Vaxholms stads hemtjänst

Vaxholm

Verksam i

Hela Vaxholm stad

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Om oss

Vaxholms stad hemtjänst är en kommunal hemtjänst med lång erfarenhet. Vi har stor lokal kännedom och förankring. Vilket många av våra kunder upplever som en stor trygghet. Många av våra anställda bor själva i kommunen och det är inte ovanligt att vi och våra kunder har gemensamma bekanta.

Vi tillgodoser dina behov på ett tryggt och säkert sätt utifrån dina biståndsbeviljade insatser inom områden som omsorg, servicetjänster, matdistribution, trygghetstelefon och nattpatrull. Vi har en nära och kontinuerlig dialog med dig som kund och även dina närstående om du så önskar. Vi månar om din integritet och ditt självbestämmande och vill gärna vara ett stöd för dig i din vardag och din närmiljö. Vårt mål är att bibehålla och gärna öka vårt redan höga nöjd-kund-index.

Sedan 2019 är vår hemtjänst Stjärnmärkt, vilket innebär att vår personal gått en utbildning inom demenssjukdomar via Svenskt Demenscentrum. 

Du kan välja oss som hemtjänstutförare oavsett var i kommunen du bor, detta gäller även dig som bor på en ö.

Telefontider
Måndag – fredag är telefonen till hemtjänstens kontor öppen mellan kl 09.00 – 11.00 samt 13.00 – 15.00 på telefonnummer 08-522 426 44. För brådskande ärenden efter kontorstid, samma nummer, kl 16.00 – 22.00.

 

Organisation

Vaxholms stad

Inriktning

Demens, Psykisk funktionsnedsättning

Tjänster

Vi erbjuder dig de tjänster som du blivit beviljad utifrån ditt beståndsbeslut från Vaxholms stad. Om du ännu inte fått ett biståndsbeslut kan du läsa mer om processen genom att klicka här.

Exempel på tjänster vi kan hjälpa dig med är: matdistribution, trygghetslarm, städ, tvätt, inköp, nattillsyn, hjälp med den personliga hygienen, ledsagning/promenader, besök då och då för att se att du mår bra och omsorgsinsatser vid livets slutskede.

För de personer som blivit beviljad hjälp nattetid, fått trygghetstelefon eller beviljad matdistribution är det vi som utför dessa tjänster eftersom de inte ingår i kundvalssystemet i Vaxholms stad.

Typ av insats

Omvårdnad, Service, Ledsagning

Arbetssätt

Vi tänker på miljön därför använder vi oss av elcyklar och vi har två elbilar. 

Kontinuitet

Vi vill kunna erbjuda en hög kontinuitet. Därför är personalen indelade att jobba inom olika geografiska områden så du träffar samma personer. Självklart respekterar vi dina specifika önskemål om vem eller vilka som du vill ska besöka dig i möjligaste mån.

Kontaktperson

Som kund hos oss blir du tilldelad ditt eget kontaktteam. Tillsammans skriver ni en genomförandeplan som beskriver hur du vill ha din hemtjänst utförd baserat på de tjänster som du fått beviljat i ditt biståndsbeslut. Det är även ditt kontaktteam som bland annat håller kontakten med dina anhöriga, sjukvården och arbetsterapeut.

Dokumentation

Vi följer rådande lagstiftning om vad som ska dokumenteras som sådant som avviker från det planerade hjälpinsatserna. Efter varje besök hos dig följer vi rutinen att signera vårt schema som då bekräftar att vi hunnit med det vi ska hemma hos dig.

Personal

Vår personal består till omkring 90 procent av utbildade undersköterskor. Vi blev av Stockholms län blev utsedda till den hemtjänsten i länet som har högst antal utbildade vårdbiträden inom demensvård. Något som vi är mycket stolta över. Vi har också tillgång till en Silviasyster som har en specialutbildning inom demens. Alla som arbetar hos oss är vidareutbildade inom demensvård och omsorg. Vi har även anhörigkonsulenter som kan hjälpa till vid behov.

Sedan 2019 är vår hemtjänst Stjärnmärkt, vilket innebär att vår personal gått en utbildning inom demenssjukdomar via Svenskt Demenscentrum. Syftet med utbildningen är att ge personalen kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet.

Vi har ett nära samarbete med psykiatrin och vi har även undersköterskor som har en specialutbildning inom området.

Vi har också lång erfarenhet av palliativ vård i hemmet, vård i livets slutskede. 

Kompetensutveckling

Personalen genomgår ständigt flera vidareutbildningar.

Språk

Svenska, Arabiska, Engelska, Franska, Persiska, Ryska, Spanska, Tyska

Kollektivavtal

Personalen omfattas av ett kollektivavtal

Mat

Beroende på vad du fått beviljat i ditt biståndsbeslut kan du antingen få mat levererad eller att vi kommer hem till dig och lagar något enklare.

Om du får maten levererad till dig kommer den från Alexandras kök. Maten lagas från grunden och är miljösmart. Du kan alltid välja mellan två rätter. Vid alla storhelger ingår efterrätt. Maten lagas kvällen innan den når dig. Om du vill kan vi hjälpa dig att värma den. Maten håller väldigt god kvalitet, är näringsberäknad och uppskattad av våra kunder. Om du har särskilda behov eller allergier så anpassas rätterna till detta.

Leverantör

Alexandras kök

Kvalitet

I Vaxholm stad har vi ett utarbetat kvalitetsledningssystem som vi även på Vaxholms stads hemtjänst följer. Alla synpunkter och klagomål dokumenteras och diarieförs. De noteras, registreras och självklart tar vi lärdom för att det inte ska upprepas igen.

Vi jobbar strukturerat och rättssäkert. All kommunikation sker genom vårt egna system som ingen annan utifrån har tillgång till. Sekretess är viktigt för oss.

Alla medarbetare har ID-brickor så att du vet vilka som kommer hem till dig och givetvis har de även tystnadsplikt.

Övrigt

Resultatet från Äldreguidens senaste undersökning 2018 visa att vi är den tredje bästa hemtjänsten i Sverige.

Kontakt

Organisation

Vaxholms stad

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08-522 426 44

Kontaktperson

Marie Sagrelius, enhetschef
Theresia Larsson, samordnare
Sofia Cichyni, samordnare
Erika Kull Pettersson, bitr. enhetschef

Gatuadress

Kapellgatan 2

Postort

Vaxholm

Vill du bli kund hos oss?

För att bli kund hos oss ska du kontakta biståndshandläggaren på Vaxholms stad. Om du har andra frågor om oss är du välkommen att kontakta via kontaktuppgifterna ovan. Du kan även ringa vår samordnare på 08-522 42 644 / 08-541 70 894.

Söker du jobb?

Om du är intresserad av att jobba tillsammans med oss på Vaxholm kommunala hemtjänst ska du hålla koll på Vaxholms stads hemsida där vi lägger ut information om alla lediga jobb i kommunen. 

Kontakta/Ställ en fråga till verksamheten

För att göra ett bra val av hemtjänst behöver du prata med verksamheten. Kontakta dem via formuläret nedan eller slå dem en signal direkt.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08-522 426 44

Translate

Tyck till