Josephinahemmets Hemtjänst

Stockholm

Verksam i

I Blackeberg, Vällingby, Hässelby och på seniorboendet Josephinahemmet

Typ av insats

Omvårdnad, Service

Om oss

Josephinahemmets hemtjänst utgår ifrån det katolska seniorboendet i Blackeberg och erbjuder service- och omvårdnadstjänster för kunder i den egna fastigheten, dess närområde Vällingby och Hässelby. Med sin långa tradition inom äldreomsorgen står Josephinahemmet för hög kompetens och kärleksfullt bemötande utifrån en kristen värdegrund. Vi är väldigt unika i vårt slag då den katolska tron sätter sin prägel på mycket i vår verksamhet.

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Cirka 80 kunder

Tjänster

Hemtjänst
Vi erbjuder service- och omvårdnadsinsatser enligt det biståndsbeslut som du blivit beviljad av din biståndshandläggare.

Vi utför allt arbete med egen personal och anlitar inga underleverantörer. Serviceinsatser kan till exempel vara städning, matinköp, hjälp med tvätt eller promenader. Behöver du mer hjälp med din dagliga omvårdnad så hjälper vi dig gärna utifrån dina behov. Vår personal utför även vissa sjukvårdsinsatser delegerade från vårdcentralen, såsom hjälp med medicinintag eller såromläggning.

Nattpersonal och trygghetslarmtjänst
Behöver du tillsyn eller hjälp under natten så möts du alltid av vår egen personal, likaså när du larmar via ditt trygghetslarm.

Om du eller dina närstående behöver komma i kontakt med oss kan ni nå oss alla tider på dygnet via vår jourtelefon.

Typ av insats

Omvårdnad, Service

Arbetssätt

All personal som kommer hem till dig bär ett synligt ID-kort, Josephinahemmets arbetsklädsel och har skrivit under ett sekretessavtal. Vi förvarar dina nycklar säkert inlåsta i våra nyckelskåp. 

Kontinuitet

För att ge dig en god kontinuitet och trygghet jobbar vi i små arbetsgrupper. På så sätt lär du känna våra medarbetare inom kort tid, både dag och natt.

Kontaktperson

Du får en ordinarie och en vice kontaktperson som har hand om hur din hemtjänst planeras och utförs i samförstånd med dig. Kontaktpersonen hjälper dig också i kontakten med vårdcentral eller andra vårdinrättningar. I möjligaste mån är det sin kontaktperson eller vice kontaktperson som kommer hem till dig, annars är det en medarbetare som ingår i ditt områdesteam. Vi har även egna vikarier som kan utföra arbetet om det skulle behövas.

Genomförandeplan

Inom de första två veckorna efter en påbörjad insats lägger vi tillsammans med dig upp en genomförandeplan, utifrån från ditt biståndsbeslut. Planen utgör ett arbetsunderlag där det framgår tydligt hur och när du vill ha dina insatser utförda. Genomförandeplanen kan även läsas av din biståndshandläggare och uppdateras vid förändringar, minst två gånger om året.

Dokumentation

All dokumentation sker elektronisk antingen via våra mobiltelefoner eller datorn enligt gällande riktlinjer från Stockholms stad. Som komplement har vi en kontaktbok hemma hos dig.

Personal

Hos oss jobbar vårdbiträden, undersköterskor och lokalvårdare som tar hand om städningen hos dig. Vi har två ordenssystrar som jobbar inom omvårdnad. 

Kompetensutveckling

Alla medarbetare får kompetenshöjande utbildningar tre till fem gånger om året. Dessutom har varje medarbetare en individuell kompetensutvecklingsplan. Obligatorisk utbildning är webbutbildningen i vårdhygien

Språk

Svenska, Engelska, Persiska, Polska, Spanska, Tigrinja, Tyska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Mat

Josephinahemmet samarbetar sedan många år tillbaka med Paul Degen Catering AB som lagar fantastisk mat i husets kök. Du är välkommen att köpa matkuponger eller abonnemang för att äta i vår matsal. Eller så väljer du att få matlådor hem till dig, antingen på egen bekostnad eller via ditt biståndsbeslut. Det går naturligtvis att beställa specialkost. Självklart kan vi också komma hem till dig och hjälpa dig med matlagning, av enklare slag, beroende på hur mycket tid du beviljats i ditt biståndsbeslut.

Leverantör

Paul Degen Catering AB

Kvalitet

Josephinahemmets hemtjänst strävar efter att ge hemtjänst av högsta kvalité utifrån vår värdegrund att ge ett gott individanpassat bemötande. Vi gör egna uppföljningar och tar del av brukarundersökningar och rapporter från Stockholms stad. I vårt ledningssystem ingår även rutiner för egenkontroll.

Vi välkomnar förbättringsförslag, synpunkter och klagomål från kunder och närstående. Dessa sammanställs en gång i månaden och diskuteras i ledningsgruppen och våra medarbetarmöten för att undanröja risker och hitta lösningar. Återkopplingen och uppföljningen sker så fort som möjligt.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-37 29 45

E-post

info@​josephinahemmet.se

Kontaktperson

Krister Lewenton, verksamhetschef

Gatuadress

Drachmannsgatan 2

Postnummer

168 49

Postort

Bromma

Vill du bli kund hos oss?

Innan du kan bli kund hos oss behöver du ett biståndsbeslut som du ansöker om hos din hemkommun. Efter det är du fri att välja oss som din hemtjänstutförare.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-37 29 45

Translate

Tyck till