Vällingby kommunala Hemtjänst

Stockholm

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

Vi på Vällingby kommunala hemtjänst har lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst i Vällingby och vi känner till området mycket väl. För oss är det viktigt att du känner delaktighet i din hemtjänst och att du känner dig trygg med oss.

En viktig del i att kunna erbjuda en bra hemtjänst är personalen, de som du dagligen träffar. Alla som jobbar hos oss är tillsvidareanställda vilket innebär att du alltid träffar samma människor som du lär känna och känner dig trygg med. Om någon skulle bli sjuk eller ha semester anlitar vi endast vikarier som jobbat hos oss tidigare och känner till vårt arbetssätt. Vi har även som krav att endast anställa personer med rätt utbildning.

Då vi är en kommunal hemtjänst samarbetar vi med andra kommunala verksamheter i stadsdelen. Vi slår ihop våra resurser och kan på så sätt erbjuda dig en tryggare och bättre hemtjänst.

Som en del av Stockholm stad baseras allt vårt arbete på Stockholms stads värdegrund för äldre som präglas av självbestämmande, individualisering och valfrihet. Utformningen på det stöd som vi erbjuder dig bygger på att du ska känna ett välbefinnande och ha möjlighet att leva ett värdigt liv.

Organisation

Stockholms stad

Tjänster

Vi utför alla den service och omvårdnad som du har rätt till enligt ditt biståndsbeslut från Stockholms stad. Exempel på tjänster kan vara städning, tvättning, inköp, promenader, mat, hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädnad och andra sysslor som du inte klara av själv.

Ledsagning
Ledsagning är en service som du kan bli beviljad. Det innebär att vi följer med dig på olika ärenden som handling och om du behöver besöka andra serviceställen.

Trygghetslarm
Det är vi som ansvarar för trygghetslarmet i stadsdelen. Du får ett armband eller halsband som du kan larma på dygnet runt om du behöver oss.

Våra underleverantörer
Vissa tjänster som inköp, städning och tvättning köper vi från underleverantörer. Din tvätt skickar vi exempelvis iväg och du får tillbaka den inom tre dagar och då är den struken och vikt. Vi anlitar även städföretag för att utföra städning hos de kunder som endast har fått den tjänsten beviljad i sitt biståndsbeslut. För kunder som även fått omvårdnadsinsatser beviljade sköter vi på Vällingby hemtjänst städningen själva.

Mötesplatser
Vi i stadsdelen samarbetar med mötesplatser som anordnar olika aktiviteter. Dessa aktiviteter har du som boende i Vällingby rätt att delta i för lite social stimulans och trivsel.

Trygghetsjour
Vår hemtjänst är bemannad dygnet runt så du kan alltid få tag på oss. Till vår trygghetsjour kan du och dina anhöriga alltid ringa om ni behöver få tag på oss. Telefonnumret dit är 08-508 40 700.

Delegering
Vi samarbetar med vårdcentraler och utför delegerade sjukvårdsinsatser på uppdrag av distriktssköterska. Vi utför även delegerad hemrehabilitering på uppdrag av landstinget. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter lägger upp ett individuellt träningsprogram som vi sedan hjälper dig att genomföra. 

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Du ska känna dig trygg med att släppa in oss i ditt hem och låta oss hjälpa dig med sysslor som du varit van att klara av själv tidigare. En del i denna trygghet är att all vår personal bär alltid arbetslegitimation så du ska känna dig säker när du släpper in oss i ditt hem. Vi har även en säker datoriserad nyckelhantering där varje ut tag och tillbakasättning registreras.

Kontinuitet

För att du ska känna dig trygg med de personer som besöker dig försöker vi hålla nere antalet. Det gör vi genom att dela in personalen i olika områdesgrupper där en personalgrupp endast besöker kunder i ett visst område. På så vis lär vi känna varandra väl och vi vet hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Vi utför regelbundna mätningar på hur många medarbetare som våra kunder möter. Detta för att säkerställa att vi har håller god kvalitet på vår kontinuitet.

Kontaktperson

Varje kund hos oss får en egen kontaktman. Det är din kontaktman som har helhetsansvaret för din hemtjänst och den personen du vänder dig till om rörande din omsorg. Kontaktmannen har koll på vad du behöver som kläder och andra förbrukningsvaror. Det är även kontaktmannens uppgift att ha kontakt med biståndshandläggare.

