Skultuna Hemtjänst

Västerås

Verksam i

Skultuna kommundel (Romfartuna, Haraker, Skultuna landsbygd)

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Om oss

Skultuna Hemtjänst är det kommunala hemtjänstalternativet för dig som bor i Skultuna. 

Vårt mål är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv så att du kan bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Tillsammans uppnår vi detta genom att du har stort inflytande över den service och omsorg som du behöver. För oss är det viktigt med nöjda kunder, att vårt arbete håller hög kvalitet och att du blir bemött på bästa möjliga sätt.

Du som har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare på Västerås stad. Du kan få hemtjänst under dygnets alla timmar. Den hjälp du får anpassas efter dina behov och kan variera från några timmar per månad till omfattande omvårdnad med insatser flera gånger per dygn. 

Verksamhetens storlek (antal kunder)

Vi har cirka 100 kunder

Tjänster

Vi på Skultuna Hemtjänst erbjuder hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Hemtjänst
Du som beviljats hemtjänst av kommunens biståndsbedömare kan välja oss som utförare. Exempel på servicetjänster är städ, tvätt, ledsagning, matlagning och leverans av matlåda. Exempel på omvårdnadstjänster är personlig omvårdnad och påklädning.

Trygghetslarm
Om du vill kunna kalla på hjälp i akuta situationer går det att hyra ett trygghetslarm. Larmet bär du på dig som en klocka på armen eller som ett halsband. Larmet är kopplat via telefonnätet till en bevakningsstation som är bemannad dygnet runt. När du behöver hjälp trycker du på larmet, så får du kontakt och den hjälp du behöver.

Hemsjukvård
Vi på Skultuna Hemtjänst har ett nära samarbete med hemsjukvården i Skultuna.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning, Tilläggstjänster

Arbetssätt

Kontinuitet

Vi vill att du så långt det är möjligt ska träffa samma person, så att du får en personlig, trygg och säker vård och omsorg utifrån dina behov så att du kan leva ett så självständigt liv som möjligt. Alla som arbetar hos oss bär våra arbetskläder och kan identifiera sig.

Kontaktperson

Alla kunder får sin egen kontaktman som du alltid kan vända dig till med dina frågor och funderingar. Det är viktigt för oss att du känner förtroende för och tillit till kontaktmannen. Det är ju den personen som du kommer att lära känna bäst. Du har också möjlighet att byta kontaktman.

Genomförandeplan

En genomförandeplan skrivs utifrån ditt biståndsbeslut och beskriver vilka hemtjänstinsatser du beviljats och hur din hemtjänst kommer utföras. Tillsammans med dig går vi sedan igenom biståndsbeslutet för att du ska känner dig delaktig och ha möjlighet att komma med synpunkter. Genomförandeplanen uppdateras när ditt behov av hemtjänst förändras.

Dokumentation

Hemma hos dig finns en pärm med information om vem som är din kontaktman, din genomförandeplan, information om Skultuna Hemtjänst, viktiga telefonnummer och din levnadshistoria.

Personal

Hos oss på Skultuna Hemtjänst jobbar cirka 20 fast anställda och 8 vikarier. Medarbetarna är undersköterskor och vårdbiträden som har:
- utbildning inom hjärt- och lungräddning
- mångårig erfarenhet av arbete med demenssjukdom
- utbildning i etik och livsfrågor samt palliativ vård
- specialkompetens via anhörigstödjare
- utbildning i förflyttningsteknik

Alla som arbetar hos oss bär våra arbetskläder och kan identifiera sig.

Vi har tillgång till sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut genom hemsjukvården i Skultuna som vi har ett nära samarbete med. 

Kompetensutveckling

Våra medarbetare genomgår kontinuerligt kompetensutvecklande utbildningar.

Språk

Svenska, Bosniska, Engelska, Finska, Franska, Ungerska

Mat

För kunder som beviljats mat i sitt biståndsbeslut levererar vi varje dag varm mat. Du har möjlighet att välja mellan två olika rätter.

Har du beviljats matlagning i ditt hem lagar vi den maten som du önskar äta. Vi sätter ihop en inköpslista och planerar maten för de kommande dagarna.

Möjligheten finns också att handla mat på en lokal restaurang om du någon dag känner för något speciellt.

Leverantör

Mormors restaurang på Vallonen servicehus

Kvalitet

I Västerås stad arbetar vi utifrån ett salutogent förhållningssätt, vilket innebär att vi arbetar hälsofrämjande utifrån varje individs enskilda förutsättningar. Detta för att skapa en känsla av självständighet och meningsfullhet.

Vi för en noggrann dokumentation och ser alla synpunkter och klagomål som ett sätt att förbättra hela vår verksamhet. I din kundpärm hemma hos dig hittar du information om hur du går tillväga för att föra fram dina synpunkter.

I Västerås stad har vi Värdighetsgarantier i äldreomsorgen. Här kan du läsa vad de innebär för dig.

Kontakt

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

021-39 39 11

Kontaktperson

Jacques Fresnais, enhetschef, 021-39 38 57

Gatuadress

Tibblevägen 1

Postnummer

726 30

Postort

Skultuna

Vill du bli kund hos oss?

Hemtjänst är en biståndsbedömd insats vilket betyder att du behöver ett biståndsbeslut som du ansöker om hos Västerås stad. Vänd dig till Kontaktcenter på 021-39 27 25 eller kontaktcenter@vasteras.se för att ansöka. Du kan också kontakta oss så hjälper vi dig vidare i kontakten med biståndshandläggaren, eller om du har andra frågor rörande Skultuna Hemtjänst.

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

021-39 39 11

Translate

Tyck till