Vardaga Hemtjänst Kungsholmen

Stockholm

Verksam i

Kungsholmen

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Hos Vardaga Hemtjänst Kungsholmen arbetar kompetent och har erfaren personal som hjälper dig på det vis du önskar i ditt hem. Vi använder inga underleverantörer, utan utför alla dina insatser själva. Vi har exempelvis egen nattpatrull som besöker dig om du behöver hjälp under natten.

Vi arbetar för att möjliggöra för dig att leva så som du önskar. För att åstadkomma detta arbetar vi personcentrerat, det vill säga vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen. Utifrån denna information och ditt beviljade biståndsbeslut upprättar vi din genomförandeplan. När du blir ny kund hos oss besöker vi dig i hemmet och går vi igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation. För oss är det viktigt att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som tar ansvar för att du får den hjälp, omsorg och det stöd du beviljats. Därför arbetar vi med kontaktmannaskap.

Organisation

Vardaga

Verksamhetens storlek (antal kunder)

50-74 i Kungsholmen

Tjänster

För dig som bor på Kungsholmen i Stockholm och behöver hjälp i hemmet är Vardaga Hemtjänst Kungsholmen ett utmärkt val. Vi är måna om att du är nöjd, trygg och att du trivs med oss och din kontaktman.

Utifrån ditt individuella biståndsbeslut skräddarsyr vi tjänster utifrån dina behov och önskemål. Exempel på tjänster är: städning, tvättning, handling, klädvård, matlagning, leverans av matlåda, promenader, ledsagning, hjälp med den personliga hygienen, sänggående och påklädnad. Tillsammans planerar vi för hur och när insatserna ska utföras. Vår ambition är att den hjälp och det stöd vi erbjuder ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som du önskar.

Tilläggstjänster
Vardaga Hemtjänst Kungsholmen erbjuder också hushållsnära tjänster och tilläggstjänster med RUT-avdrag, även för dig som inte är hemtjänstkund. Tilläggstjänsterna ingår dock inte i biståndsbeslutet utan beställs direkt av oss. Exempel på tilläggstjänster är: promenader och ledsagning, stöd och sällskap vid helger, hjälp och stöd i samband med t.ex. bjudningar.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Inom Vardaga Hemtjänst Kungsholmen tycker vi det är viktigt att du får besök av bekanta ansikten vid bestämda tider. Vi har engagerade medarbetare som vet hur viktigt det är att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som faktiskt bryr sig. Vår personalgrupp är trygg och stabil med låg personalomsättning. Tack vare detta kan vi åstadkomma kontinuitet i den service och omsorg vi erbjuder.

Kontaktperson

Hos oss får du en egen kontaktman som följer upp att dina behov verkligen blir tillgodosedda. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med och känner tillit till din kontaktman. Kontaktmannen upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig och ni bestämmer när och hur du ska få hjälp utifrån kommunens beslut. Om du önskar kan din kontaktman ha kontinuerlig kontakt med dina närstående.

Genomförandeplan

Kontaktmannen har huvudansvaret för att ditt behov av stöd och service tillgodoses när du önskar och på det sätt du önskar. För att säkerställa detta upprättas din individuellt utformade genomförandeplan. Här framgår vilken hjälp du vill ha, hur den ska utföras liksom när du önskar hjälpen. Allt för att du ska få den service och omvårdnad du önskar och på det sätt du önskar.

Personal

Vardaga hemtjänst Kungsholmen arbetar ett 10-tal undersköterskor och vårdbiträden. Vi utför insatser hos kunder på västra delen av Kungsholmen samt kring Kristineberg. Vi utgår från våra lokaler på Igeldamsgatan 4. Vi samarbetar med flertalet vårdcentraler i området. Vi samarbetar med Vardagas enhet på Norrmalm som utför våra nattinsatser samt larmuppdrag på natten. På enheten finns en verksamhetschef samt en gruppledare. 

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Mat tillhör livets glädjeämnen. Vi behöver mat och dryck för att må bra. Vi vill att du ska uppleva matglädje genom dofter och smaker. Det bidrar till god hälsa och livskvalitet. Maten ska vara god och anpassad för dig med tanke på energi- och näringsintag, konsistens liksom kulturella- och religiösa aspekter.

Leverantör

Vardaga Hemtjänst Kungsholmen försöker i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om mat från närliggande valfri restaurang. Förslagsvis kan maten komma från restaurang Trekanten eller annat önskemål.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån våra kunders perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av kunder, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med kunder och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-431 56 55

Kontaktperson

Susanne Allerhed, verksamhetschef

Gatuadress

Igeldammsgatan 4a

Postnummer

112 49

Postort

Stockholm

Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan hjälp dig. Om du vill välja oss som hemtjänstleverantör så behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Detta ansöker du om hos en biståndshandläggare på kommunen.

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-431 56 55

Translate

Tyck till