Hemmesta/Djurö hemtjänst Värmdö kommun

Värmdö

Verksam i

Hela Värmdö kommun, inklusive alla öar

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Den kommunala hemtjänsten i Värmdö kommun har längst erfarenhet av att bedriva hemtjänst i kommunen och vi har därför skaffat oss mycket erfarenhet och kunskap. 

Vi är också den enda hemtjänsten i kommunen som kan erbjuda dig hemtjänst dygnets alla timmar. Det som verkligen gör oss unika är att vi kan besöka dig oavsett vilken ö i kommunen som du är bosatt på. Ofta kan vi ta oss runt med hjälp av den reguljära färjetrafiken men vi har även tillgång till egen båt. Under vinterhalvåret när vädret kan vara lite besvärligt har vi tillgång till både svävare och helikopter. Med oss kan du känna dig trygg att vi når dig, oavsett vart du bor eller väder och vind.

Vi erbjuder en hemtjänst där du som kund står i fokus. Med lång erfarenhet och bred kompetens hos de som jobbar hos oss kan vi erbjuda dig en hög kvalitet på de tjänster som vi utför. Vi vill att du ska känna trygghet och säkerhet i den omsorg och service vi erbjuder dig. Självklart är vi även lyhörda och flexibla när det kommer till dina önslemål om hur du vill ha din hemtjänst utförd.

Inom vår hemtjänst kan vi även erbjuda dagverksamhet för att äldre ska få en chans att ta sig ut och vara sociala med andra. Vi anordnar aktiviteter flera gånger i veckan som du kan välja att delta i. Vi har även dagverksamhet som är specialanpassad för personer med demenssjukdom. Personalen som har hand om denna verksamhet har kompetens och lång erfarenhet av personer med demenssjukdom.
 

Organisation

Värmdö kommun

Inriktning

Demens

Tjänster

Hemtjänst
För att kunna ta del av våra tjänster krävs ett biståndsbeslut från Värmdö kommuns biståndshandläggare. Om du vill veta mer om hur processen går till kan du läsa mer här.

Självklart kan vi erbjuda dig de tjänster som du fått beviljat i ditt biståndsbeslut. Exempel på tjänster som vi kan hjälpa dig med är: städning, tvättning, handling, apoteks besök, hjälp med din personliga hygien, promenader, matlagning.

Trygghetslarm
Det är vi som är ansvariga för trygghetslarmet i kommunen. Oavsett vilken hemtjänstutförare du valt är det vi som kommer när du larmar. Ofta är vi där inom 15 minuter.

Fixartjänst
Värmdö kommun erbjuder en fixartjänst. Det innebär att du kan få hjälp med enklare saker i ditt hem. Syftet är att minska risken för fall i ditt hem. Tjänsten är kostnadsfri för dig som fyllt 67 år. 

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi uppfyller Värmdö kommuns krav på att du inte ska behöva träffa mer är elva personer under en två veckors period om du har fler än två besök per dag. Detta är ett nationellt mått på god kontinuitet.

Kontaktperson

Varje kund har en egen kontaktman som besöker dig lite oftare än vad andra gör. Det är även din kontaktman som håller kontakten med dina anhöriga om de skulle behövas informeras om något.

Genomförandeplan

Tillsammans med din kontaktman upprättar ni en genomförandeplan utifrån ditt beslut från biståndshandläggaren. I genomförandeplan skriver ni hur du vill ha din hemtjänst utförd, självklart står dina önskemål i fokus.

Dokumentation

Vi dokumenterar alla besök hos dig där vi bland annat skriver ner och det skett några avvikelser från det vanliga.

Personal

Vi på Värmdö kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av att erbjuda hemtjänst till våra invånare. Vår personal är sociala och är kunniga inom sitt område. Alla som jobbar hos oss är utbildade undersköterskor. Vi har en egen sjuksköterska. Två stycken är utbildade i teckenspråk.

Vi har specialkompetens inom demenssjukdomar. Vi har ett eget demensteam som besöker dig i ditt hem och vi driver även dagverksamhet speciellt anpassat till personer med demenssjukdom. 

Kompetensutveckling

Vi genomgår de ständigt utbildningar för skaffa nya kunskaper och även fördjupa dem inom områden som kost, näring och demens. Detta för att vi ska kunna erbjuda en hög kvalitet på hemtjänsten.

Språk

Svenska, Amharinga, Engelska, Finska, Persiska, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Teckenspråk, Thai, Tigrinja, Turkiska, Tyska

Mat

Beroende på vad du fått beviljat i ditt biståndsbeslut kan vi antingen laga enklare maträtter hemma hos dig, eller så levererar vi matlådor. Om du får matlådor beställer du i förväg vilka maträtter du vill ha och vi levererar dessa till dig kylda. Självklart kan vi hjälpa dig att värma maten. Maten som vi levererar är väldigt uppskattad av våra kunder.

Leverantör

Samhall

Kvalitet

Vi genomför regelbundna kvalitetsundersökningar bland våra kunder i form av frågeformulär för att ta reda på om det finns områden som vi kan förbättra oss inom.

Vi har även ett separat system för att hantera avvikelser och klagomål. När vi får in en avvikelse eller ett klagomål är vi snabba att hantera och åtgärda detta.

Kontakt

Organisation

Värmdö kommun

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-570 470 39

Kontaktperson

Marja-Leena Revholm

Gatuadress

Kullsvedsvägen 1-3

Postnummer

139 32

Postort

Värmdö

Vill du bli kund hos oss?

Du blir kund hos oss genom att höra av dig till biståndshandläggaren på Värmdö kommun. Om du har andra frågor rörande vår hemtjänst är du välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du ovan.

Söker du jobb?


Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-570 470 39

Translate

Tyck till