Drakstadens Omsorg AB

Drakstadens Omsorg AB

Bågevägen 3, Sundsvall

Verksam i
Sundsvall och Alnö
Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Tilläggstjänster
Besök hemsida
Kontakta verksamheten inför ditt hemtjänstval

Om oss

Vi är ett mindre familjeföretag som drivs av systrarna Jenny och Johanna. Vi värdesätter en god dialog och nära kontakt med våra kunder. Trots att vi växer så arbetar vi med att behålla känslan av ett litet företag. Kontakten mellan kunden och dennes kontaktperson är central för oss och kontaktpersonen är den som har tätast kontakt med kunden.

I vår ledning finns en socionom, en rehabiliteringsvetare och en sjuksköterska med demensinriktning vilket ger oss en bred kunskapsbas och en bra bredd.

Vi ordnar olika aktiviteter där vi bjuder in både kunder och personal vilket brukar vara väldigt uppskattat. Det har varit bland annat allsång, jullunch och fikaträffar. Det blir för alla en möjlighet att träffas och gör vardagen lite festligare. Våra aktiviteter kan man läsa mer om på vår hemsida.

Organisation
Organisationsform
Företag
Verksamhetens storlek (antal kunder)
Cirka 70 kunder

Tjänster

Vi utför de tjänster du blivit beviljad i ditt biståndsbeslut, från klockan 07 morgonen till 22 på kvällen. Vi har också hand om våra kunders trygghetslarm dag- och kvällstid. Exempel på de serviceinsatser vi utför är städning, tvätt och klädvård, inköp, social samvaro/aktiviteter, stöd och sällskap vid ärenden och aktiviteter, ledsagning. Exempel på omvårdnadsinsatser vi utför är stöd och hjälp vid personlig hygien, förflyttningar, tillsyn.

Tilläggstjänster
Drakstadens omsorg erbjuder även olika tjänster till dig som inte har biståndsbeslut på hemtjänst. Du som har hemtjänst kan också köpa till extra tjänster om du så önskar. Detta är exempel på vad tjänsterna kostar med RUT-avdrag samt utan avdrag.

Några exempel på övriga tjänster är städning, tvättning, omsorg, ledsagning och avlösning. 

Typ av insats
Omvårdnad
Service
Ledsagning
Tilläggstjänster

Arbetssätt

Vår hemtjänst genomsyras av vår värdegrund: Kvalitet, Resultat, Ansvar och Medmänsklighet (KRAM). Vårt mål är att våra kunder ska vara så självständiga som är möjligt genom att uppmuntras till att utföra så mycket de kan på egen hand.

Kontinuitet

Kunden känner oss och vi känner kunden. Vi strävar efter att hålla nere antalet personer som besöker våra kunder. Den som har hjälp flera gånger om dagen får alltid besök av samma person under en dag. Detsamma gäller kvällen. Vi mäter kontinuiteten kontinuerligt och vidtar åtgärder vid behov för att säkerställa att du känner dig trygg med personerna som hjälper dig.

Kontaktperson

En från oss får ett speciellt ansvar för att vara din samordnare, den personen kallas kontaktperson. Kontaktpersonen är den från oss som du känner bäst och som du träffar mest. Kontaktpersonen är länken mellan kund, anhöriga, övrig vårdpersonal och kommunens handläggare så att kontaktpersonen får ett helhetsperspektiv. Detta gör att kommunikationen blir tät och minskar risken för att vi missar något. Alla kontaktperson har extra tid avsatt för handledning.

Genomförandeplan

Tillsammans med kunden skriver vi en genomförandeplan som gör det tydligt vilken hjälp som ska ges och hur den ska utföras. I genomförandeplanen framgår också kundens mål som vi tillsammans arbetar för att uppnå. Genomförandeplanen är kundens främsta verktyg för att ha inflytande och utforma hur stödet ska utföras och ett viktigt arbetsverktyg för oss.

Personal

På Drakstadens Omsorg arbetar undersköterskor och vårdbiträden. I ledningen finns  två verksamhetschefer som är utbildad socionom respektive rehabiliteringsvetare. Vi har en sjuksköterska med kompetens inom demens som handleder och utbildar inom olika områden. Våra medarbetare utbildas fortlöpande utifrån sina egna och fram för allt våra kunders behov. Flera av våra vårdbiträden läser undersköterskeutbildning.

Språk
Engelska
Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Vi hjälper till med matlagning hemma eller levererar matlådor utifrån biståndsbeslut. När vi lagar mat är det kundens önskemål som styr. Vi har rutiner för att fånga upp personer som inte äter bra för att undvika undernäring. I dessa fall samarbetar vi med din sjuksköterska och lägger upp en plan för att förbättra situationen.

Vi kan också hämta mat från andra ställen än kommunens leverantör om kunden önskar, detta blir då till självkostnadspris.

Kvalitet

Vi har system för avvikelserapportering, hantering av synpunkter och klagomål samt uppföljning. Vi har ett kvalitetsledningssystem som uppdateras årligen.

Vi har egenkontroll för bland annat social dokumentation, genomförandeplan, det dagliga arbetet såsom attityder och arbetssätt. Vi utför också egna enkätundersökningar.

Kontakt

Organisation
Hemsida
Kontaktperson
Johanna Carlsson och Jenny Karlsson
Gatuadress
Bågevägen 3
Postnummer
856 53
Postort
Sundsvall
Vill du bli kund hos oss?

Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan hjälp dig. Om du vill välja oss som hemtjänstleverantör så behöver du ett biståndsbeslut från din kommun. Detta ansöker du om hos en biståndshandläggare på kommunen.

Har du frågor?

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Vi rekommenderar dig att inte dela känsliga personuppgifter via fritextfältet. (här kan du läsa vad känsliga personuppgifter är)
Något gick fel, vänligen försök igen.
Tack för ditt meddelande. Din kontaktinformation har skickats vidare till verksamheten. De kommer själva kontakta dig för att ge mer information.