Vifolkagården

Hemvägen 3 A-F, Mjölby Karta

Typ av plats

Demens, Omvårdnad, Omvårdnad korttid

Om oss

Äldreboende i Mantorp

Vifolkagården är ett äldreboende som ligger naturskönt i Mantorp mellan Mjölby och Linköping. På boendet finns omvårdnadsplatser, demensenhet, korttidsplatser, hemtjänstverksamhet och egen restaurang. Vifolkagården fick 2018 Hagdahlsakademins pris för bra mat i äldrevården i Östergötland.

Vi på Vifolkagården har stor erfarenhet och kunskap inom både äldreomsorg och demenssjukdom.

Demens

Vid sidan av fyra omsorgsenheter finns på Vifolkagården  en demensenhet, och vi har ett särskilt demensteam med specialkunskap om beteendeförändringar vid demenssjukdom, så kallad BPSD. Vi utgår från bevisat effektiva metoder. Vår ambition är att göra Vifolkagården till det bästa möjliga boendet för dig med demenssjukdom.

Anhöriga är en viktig resurs

God samverkan med dina närstående är viktigt för oss, bland annat genom anhörigmöten, enhetsråd och boenderåd. Med god kommunikation kan vi lättare arbeta för att tillgodose dina önskemål och behov.

Utgå från det friska

Trots att man drabbats av en sjukdom finns alltid det som är friskt i människan. Vi utgår från det friska och hittar saker som man fortfarande kan göra och glädjas åt i livet. Det är vår drivkraft.

Vardaga arbetar mycket engagerat i att ge god vård för personer med demenssjukdom. Det handlar om att se hela människan.

Vifolkagården drivs på entreprenad med Mjölby kommun som uppdragsgivare. För mer information om Mjölby kommun se www.mjolby.se


Organisation

Vardaga

Organisationsform

Företag

Driftsform

Entreprenad

Boendet

Vifolkagården ligger i villasamhället Mantorp i Mjölby kommun. Här finns 46 lägenheter anpassade för äldre, varav två är korttidslägenheter som tar emot dig med behov av omvårdnad en kortare tid.

Storleken på lägenheterna skiljer sig åt. De mindre är runt 30 kvm och de större är uppemot 65 kvm. Lägenheterna är fördelade på fem enheter som har mellan fem och tio lägenheter. Fyra enheter erbjuder omsorgsplatser (vanliga äldreboendeplatser) och en enhet vänder sig till personer med demenssjukdom.

De flesta lägenheterna har antingen balkong eller uteplats. Några har kök, andra pentry. Boende möblerar sina egna lägenheter.

Varje avdelning  har gemensamt kök, vardagsrum, matsal och har tillgång till en stor gemensamhetslokal där fester och annat anordnas.

Kommunikation, service och omgivningar
Runt Vifolkagården finns en vacker utemiljö med möjlighet till sköna promenader eller möjlighet att sitta ner i antingen skugga eller sol och bara ta det lugnt. Hit tar du dig enkelt med pendeltåg eller buss. Närmsta pendeltågstation är Mantorp. Kommer du med buss från Mjölby tar du buss 653. Med bil: Kör E4, sväng av vid Mantorp.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

46

Avdelningar

5

Aktiviteter

Aktiviteter är en viktig del för att stimulera det friska hos personer med demenssjukdom. Vi stödjer och uppmuntrar den enskilde att fortsätta vara aktiv i att klara vardagliga sysslor. Aktiviteterna utgår från dina vanor och intressen. Forskning visar att demenssjuka som erbjuds lustfyllda aktiviteter tenderar att bli mindre orosbenägna. Ofta bidrar musik, dans eller kontakt med barn till glädje och lustfylldhet.

På Vifolkagården uppmuntrar vi till aktivitet på dina villkor. Aktiviteterna anpassas så att du ska kunna leva så som du önskar. Exempel på aktiviteter är: sällskapsspel, musikstunder, högläsning, gruppgymnastik, promenader, gudstjänst, underhållning, körsång och musik. Festligheter efter årstid och högtider.

Vi erbjuder såväl gemensamma som individuella aktiviteter. Varje vecka erbjuds du en timme kontaktmannatid med din kontaktman att disponera så som du önskar.

Se film om aktivterna på våra äldreboenden

Mat & Dryck

Vifolkagården har ett eget restaurangkök som lagar mat och bakar åt våra boende. 2018 mottag vi Hagdahlsakademins pris för bra mat i äldrevården i Östergötland!

På Vifolkagården vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Vid högtider serverar vi festligare måltider. Vi bakar ofta till fikastunden.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck
Till måltiderna serveras mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.

Var lagas maten?
Maten planeras, tillagas och bereds på boendet. Undantaget är de måltider som innehåller obehandlat kött, fisk eller fågel. Dessa livsmedel förbereds i tillagningskök innan det värms upp och bereds i boendets enhetskök.

Hör Vardagas måltidschef Ola berätta om maten på våra äldreboenden

Vård & Omsorg

På Vifolkagården ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du är i behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål.

Vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar, utifrån den samlade bilden, ditt stöd. När du flyttar in hos oss blir du tilldelad en kontaktman. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell utifrån dina behov.

Omsorg
I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning och hjälp med personlig hygien. Personal finns tillgänglig dygnet runt.

Vård
Sjuksköterska finns på plats dagtid, måndag till fredag. Läkare kommer till huset varannan vecka. Kan också tillkallas vid behov, dagtid måndag till fredag. Kvälls-, natt- och helgtid finns tillgång till både joursjuksköterska och jourläkare

Rehabilitering
På vardagar finns arbetsterapeut i huset. Denne ansvarar för bedömningar, individuella utprovningar av hjälpmedel, förebyggande åtgärder, träning, rehabilitering samt handledning av personal. Rehabiliteringen bedöms och planeras individuellt.

Personal

På Vifolkagården finns en professionell och engagerad personalgrupp som ger mycket god vård och omsorg till de boende på Vifolkagården.

Personal
På boendet finns en verksamhetschef, tre verksamhetskoordinatorer. Dagtid måndag-fredag en sjuksköterska, övrig tid joursköterska, två kockar, omvårdnadspersonal: undersköterskor och vårdbiträde. Läkare kommer varje vecka. Arbetsterapeut 50 procent och besök av sjukgymnast varje vecka.

Kollektivavtal
Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0700 80 86 25

Kontaktperson

Zeljka Topic, verksamhetschef

Gatuadress

Hemvägen 3

Postnummer

590 18

Postort

Mantorp

Vill du bo här?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bo här. För att få en plats brukar det även behövas ett biståndsbeslut från kommunen.

Du får gärna boka en visning på plats eller digitalt (via Facetime eller Whatsapp) av vårt fina boende. Säkert och enkelt. Välkommen!

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0700 80 86 25

Translate

Tyck till