Genomförandeplan

Tillsammanas med din kontaktman skriver ni en genomförandeplan som bygger på dina beviljade biståndsbeslut. Genomförandeplanen beskriver hur du vill ha dina insatser utförda, det är sedan din kontaktmans ansvar att genomförandeplanen följs på det sätt som ni kommit överens om.

Vi dokumenterar enligt Stockholm stads riktlinjer. Det innebär att vi dokumenterar alla besök för att säkerställa att vi hunnit utföra det uppgifter som vi planerat och självklart dokumenteras alla avvikelser.

Personal

Vi på Vällingby hemtjänst har lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst i stadsdelen. Även många i personalen har lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänst och omvårdnad. Alla våra medarbetare är antingen utbildade undersköterskor eller har gått en vårdutbildning.  

Specialkompetensen ligger inom demens. Alla medarbetare har genomgått en grundutbildning inom demens där flera även gått flera fortsättningsutbildningar. Hos oss jobbar även en Silviasyster som demenshandledare. En Silviasyster har gått en specialutbildning inom demens.

För att kunna erbjuda dig en så bra hemtjänst som möjligt på dina villkor är vår personal mångkulturell och talar flera språk. Vi har även som krav att alla våra medarbetare ska kunna svenska både i tal och skrift. Kontakta oss så berättar vi mer om vilka språk vi talar.

Vi har även en samordnare med lång erfarenhet av hemtjänst. Det är samordnaren som planerar alla besök så att arbetet flyter på bra. 

Kompetensutveckling

Vi tycker att bemötande är väldigt viktigt. Därför genomgår alla våra medarbetare en kurs i bemötande.

Våra medarbetare har genomgått vidareutbildningar inom matlagning, lyftteknik och bemötande.

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal

Mat

Om det ingår mat i ditt biståndsbeslut har du möjlighet att välja mellan två alternativ. Antingen kommer vi hem till dig och lagar enklare maträtter. Då bestämmer du vilken mat du vill ha och hur den ska lagas.

Du kan också välja att få färdiglagade matlådor levererade. Då får du en meny som du beställer vilka maträtter som du vill ha för veckan. Maten är noga kontrollerad av oss så att den uppfyller våra kvar.

Vi vill att du ska få en trevlig matstund, därför skapar vi alltid trivsel kring dina måltider. Det gör vi bland annat genom att duka fint för dig.

En medarbetare hos oss jobbar som kostombud. Det innebär att personen har som uppgift att se till att våra kunskaper inom kost och matlagning är aktuella och genomför även olika genomkontroller för att säkerställa kvaliteten på maten som vi erbjuder dig.

Leverantör

Varsågod

Kvalitet

Vi ser positivt på synpunkter och klagomål för att ständigt kunna förbättra kvalitén i vår verksamhet. Ett sätt att säkerställa kvaliteten på vårt arbete är genom de mobiltelefoner som vi använder. I praktiken innebär det att vi dokumenterar hur mycket tid vi spenderar hos dig om vilka sysslor vi utfört. Journalanteckningar och eventuella avvikelser dokumenteras på plats via mobiltelefonerna. Genom detta verktyg kan vi lätt se om du skulle behöva mer eller mindre hjälp. Detta är en trygghet för dig och ett verktyg för oss för att säkerställa kvaliteten på den hemtjänst som vi erbjuder dig.

Vi utför kontinuerliga uppföljningar kring kontaktmannaskapet och din genomförandeplan för att säkerställa att dina insatser blir utförda på det sätt som ni kommit överens om.

Synpunkter och klagomål tar vi tacksamt emot då det utvecklar och förbättra vår verksamhet. Vi träffas regelbundet och går igenom alla synpunkter och klagomål och diskuterar hur vi ska åtgärda dem och se till att det inte händer igen.

Vi samarbetar med biståndshandläggare, vårdcentral och distriktssköterska för att säkerställa att du får rätt typ av omvårdnad.

Kontakt

Organisation

Stockholms stad

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-508 05 447

Kontaktperson

Leena Piltti

Gatuadress

Jämtlandsgatan 151B

Postnummer

162 60

Postort

Vällingby

Vill du bli kund hos oss?

För att bli hemtjänstkund hos oss krävs ett biståndsbeslut från en biståndshandläggare på Stockholm stad. Om du klickar här kommer du till en Stockholm stads sida där du kan ansöka om hemtjänst.

Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna ovan.

Söker du jobb?

Om du är intresserad av att jobba tillsammans med oss kan du maila ditt CV och ett personligt brev till leena.piltti@stockholm.se

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-508 05 447

Translate

Tyck till