Skogsgården

Kalkstensvägen 1, Motala Karta

Om oss

Skogsgården är ett demensboende i Motala kommun. Boendet ligger i kvarteret Cykelstyret i villaområdet Bråstorp, cirka två och en halv kilometer norr om Motalas centrala delar.

Hos oss bor äldre med demenssjukdom i ett trevligt område med närhet till köpcentrum såväl som barnskratt och lek, bland annat tack vare närliggande Bråstorpsskolan. På gångavstånd från Skogsgården finns en stormarknad med litet café, apotek, djuraffär med mera.

Skogsgården är byggt 1993 och den fysiska miljön är tillfredsställande med stora ytor och trevliga lägenheter.

Organisation

Vardaga

Organisationsform

Företag

Driftsform

Entreprenad

Boendet

Skogsgården är byggt i två plan som är uppdelade på två sidor med vardera sju lägenheter. Varje sida är en avdelning där det finns allmänna utrymmen som vardagsrum och kök. På boendet finns också en trevlig trädgård med en liten fontän och mindre odlingar.

Alla våra lokaler, inklusive lägenheterna, är direkt anpassade för vård av människor med demenssjukdom. 

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

28

Avdelningar

Fyra avdelningar med sju lägenheter per avdelning

Aktiviteter

Vår ambition är att skapa en familjär känsla på Skogsgården. Du inbjuds att delta i vardagliga sysslor som du tidigare utfört eller har intresse av. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till att tillreda måltider, vara delaktig i tvättbestyr, torka av bord, assistera vid trädgårdsarbete med mera.

Här erbjuds fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulans. Vi tar tillvara din förmåga och vilja till aktivitet. Vår ambition är att stimulera till ett liv rikt på aktivitet, samvaro och glädje.

Gemensamma aktiviteter anordnas minst fyra gånger i veckan. Ett veckoschema finns för veckans gemensamma aktiviteter. Vissa aktiviteter är återkommande och skapar igenkännande och kontinuitet, andra är av engångskaraktär. Exempel på aktiviteter är: lösa korsord, pussel, promenad, frågesport, allsång, filmvisning, musik, gymnastik och utflykter.

Varje vecka har du minst en timmes egentid tillsammans med din kontaktman att tillbringa på det vis du önskar. 

Mat & Dryck

På Skogsgården vill vi att måltiderna ska tillhöra en av dagens höjdpunkter. Vi strävar efter att ordna måltiderna tillsammans, personal och boende, för att ta fasta på gemenskapen och måltidernas sociala sammanhang. Måltiderna serveras i en trevlig och stillsam miljö. Maten äts gemensamt i matsalen eller enskilt i den egna lägenheten. Till lunch serveras efterrätt. Vid högtider serverar vi festligare måltider. Vi bakar ofta till fikastunden.

Du får gärna delta i de flesta moment under matlagningen, såsom att duka eller röra i en sås. Konceptet ger en hemlik och igenkännande miljö, där dofter och skramlet från kastruller i köket stimulerar aptiten.

Vi tar till oss dina synpunkter gällande maten och måltidsmiljön. Hos oss har du möjlighet att påverka.

Dryck
Till måltiderna serveras mineralvatten och bordsvatten, lättöl, måltidsdryck eller mjölk. Vi hjälper till att servera vin och liknande om du önskar.

Var lagas maten?

Maten planeras, tillagas och bereds på boendet. Undantaget är de måltider som innehåller obehandlat kött, fisk eller fågel. Dessa livsmedel förbereds i tillagningskök innan det värms upp och bereds i boendets enhetskök.

Vård & Omsorg

På Skogsgården ska du känna dig trygg i att vi erbjuder den hjälp, det stöd och den service du är i behov av. När vi tagit del av ditt biståndsbeslut utses din sjuksköterska och din kontaktman som säkrar att du får god kontinuitet i stöd och hjälp och att denna utformas enligt dina behov och önskemål. Vi är också stolta över ha hög kontinuitet i personalgruppen. För oss är samverkan med närstående ett viktigt inslag.

Utöver att se ditt behov av stöd och hjälp ser vi till dina friskfaktorer. Vi ser till dina behov, förmågor, mål och intressen och utformar, utifrån den samlade bilden, ditt stöd. När du flyttar in hos oss blir du tilldelad en kontaktman. Tillsammans upprättar ni en genomförandeplan som följs upp och revideras för att ständigt vara aktuell utifrån dina behov.

Omsorg

I omvårdnaden ingår mat, tvätt, städning och hjälp med personlig hygien. Omvårdnadspersonal finns tillgängliga dygnet runt.

Vård

Det övergripande medicinska ansvaret har vår omvårdnadsansvariga sjuksköterska. Hon arbetar dagtid, måndag till fredag. Resterande tid finns en joursjuksköterska att tillgå vid behov. Det finns även en jourläkare tillgänglig via joursjuksköterskan.

Rehabilitering
Vid behov finns det tillgång till fysioterapeut och arbetsterapeut för paramedicinska bedömningar.

Personal

Team bestående av drygt 25 omsorgspersonal där de flesta är undersköterskor, enstaka vårdbiträden med lång erfarenhet. De flesta omsorgspersonal har genomgått särskild demensutbildning efter färdig undersköterskeutbildning.

Inom omsorgspersonalen finns kompetens mot kost och måltider (måltidscoach) samt arbetsledning genom verksamhetskoordinator.

Legitimerad personal bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Verksamheten leds av verksamhetschef. Vi har samarbete med kommunens hemsjukvård för sjuksköterskeinsatser på jourtid.

Språk

Svenska

Kollektivavtal information

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0704 31 56 35

Kontaktperson

Simon Zeitelberg, verksamhetschef

Gatuadress

Kalkstensvägen 1

Postnummer

591 53

Postort

Motala

Vill du bo här?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bo här. För att få en plats brukar det även behövas ett biståndsbeslut från kommunen.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0704 31 56 35

Translate

Tyck till