särskilt som inträffat vid besöket.
Genomförandeplan
Vi tar hänsyn till individens önskemål så långt det är möjligt. Genomförandeplanen som vi tar fram gemensamt styr det arbetet vi utför och beskriver hur varje insats ska genomföras.

Personal

På Norrmalms hemtjänst jobbar cirka 50 medarbetare varav 65 procent är undersköterskor, resten är vårdbiträden. Samtlig personal har fått grundläggande utbildning i demens, bemötande vid Hot och våld och i basala hygienrutiner. Vi har även ett demensteam som består av fyra undersköterskor med specialistutbildning inom just demens. 

Våra medarbetare är engagerade och angelägna om att våra kunder ska ha det bra, flera har också lång erfarenhet av att jobba inom äldreomsorgen. På kontoret finns enhetschef, biträdande enhetschef, administrativ samordnare och administrativ assistent. All vår personal bär ID-brickor för att du ska känna dig trygg i mötet med oss.

All personal talar svenska men vi kan också tillgodose ett antal andra språk då våra medarbetare har en mångkulturell bakgrund. Vi är stolta över att vår personalgrupp är en jämnt fördelad representation av befolkningen i samhället!

Språk
Arabiska
Kollektivavtal
Ja, våra medarbetare omfattas av kollektivavtal

Mat

Vi erbjuder lättare matlagning i hemmet eller leverans av matlådor utifrån biståndsbeslut. Vi kan också utifrån beslutet sitta med och skapa en stimulerande måltidsmiljö.

Leverantör

Sodexo

Kvalitet

Vi arbetar med Stockholms stads integrerade ledningssystem och följer upp och utvärderar kvalitén under hela året. Vi tittar alltid på de årliga brukarundersökningarna och ser vad det är vi kan förbättra.

En säker nyckelhantering är viktig och därför förvarar vi dina nycklar i ett skåp med kodlås på vårt kontor.

Synpunkter och klagomål
Får vi synpunkter tar vi till oss dem och utreder dem skyndsamt, därefter återkopplar vi till kund eller anhörig. När vi får en ny kund så informerar vi om en blankett som heter ”Mina synpunkter” som man kan fylla i och lämna till oss. Det går också bra att ringa och framföra sina synpunkter.

Kontakt

Organisation
Organisationsform
Kommunal
Hemsida
Kontaktperson
Elisabeth Ströby, enhetschef, 08-508 09 028
Gatuadress

Norrtullsgatan 12L

Postnummer
113 27
Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?
Börja med att ta kontakt med biståndshandläggare på kommunen. I samband med att du blir kund hos oss ringer en gruppledare upp dig och bokar in ett möte där vi presenterar vår verksamhet.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.