Estrids gård

Mejerskans gata 26, Knivsta Karta

Typ av plats

Demens, Demens korttid, Omvårdnad, Omvårdnad korttid

Om oss

Alla pensionärer som bor på Estrids gård har rätt att leva ett behagligt och stimulerande liv på äldre dar. Det uppnås dels genom att ge en högkvalitativ vård- och omsorg men också genom att erbjuda meningsfulla aktiviteter, fira högtider tillsammans och genom nära kontakt med anhöriga och andra närstående.

Estrids gård är ett nybyggt äldreboende i Knivsta tätort som erbjuder både omvårdnads- och demensplatser. Vi har även korttidsboende och växelboende. Här finns 54 lägenheter, avsedda för personer med så stort behov av omsorg dygnet runt att hjälpen inte kan ges i hemmet. Därför finns omvårdnadspersonal på plats under dygnets alla timmar. Likaså finns tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Utöver detta har verksamheten ett nära samarbete med arbetsterapeut, sjukgymnast och läkare.

Vi är väldigt stolta över att Socialstyrelsens undersökning visade att 85 procent av våra boende är mycket eller ganska nöjda med att bo på Estrids gård.  

Inkontinensgruppen hos oss på Estrids Gård blev 2014 utsedda till Socialnämndens kvalitetsstipendiater för sitt arbete att göra det lättare för våra vårdtagare att klara sina toalettbesök på ett värdigt sätt.

Organisation

Knivsta kommun

Organisationsform

Kommunal

Du kan välja oss om även du bor i:

Stockholms län

Boendet

Boendet ligger centralt i Knivsta och uppfyller högt ställda krav på vård- och omsorg för äldre. Här finns Sinnenas trädgård som är lätt att nå för alla boende.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

54

Aktiviteter

Vi arbetar för att fylla vardagen med innehållsrika aktiviteter. Årets traditionella högtider, till exempel jul och midsommar, firas på olika sätt.

Nära boendet finns verksamheten Lyckträffen där det ordnas olika aktiviteter som de boende kan delta i, bland annat sång och musik, sitt/stågympa, gemensamma promenader, studiecirklar, temadagar och firande av högtider. Egen aktvitet efter önskemål, planeras i samråd med kontaktmannen.

Vi har ett eget kulturombud som anordnar aktiviteter både för grupper och för individer. 

Mat & Dryck

Maten är för många en njutning och en härlig stund att umgås tillsammans. Det finns alltid möjlighet för den som vill att äta enskilt på rummet eller tillsammans med andra i matsalen. Frukost, lunch, middag serveras på bestämda tider.

Under 2016 håller vi på med kvalitetsprojekt för att skapa en trevlig måltidsmiljö. Läs gärna mer om vad projektet innebär här.

Var lagas maten?

Vår mat lagas av egna kockar i vårt kök.

Vård & Omsorg

Omsorg

Omsorgspersonal tillgänglig dygnet runt.

Verksamhetens arbetssätt bygger på kontaktmannaskap. För att få kontinuitet utses två personal för var och en av de boende, med särskilt ansvar för dennes omvårdnad. Tillsammans med den boende och eventuellt dennes anhörig, utformas en genomförandeplan. I den framgår vilket stöd den boende behöver och vilka önskemål hon eller han har för att kunna trivas och få vardagen att fungera.

Estrids gård har blivit utnämnt till inspirationshus av TENA. Personalen har genomgått en utbildning i inkontinensvård med individen i fokus. Resultatet har varit väldigt lyckat. Genom ökad kompetens, ett strukturerat arbetssätt med tydliga rutiner och enkla verktyg har vi skapat en samsyn kring inkontinensvården. Våra pensionärers livskvalitet och välbefinnande har ökat, bland annat tack vare individuellt utprovade skydd och anpassade rutiner.

Vård

Tillgång till sjuksköterska dygnet runt och läkare är knuten till Estridsgården. Tillgång till arbetsterapeut och sjukgymnast som arbetar utifrån de boendes behov.

Tilläggstjänster

Frisör och fotvård. 

Personal

All vår personal har genomgått utbildningen Demens ABC.

Språk

Svenska, Engelska

Kvalitet

För att säkra kvaliteten finns en utarbetad styr och ledningsprocess och kommunen arbetar med att ta fram ett övergripande kvalitetssystem. Inom kommunen finns även funktioner som granskar verksamheterna och stöttar i kvalitetsfrågor. Synpunkter och klagomål hanteras skyndsamt och det är enkelt att framföra åsikter, exempelvis direkt till personalen.

Övrigt

Vi är väldigt stolta över vårt fina betyg i KKiKs senaste undersökning.

Kontakt

Organisation

Knivsta kommun

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

018-34 70 00

Kontaktperson

Enhetschef särskilt boende

Gatuadress

Mejerskans gata 26

Postnummer

741 39

Postort

Knivsta

Vill du bo här?

Ansökan om särskilt boende görs alltid hos kommunens biståndshandläggare, tel 018-34 70 00.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

018-34 70 00

Translate

Tyck till