Rana Vård och Omsorg

Strängnäs

Verksam i

Hela kommunen

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Rana Vård och Omsorg erbjuder hemtjänst till kunder i Strängnäs kommun. Vi finns där för äldre personer med sjukdom eller funktionsnedsättningar som behöver hjälp och stöd i det egna hemmet. När vi besöker dig i ditt hem visar vi alltid respekt för din integritet och förståelse för dina önskemål och vanor.

För oss är det viktigt att lära känna dig som kund, din personlighet och intressen. Vi är flexibla och lyssnar på dig om hur du vill ha din hemtjänst utförd när vi kommer på besök. För oss är det också viktigt att erbjuda våra kunder det lilla extra som innebär livskvalitet i vardagen. Så behöver du hjälp med något ska du inte tveka att fråga oss.

All personal är delaktiga i verksamheten och har ett stort engagemang för våra kunder och vill leverera en god service. Gemenskap en är en stor del i vår företagskultur, trivs alla och drar åt samma håll utvecklas verksamheten till att hela tiden bli bättre med nöjda kunder som resultat. Med nöjda kunder växer vi varje dag. 

Organisation

Rana Vård och Omsorg

Tjänster

Hemtjänst
Vi utför hemtjänst utefter det biståndsbeslut om hemtjänst du beviljats av Strängnäs kommun. Exempel på hemtjänstinsatser kan vara städning, tvätt, hjälp med din hygien, inköp, medicinering, matlagning och ledsagning till olika aktiviteter eller besök hos läkare. 

Matlagning
Vi lagar mat utifrån ditt biståndsbeslut. Vi har kontakt med en dietist om vilken mat som passar dig bäst utifrån dina förutsättningar och behov. Självklart är du som kund med och bestämmer vilken mat du vill att vi ska laga. Om du vill ha matlådor levereras dem från Samhall.

Tilläggstjänster
Det är viktigt för oss att alla som behöver extra hjälp utöver sin hemtjänst också ska ha möjlighet till det. Med detta i åtanke har vi låga priser som med hjälp av RUT-avdraget blir ännu lägre för att alla ska ha råd.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Det är främst en person som besöker dig, din kontaktperson. Om det är en annan person ser vi alltid till att det är en person som du känner sedan tidigare som besöker dig. Vi är alltid lyhörda för dina behov och vi strävar efter att finna lösningar för att du och vår personal ska trivas ihop. I genomsnitt träffar du fyra personer per vecka.

Kontaktperson

När du är ny kund hos oss träffas vi för att få en känsla av dig och efter det parar vi ihop dig med en person som vi tror du kommer bra överens med. Det blir kontaktperson som sedan kommer vara den som i första hand besöker dig.

Din kontaktperson har kontakt med dina anhöriga, har koll på om du behöver mer hemtjänst hur du mår.

Genomförandeplan

Hos oss på Rana Vård och omsorg utgår alla insatser från dig som individ. När du är ny hos oss börjar vi med att göra ett hembesök hos dig, där vi tillsammans går igenom dina behov och önskemål och sätter upp en genomförandeplan. Kvartalsvis går vi igenom genomförandeplanen för att se om något behöver uppdateras.

Personal

Vi som startade företaget har lång erfarenhet av hemtjänst och äldreomsorg. Våra anställda är undersköterskor och sjuksköterskor och har bred kompetens och erfarenheter inom psykologi och demens.

Vi anställer personal utifrån våra kunders behov av språkkunskaper, trygghet och säkerhet.
 

 
För din säkerhet
Våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor och vi ställer höga krav på våra medarbetare angående servicekänsla, medmänsklighet och etik. All vår medarbetare har tystnadsplikt vilket betyder att de aldrig får berätta något om dina personliga förhållanden.

Nyckelhantering
I de fall du vill att vi ska ha en nyckel till ditt hem så sköter vi detta enligt strikta säkerhetsrutiner. Nyckeln förses med en kod och förvaras i ett säkerhetsskåp.

Kompetensutveckling

Personalen genomgår kontinuerligt utbildningar för att skapa bredare kompetens inom till exempel demens. På så sätt får vår personal en chans att utvecklas i sin roll och det innebär också en bättre hemtjänst för dig som kund.

Språk

Svenska, Arabiska, Dari, Engelska, Kurdiska, Persiska, Tigrinja

Kollektivavtal

Vi har kollektivavtal för våra anställda

Kvalitet

Rana Vård och Omsorgs kvalitetsarbete bygger på en noggrann planering, dokumenterat verkställande, granskning och uppföljning. Vårt kvalitetsarbete innebär en utveckling av verksamheten och säkerställer säkerheten för våra kunder och personal.

Två gånger om året har vi ett möte där du som kund, dina anhöriga, god man, kontaktperson och ledningen närvarar för att tillgodose dina behov och diskutera synpunkter och åsikter som har blivit dokumenterade i din personakt, för att åtgärda eventuella brister.

Synpunkter och klagomål
För oss är det positivt om du framför synpunkter och klagomål till oss, på så vis kan verksamheten utvecklas och bli bättre. Du kan vända dig direkt till Rami Hoseyni på telefon 070-34 89 481 med dina synpunkter. 

Kontakt

Organisation

Rana Vård och Omsorg

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

070-14 23 159, 070-34 89 481

Kontaktperson

Ibrahim Hoseyni, ansvarig

Gatuadress

Vallbyvägen 52 E

Postnummer

645 42

Postort

Strängnäs

Vill du bli kund hos oss?

Om du vill att vi ska bli din hemtjänstutförare ska du kontakta din biståndshandläggare på kommunen och tala om att du väljer Rana Vård och Omsorg som din hemtjänstutförare. Har du redan hemtjänst kan du byta till oss genom att prata med din biståndshandläggare.

För att bli kund hos oss behöver du ett biståndsbeslut om hemtjänst som du ansöker om hos Strängnäs kommun, ring 0152-291 00.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

070-14 23 159, 070-34 89 481

Translate

Tyck till