Vardaga Hemtjänst Östermalm

Stockholm

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Vardaga Hemtjänst Östermalm hjälper dig med allt ifrån hushållsnära tjänster till personlig omvårdad. 

Hos oss arbetar kompetent och erfaren personal som hjälper dig på det vis du önskar. Vi använder inga underleverantörer, utan utför alla dina insatser själva. Vi har exempelvis egen nattpatrull som besöker dig om du behöver hjälp under natten. När du blir ny kund hos oss besöker vi dig i hemmet och går vi igenom de insatser du behöver hjälp med och planerar in vilka dagar och tider du önskar få hjälp. Informationen bevaras i din genomförandeplan och denna fungerar som en mall för hur vi arbetar för och med dig. I huvudsak bistår din kontaktman dig med stöd och hjälp. Du ska känna att du har inflytande och självbestämmande och att du äger din livssituation. Vi finns till för att underlätta livet för dig.

Organisation

Vardaga

Verksamhetens storlek (antal kunder)

150-199 på Östermalm

Inriktning

Demens

Tjänster

För dig som behöver hjälp i hemmet och bor på Östermalm i Stockholm är Vardaga Hemtjänst Östermalm ett utmärkt alternativ. Vi är måna om att du är nöjd, trygg och att du trivs med oss och din kontaktman. Utifrån ditt individuella biståndsbeslut skräddarsyr vi tjänster utifrån dina behov och önskemål.

Exempel på tjänster är: städning, tvättning, handling, klädvård, matlagning, leverans av matlåda, promenader, ledsagning, hjälp med den personliga hygienen, sänggående och påklädnad. Tillsammans planerar vi hur och när insatserna ska utföras. Vår ambition är att den hjälp och det stöd vi erbjuder ska göra det möjligt för dig att bo kvar hemma så länge som du önskar.

Tilläggstjänster
vardaga Hemtjänst Östermalm erbjuder också hushållsnära tjänster och tilläggstjänster med RUT-avdrag, även för dig som inte är hemtjänstkund. Dessa ingår dock inte i biståndsbeslutet utan beställs direkt av oss. Exempel på tilläggstjänster är: promenader och ledsagning, stöd och sällskap vid helger, hjälp och stöd i samband med t.ex. bjudningar.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Inom Vardaga Hemtjänst Östermalm tycker vi det är viktigt att du får besök av bekanta ansikten vid bestämda tider. Vi har engagerade medarbetare som vet hur viktigt det är att du får hjälp av personer som du trivs med, litar på och som faktiskt bryr sig. Vår personalgrupp är trygg och stabil med låg personalomsättning. Tack vare detta kan vi åstadkomma kontinuitet i den service och omsorg vi erbjuder.

Kontaktperson

Hos oss får du en egen kontaktman som följer upp att dina behov verkligen blir tillgodosedda. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med och känner tillit till din kontaktman. Tillsammans bestämmer ni när och hur du ska få hjälp utifrån ditt biståndsbeslut.

Genomförandeplan

Kontaktmannen har huvudansvaret för att ditt behov av stöd och service tillgodoses när du önskar och på det sätt du önskar. För att säkerställa detta upprättas din individuellt utformade genomförandeplan. Här framgår vilken hjälp du vill ha, hur den ska utföras liksom när du önskar hjälpen. Allt för att du ska få den service och omvårdnad du önskar och på det sätt du vill.

Personal

Verksamheten bedriver hemtjänstpå Östermalms sdf enligt SoL främst för äldre personer men även för yngre personer med funktionsnedsättning dygnet runt. Totalt har enheten ca 80 personer anställda varav 35 är tillsvidareanställda varav 66 procent har undersköterskeutbildning.

Verksamheten är indelad i två områden, delvis city och ett yttre område (Djurgården, Gärdet, Ropsten, Hjorthagen) och det är två gruppledare som ansvarar för varsin grupp. Verksamheten har en nattpatrull som förutom egna nattärenden utför natt och larmtjänster åt Östermalms stadsdelsförvaltning egna verksamheter. Verksamheten har en verksamhetschef.


Språk

Svenska

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Mat tillhör ett av livets glädjeämnen. Vi behöver mat och dryck för att må bra. Vi vill att du ska uppleva matglädje genom dofter och smaker. Det bidrar till god hälsa och livskvalitet. Maten ska vara god och anpassad för dig med tanke på energi- och näringsintag, konsistens liksom kulturella- och religiösa aspekter.

Leverantör

Vardaga Hemtjänst Östermalm försöker i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om mat från närliggande valfri restaurang.

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån våra kunders perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av kunder, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med kunder och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Certifieringar

Kvalitetscertifierade enligt det internationella systemet ISO 9001: 2008.

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

073 -708 94 51

Kontaktperson

Irina Potapoff-Timoniemi, verksamhetschef

Gatuadress

Skeppargatan 48 nb

Postnummer

114 58

Postort

Stockholm

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

073 -708 94 51

Translate

Tyck till