Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Laddar karta…

Letar du äldreboende i Mölndal? Sök och jämför olika alternativ på Seniorval.se. Få även tips om hur du utvärderar kvalitet.

Äldreboende Mölndal

Här hittar du äldreboenden i Mölndal. Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. 

Under listan med boenden i Mölndal hittar du allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer

Sponsrade

Berzelius

Terrakottagatan 1A, Mölndal

Vård- och omsorgsboendet Berzelius ligger i centrala Mölndal bland villor och radhus med Fässbergs kyrka och omgivande grönområde i närheten.

Bifrost

Vetekornsgatan 22, Mölndal

Bifrost äldreboende ligger i centrala Mölndal med närhet till butiker, restauranger och natur.

Brattåsgården

Streteredsvägen 5, Mölndal

Här bor du i närheten av Brattåsberget med tillgång till skog och lättpromenerade stigar. I området ligger Kållereds köpcentrum. Här finns möjlighet för par att bo tillsammans.

Brogården

Konditorivägen 5, Mölndal

Brogårdens äldreboende ligger i Lindome, i södra Mölndal. Här bor du i ett område med mycket grönska, nära till promenadvägar och Lindome centrum.

Eklanda

Eklanda Lund 54 B, Mölndal

Eklanda äldreboende ligger i bostadsområdet Eklanda på gränsen mellan Göteborg och Mölndal. I närområdet finns naturstråk och promenadstigar.

Fässbergs äldreboende

Lantbruksgatan 19, Mölndal

Fässbergs äldreboende ligger i Toltorpsdalen i Mölndal. Här har du nära till både naturen, trevliga promenadstigar och Mölndals centrum.

Lackarebäcks äldreboende

Gunnebogatan 66, Mölndal

Lackarebäcks äldreboende ligger centralt i naturnära och lummigt villaområde. Här finns flera trädgårdar och en boulebana där du kan utmana vännerna i en match. Du kan även äta på Farbror Agdas restaurang som är öppen för alla.

Sörgårdens äldreboende

Soltorpsgatan 29, Mölndal

Sörgårdens äldreboende ligger i norra Krokslätt i Mölndal. Här bor du i ett område med både villor och hyreshus. På Sörgårdens äldreboende finns möjlighet för par att bo tillsammans.

Visa alla

 Vad är ett äldreboende?

Äldreboende i Mölndal erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende

Olika typer av äldreboenden i Mölndal

Det finns olika typer av äldreboende i ort, exempelvis  demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende, korttidsboende och servicehus. Ett äldreboende kan vara en kombination av dessa. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan.

Demensboende eller gruppboende i  Mölndal

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar.

Omvårdnadsboende eller somatiskt boende i Mölndal

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende även så kallat somatiskt boende.

Korttidsboende i Mölndal

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Servicehus i Mölndal

Servicehus erbjuds personer vars omvårdnadsbehov är svåra att tillgodose i det egna hemmet men ändå inte så pass omfattande så att det krävs vård- och omsorg dygnet runt.  På servicehus finna vanligtvis gemensamhetslokaler, service via hemtjänst samt tillgång till vårdpersonal.

Ansöka om äldreboende i Mölndal

En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Mölndal kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Mölndal kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Mölndal kommuns internetsida om äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den i Mölndal kommun som hanterar ansökningar om äldreboende.

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan stöd från kommunen. 

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer om att välja äldreboende

Tips för att välja äldreboende

Bedöma kvalitet på äldreboende i Mölndal

De flesta som ska flytta till ett äldreboende ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett äldreboende håller hög kvalitet? Hur hittar jag bra äldreboenden i Mölndal? Går det att få reda på vilket som är det bästa äldreboendet i Mölndal?

Kvaliteten på äldreboenden kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för äldreboenden i Mölndal, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundersökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem.

Läs mer om kvalitetsuppföljning och utvärderingar i Mölndal

Vad kostar äldreboende i Mölndal?

När du bor på äldreboende i Mölndal betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften är den samma oavsett vilket äldreboende i Mölndal som du bor på. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?