Skärholmens hemtjänst

Skärholmens hemtjänst

Storholmsgatan 27, Skärholmen

Verksam i
Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss


Vi är den enda utföraren i området som dygnet runt har personal stationerad i Skärholmen. Det betyder att vi kan vara fort på plats om du behöver hjälp. Vi har egen nattpatrull och ansvarar för trygghetslarmet. Vi bedriver hemtjänst med trygghet, delaktighet, självbestämmande och kontinuitet. Vår största styrka är personalens engagemang och erfarenhet.

Vårt mål är att du ska känna dig trygg och kunna bo kvar i ditt hem så länge du själv önskar!

Organisation
Organisationsform
Kommunal
Inriktning

Tjänster

Hemtjänst
Biståndsbeslutet som du får hos kommunen ligger till grund för de insatser vi utför. Vi hjälper till med service- och omvårdnadstjänster.

Servicetjänster
Våra serviceinsatser utförs av Skärholmens hemtjänst och Adlerson. Adlerson är en underleverantör som utför städning. Alla kunder som har städning får en gratis fönsterputs en gång per år.

Omvårdnad
De omvårdnadstjänster vi kan hjälpa dig med är bland annat tvätt, omvårdnad, larmuttryckning med mera. 

Larm
Klarar du det mesta själv men känner du dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om att bli larmkund hos oss. Då är det vi som kommer när du larmar. Du ansöker om larm hos en biståndshandläggare på din kommun. 

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning

Arbetssätt

Personlig omsorg och delaktighet
Skärholmens hemtjänst arbetar personcentrerat, utifrån en gemensamt framtagen genomförandeplan. Den skapas tillsammans med dig som kund och oss som utförare, där ditt biståndsbeslut ligger till grund. Den hjälper oss att göra dig delaktig i hur dina insatser utförs, så att du kan känna dig trygg med att dina önskemål och synpunkter respekteras.

Kontinuitet ocg trygghet
Vår verksamhet finns nära dig och hos oss får du en kontaktperson som du och dina närstående kan vända er till vid frågor eller synpunkter. Vår personal bär arbetskläder och ID kort för att de ska vara lätta att känna igen. Verksamheten planeras utifrån att du ska ha besök av så få personer som det är möjligt och alla insatser utförs av vår egen personalgrupp dygnet runt.

Personal

Sivliahemscertifierad hemtjänst
Skärholmens hemtjänst är en Sivliahemscertifierad hemtjänst. Det innebär att alla våra medarbetare har grundläggande utbildning i att arbeta med personer med demens.

Personal och kompetens
Vår personal är engagerade och flertalet är utbildade undersköterskor med lång erfarenhet av arbete inom äldreomsorg. Vi värdesätter mångfald och hos oss arbetar både kvinnor och män, som alla talar flera språk utöver svenska.

Språk
Arabiska

Mat

Om du har beviljat stöd med mathållning lagar personalen mat tillsammans med dig eller åt dig efter dina preferenser. Du har även möjlighet att välja matleveranser från vår leverantör Sodexo, med dagliga leveranser.

Kvalitet

Stockholms stad har utarbetade rutiner för kvalitet vilket vi använder för att synliggör våra styrkor och svagheter som vi sedan använder för att utveckla verksamheten vidare.

Vi jobbar kontinuerligt med kvalitet genom att utreda, åtgärda och följa upp synpunkter och klagomål. Vi uppmärksammar när vi inte utför våra insatser på ett tillfredsställande sätt och försöker att lära oss av det.

Vårt kvalitetsarbete styr hur vi planerar, utför och följer upp vårt arbete, så att vi ska kunna ge omsorg av god kvalité.

Synpunkter och klagomål
Lämna gärna synpunkter och klagomål till oss, bland annat genom denna blankett.

Flödet för hur inkomna synpunkter och klagomål hanteras av oss:

 

Avvikelsehantering
Rapportering av avvikande händelser är en av hörnpelarna i arbetet att förbättra kvalitet och säkerhet i hemtjänsten.  Avvikelsehantering syftar till att:
- förebygga och/eller minimera nya händelser av liknande art
- egenkontroll och säkra kvalitén på insatser och höja säkerheten för kunden 
-  vara ett instrument för Lex Maria och Lex Sara anmälningar 
-  all personals kunskap om riskfaktorer ökar.

Lex Sarah
Vi jobbar med Lex Sarah som är utredning om allvarliga incidenter som inträffat eller missförhållanden. Detta för att säkerställa både säkerhet för kunden och för arbetsgivaren och ha en bra kvalité.  

Kontakt

Organisation
Hemsida
Kontaktperson
Dinko Pejic 08-508 24 568
(enhetschef för Bredäng & Nattpatrull)
Tuire Hattula, 08-508 286 01
(enhetschef Vårberg & Sätra)
Jessica Nordlander, 08-508 286 01
(enhetschef Skärholmen & Seniorboende)
Gatuadress
Storholmsgatan 27
Postnummer
127 48
Postort
Skärholmen
Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss gärna, så hjälper vi dig vidare. Eller kontakta en biståndshandläggare i kommunen genom Äldredirekt, 08-80 65 65, och säg att du vill välja oss som utförare.

Våra telefontider är vardagar 07.00-09.00 och 13.00-15.00.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.