Katthammarsvik

Ängmansvägen 8 , Gotland Karta

Typ av plats

Demens, Omvårdnad

Om oss

Välkommen till Katthammarsvik, ett äldreboende i vackra omgivningar på Östergarnslandet på östra Gotland. Det är nära till skog och man kan känna doften av havet.

Boendet är från 2014 och när det byggdes tog man vara på det gotländska ljuset vilket skapar en härlig ljus inomhusmiljö. Då Katthammarvik har ett plan, breda dörrar och inga trösklar är det lätt för de boenden att själva ta sig ut med rullator eller rullstol. Trädgården och tomten runt boendet har ett staket så personer med en demenssjukdom tryggt kan röra sig fritt.

Katthammarvik är ett relativt litet boende och personalgruppen är sammansvetsad och de boende blir sedda och bekräftade. Detta ger utrymme för att skapa en god vardag där man som boende har mycket att säga till om.

Norlandia är på uppdrag av Region Gotland ansvarig för driften av verksamheten.

Organisation

Norlandia Care AB

Organisationsform

Företag

Driftsform

Entreprenad

Boendet

Katthammarsvik erbjuder 30 platser fördelat på 10 demens- och 20 omsorgsplatser. Samtliga rum är ljusa och ligger på markplan vilket gör det enkelt att ta sig ut i den vackra lantliga miljön.

Våra moderna lokaler med hög standard erbjuder goda möjligheter till aktiviteter och samvaro i både ute- och innemiljö.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

30

Avdelningar

Tre, tio lägenheter på varje avdelning

Lägenheterna

 • 31,7 kvadratmeter
 • Rymliga badrum med dusch och toalett
 • Kylskåp och diskho
 • Uttag för telefon, tv och bredband
 • Höj- och sänkbar säng och sängbord
 • Arbetsbelysning i taket ingår

På boendet

 • Uterum på respektive avdelning
 • Varje avdelning har gemensamhetsutrymmen och kök i en öppen planlösning
 • Innergård med staket
 • Avgränsad tomt
 • Egen huskatt som strövar fritt mellan avdelningarna

Hyra

6 033 kr/mån

Aktiviteter

Varje dag har vi minst en gruppaktivitet som till exempel kan vara sittgymnastik, bingo eller högläsning. Musikunderhållning antingen med levande musik eller så spelar vi egen musik från spellistor. Varje dag erbjuder vi även våra boende möjlighet att komma ut. Vi är noga med att lyssna på vad våra boenden önskar hitta på.

Varje boende har rätt till individuella aktiviteter utifrån önskemål och behov. Tillsammans med sin kontaktman specificeras vad den boende har för intressen i genomförandeplanen så även resten av personalen är medveten om vad den boende gillar att göra.

Vi anordnar olika temaaktiviteter utifrån årstid, olika händelser i närområdet, Sverige och världen. Självklart firar vi de traditionella högtiderna. Vi försöker alltid uppmärksamma det lilla för att få fira.

Vi har en kvalitetsgrupp som har det övergripande ansvaret för att skapa rutiner för planerandet av de större aktiviteterna på Katthammarsvik. 
 

Mat & Dryck

Mat och måltider är en av höjdpunkterna under dagen och något som de boende och personal delar tillsammans. Våra medarbetare sitter naturligtvis med runt matbordet vilket bidrar till en social atmosfär. För de som önskar äta i sin lägenhet serverar vi måltiden på en måltidsbricka. Under helger och högtider sätter vi guldkant på måltiderna med finporslin och vin till maten för de som önskar.

Den mesta av maten lagas av personalen i respektive avdelnings kök. Utifrån säsong köper vi in lokalproducerade råvaror från gårdar i närheten av oss. Då maten lagas så pass nära våra boenden är det lätta för oss att anpassa menyerna efter våra boendes önskemål och behov. Vi kan även laga specialkost och anpassar maten efter eventuella allergier.

Vi har en kvalitetsgrupp vars uppgift är att ha det övergripande ansvaret för att rutiner kring matsituationen ska fungera väl. Gruppen jobbar bland annat med att samla in våra boendes åsikter om den mat som serveras. Medarbetare från varje avdelning ingår i kvalitetsgruppen. 
 

