Sundsvalls Kommunala Hemtjänst

Sundsvall

Verksam i

Hela Sundsvalls kommun

Typ av insats

Omvårdnad, Service

Om oss

Sundsvalls hemtjänst erbjuder kommunal hemtjänst när den är som bäst. Vi arbetar enligt Skönsmomodellen - ett arbetssätt som kort innebär att färre personer besöker dig och att det är du som avgör hur du vill ha dina insatser utförda. Vår Skönsmomodell har väckt uppmärksamhet i hela landet eftersom både kunder och personal mår mycket bättre när vi arbetar så. Medarbetare från Sundsvalls kommun har också tilldelats en Ros av Seniorval.se för arbetet.

Respekt och förståelse för olika människors behov och önskemål är alltså det viktigaste i vårt arbete. Vårt arbetssätt kännetecknas av bra bemötande och gott värdskap som bidrar till att du kan leva ett gott liv på det sätt du vill.

Sundsvalls hemtjänst har alltid ett rehabiliterande förhållningssätt i arbetet hemma hos dig. Det innebär att vi ser, stödjer och uppmuntrar dig att använda och bibehålla de resurser och möjligheter du själv har att klara av saker och känna mening i din vardag. Målet med detta är att motarbeta passivitet och ge dig en ökad delaktighet i din tillvaro, en ökad livskvalitet och ett större välbefinnande.

Organisation

Sundsvalls kommun

Tjänster

Sundsvalls hemtjänst hjälper dig med det du behöver utifrån ditt biståndsbeslut. Det är dina behov och önskemål som bestämmer hur vi kommer att arbeta hemma hos dig. Vi ger dig god omvårdnad och bra service så att du upplever att du får det stöd du behöver för att klara dig själv.

Typ av insats

Omvårdnad, Service

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi strävar efter en hög kontinuitet i vår service när det gäller antal personer som besöker dig, hur vi utför arbetet hemma hos dig och de tider vi besöker dig. Med vårt nya arbetssätt "Skönsmomodellen" har vi lyckats minimera antalet personer du får besök av så att ni lär känna varandra ordentligt. Det gör att alla vet hur du vill ha det och vad du tycker om i livet. Vill du veta mer om Skönsmomodellen klicka här.

Kontaktperson

Varje kund tilldelas en personlig kontaktman. Kontaktmannen finns där som stöd för dig och är en person som du eller dina anhöriga kan vända dig till med frågor och önskemål.

Genomförandeplan

Hur du vill ha din hjälp dokumenterar vi tillsammans i en genomförandeplan som sedan utgör grunden för hur vi arbetar. Genomförandeplanen följs upp regelbundet. Du har alltid rätt att ta del av vad vi skriver om dig.

Personal

I Sundsvalls hemtjänst är vi 800 anställda fördelade på 19 grupper runtom i Sundsvalls kommun. Detta innebär att vi finns nära tillhands oavsett var du är bosatt i kommunen. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av omvårdnad och service i hemmet.

Vi har en hög utbildningsnivå och alla som anställs idag är utbildade undersköterskor. All vår personal har basutbildning inom demenssjukdomar och personalen kan vid behov begära råd och stöd av Konsultativa teamet när det gäller demens, psykisk ohälsa och missbruk. Till din tjänst har du vid behov tillgång till utbildad personal inom områden som rehabilitering, palliativ vård och kost.

Språk

Svenska, Danska, Finska, Ryska, Spanska, Svenskt teckenspråk, Thai, Vietnamesiska

Mat

Matportioner kan levereras från kommunens kostorganisation om du behöver det. Vi kan hjälpa dig att värma och servera, eller laga mat åt dig. Det beror på vilken hjälp du blivit beviljad i ditt biståndsbeslut. Våra egna kostombud kan ge råd till personalen som besöker dig om du till exempel har problem med aptiten eller annat som rör matsituationen.

Vår personal vet att det är viktigt att du får i dig tillräckligt med näring och känner ansvar för att du ska uppleva matsituationen som positiv.

Leverantör

  • Beställning och leverans hanteras av Riksbud
  • Maten tillreds av Sundsvalls Mat&Måltider som är kommunens egen kostorganisation.

Kvalitet

Synpunkter och klagomål kan lämnas till områdeschefen eller via kommunens synpunktshanteringssystem, här.

Övrigt

  • Kontinuiteten har förbättrats. Under en månad möter nu kunden (i snitt) färre än 10 olika personer, vilket skapat trygghet och lugn för kunderna.
  • Nya mått har tagits fram så att personalen hela tiden kan följa och förbättra sitt arbete.
  • Arbetsglädjen har ökat och stressen minskat.
  • Personalgruppen tar ansvar för helheten; de rekryterar vikarier själva, de planerar sitt arbete på ett sätt som gör det möjligt att möta den variation som finns då kundernas behov kan vara olika från dag till dag.
  • Personalen tar reda på grundorsaken till problem och hittar oftast egna lösningar med utgångspunkt i kundens perspektiv.

Kontakt

Organisation

Sundsvalls kommun

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

060-19 10 00 vx

Kontaktperson

Ann-Katrin Falk och Ann-Christin Svensson

Gatuadress

Norrmalmsgatan 4

Postnummer

851 85

Postort

Sundsvall

Vill du bli kund hos oss?

För att bli kund hos Sundsvalls kommunala hemtjänst bör du först kontakta kommunens mottagningsgrupp på telefon 060-19 25 50.

Söker du jobb?

ser du lediga tjänster i Sundsvalls kommunkoncern. Ansök helst på webben eller registrera ditt cv. Allt du behöver är en e-postadress.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

060-19 10 00 vx

Translate

Tyck till