Var lagas maten?

I respektive avdelnings kök

Vård & Omsorg

Kontaktperson
Din kontaktperson ansvarar för att din tillvaro på Katthammarsvik utformas i enlighet med dina behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med BPSD och palliativ vårdfilosofi och vi lägger stor vikt vid ömsesidigt fungerande kontaktmannaskap. Genom att skapa en god relation med dig och dina närstående hjälper kontaktpersonen dig med alla tänkbara sysslor och aktiviteter.

Genomförandeplan
Tillsammans med din kontaktperson skriver ni en genomförandeplan. Den skrivs utifrån ditt perspektiv och innehåller information om dig, vilken hjälp och omsorg du behöver, vad du tycker om och hur du vill leva ditt liv. 

Omsorg

Katthammarsvik är bemannat dygnet runt med undersköterskor och/eller vårdbiträde.

Detta betalar du för att bo här:
Hyra 6033 kr
Mat 3600 kr
Omsorg 2013 kr, denna siffra baseras bland annat på din inkomst 

Vård

Sjuksköterska finns hos oss dagtid måndag till fredag, resterande tid har vi tillgång till sjuksköterska genom hemsjukvården.  Vår sjuksköterska och ansvarar för att genomföra vårdinsatser på ett tryggt, professionellt och ansvarsfullt sätt.

Vi har tillgång till läkare dygnet runt och läkare besöker oss också regelbundet på boendet.

En gång i veckan kommer sjukgymnast och arbetsterapeut och deltar vid våra omvårdnadskonferenser och då vi diskuterar våra boendes olika vårdinsatser.

Tandläkare finns i närheten, många av våra boende väljer att gå kvar hos sin vanliga tandläkare och då kan någon ur personalen följa med. 

Tilläggstjänster

Frisör och fotvårdare besöker oss regelbundet.  

Personal

Under ledning av verksamhetschef arbetar undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. En undersköterska är teamsamordnare. Vi har tillgång till läkare och vaktmästare som kommer utifrån organisationen. 

Kompetensutveckling

Vi anordnar olika interna och externa kompetensutvecklande utbildningar utifrån de boendes och våra medarbetares behov. Vår personal går även olika webbutbildningar inom ämnen som demens och läkemedelshantering.

Språk

Svenska, Engelska

Kollektivavtal information

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Kvalitet

Kvalitet i Norlandia
Att erbjuda kvalitet i våra tjänster är Norlandias viktigaste uppdrag. Kvalitet uppstår i mötet mellan de äldre och våra medarbetare. Det handlar om vad vi gör och hur det upplevs av våra kunder. Man ska uppleva trygghet, erbjudas stimulerande aktiviteter, god mat och lyhördhet av oss, dvs ett gott liv varje dag.

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision ”att förbättra välfärdstjänsten…” och våra grundläggande värderingar ”Kompetent, Ambitiös, Respektfull, och Energisk” är ledstjärnor i allt vi gör.

Kvalitetssäkring
Norlandia kvalitetssäkrar sina vård- och omsorgstjänster genom följande processer:
- Händelsehantering
- Socialstyrelsens brukarundersökning
- Medarbetarundersökning
- Internrevisioner
- Egenkontroll
- Verksamhetsplan med tydliga kvalitetsmål

Ovanstående kvalitetssäkringsprocesser följs upp genom:
- Business review
- Patientsäkerhetsberättelse
- Kvalitetsbokslut

Certifieringar

Vårt digitala kvalitetsledningssystem TQM är certifierat enligt ISO 9001, Kvalitet och ISO 14001, Miljö. 

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Norlandia Care AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0725-60 75 00

Kontaktperson

Fanny Velinge

Gatuadress

Ängmansvägen 8

Postnummer

623 69

Postort

Katthammarsvik

Vill du bo här?

För att få en boendeplats på Katthammarsvik krävs ett biståndsbeslut från region Gotland. För mer information om hur du ansöker om en plats, vänligen kontakta en biståndshandläggare via telefonnummer 0498-26 90 00.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0725-60 75 00

Translate

Tyck till