Skogsgården

Kalkstensvägen 1, Motala Karta

Om oss

I kvarteret Cykelstyret i villaområdet Bråstorp 2,5 km norr om Motalas centrala delar ligger demensboendet Skogsgården
I västra Östergötland finns ett samverkansarbete mellan kommunerna, primärvården och närsjukvården i Västra Östergötland. Samarbetet kallas VPP-DEMENS- Vårdprocessprogrammet för demens. Syftet är att ta fram gemensamma riktlinjer för utredning, vård och behandling inom demensområdet.
VPP-demens delar ut diplom till de vårdboendena som uppnått målen för certifiering.För att bli certifierade med Guld har Skogsgården uppnått 14 kriterier utifrån nationella riktlinjer för demens. Dessa handlar om utbildning av personal, personcentrerad vård och att arbeta med kvalitetsregister.

Personcentrerad vård- och omsorg
För att de äldre på Skogsgården ska ges möjlighet att leva som de önskar arbetar vi personcentrerat, d.v.s. att vi ser till den enskilde, dennes behov, förmågor, mål och intressen. Information vi skaffar oss genom bl.a. levnadsberättelse och genomförandeplan.För verksamheten finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut/fysioterapeut (sjukgymnast). Dessa professioner ansvarar för sjukvårds- ochrehabiliteringsinsatser efter de boendes behov.

Organisation

Vardaga

Organisationsform

Företag

Driftsform

Entreprenad

Boendet

Boendet har 28 lägenheter och är byggt i två plan. Skogsgården är byggt 1993 och den fysiska miljön är fin med stora ytor och bra lägenheter. Varje plan är uppdelat på två sidor med vardera sju lägenheter. Till varje sida finns allmänna utrymmen - vardagsrum och kök. Lokalerna är direkt anpassade till demensvård. Här bor äldre med demenssjukdom i ett trevligt område med närhet till köpcentrum såväl som barnskratt och lek bland annat tack vare Bråstorpsskolan.

Avstånd till utbud i närområdet:
Lokal shopping: 400 meter
Kafé: 400 meter
Busshållplats: 250 meter
Centrum: 3500 meter
Restaurang: 250 meter
Parkering: 0 meter
Uttagsautomat: 400 meter

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

28

Avdelningar

Fyra avdelningar med sju lägenheter per avdelning

Aktiviteter

Vår ambition är att skapa en familjär känsla på Skogsgården. Du inbjuds att delta i vardagliga sysslor som du tidigare utfört eller har intresse av. Det kan exempelvis handla om att hjälpa till att tillreda måltider, vara delaktig i tvättbestyr, torka av bord, assistera vid trädgårdsarbete med mera.

Här erbjuds fysisk, psykisk, social, kulturell och andlig stimulansefter var och ens förutsättningar och behov. Vi tar tillvara de äldres förmåga och vilja till aktivitet. För att uppnå detta arbetar vi enligt ett aktivitetskoncept. Vår ambition är att stimulera de äldre att leva ett liv rikt på aktivitet, samvaro och glädje..

 

Mat & Dryck

Mat är en av livets höjdpunkter
I Vardaga är det viktigt att våra boende får äta i en lugn och trevlig miljö. För äldre är det extra viktigt att maten håller hög kvalitet, att den är näringstät, vällagad och smakrik för att ge den näring som behövs.
Vi serverar frukost, lunch, middag, mellanmål och nattmål om så önskas. Vid behov erbjuder vi alternativa rätter till lunch och middag. Som avslutning på lunchen serverar vi ofta en god dessert. Vid helger och högtider dukar vi extra fint och erbjuder en trerätters meny med ett glas vin eller öl. Kaffe och frukt finns när du vill ha. Maten tillreds på avdelningarna och vi bakar ofta.

Vård & Omsorg

Den goda dagen
Vardagas mål är att erbjuda bästa möjliga vård och omsorg för dig som bor hos oss. Genom vårt helhetskoncept för äldreomsorg, Den goda dagen, ger vi våra boende en individanpassad omsorg som bygger på omtanke, integritet och valfrihet. Vi utgår från var och ens behov, ser till det friska och stärker den boendes identitet och självständighet. De små detaljerna är viktiga för att varje dag ska bli en riktigt god dag. Du som bor hos oss är gammal nog att bestämma själv och boendet är i första hand ditt hem, inte vår arbetsplats.
Läs mer om den goda dagen

Kontaktman
När du flyttar in hos oss får du en egen kontaktman bland medarbetarna. Kontaktmannen ansvarar för att dina behov och önskemål framkommer i den individuella omvårdnadsplan som upprättas mellan dig och oss medarbetare.

Personal

Team bestående av drygt 25 omsorgspersonal där de flesta är undersköterskor, enstaka vårdbiträden med lång erfarenhet. De flesta omsorgspersonal har genomgått särskild demensutbildning efter färdig undersköterskeutbildning.

Inom omsorgspersonalen finns kompetens mot kost och måltider (måltidscoach) samt arbetsledning genom verksamhetskoordinator.

Legitimerad personal bestående av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Verksamheten leds av verksamhetschef. Vi har samarbete med kommunens hemsjukvård för sjuksköterskeinsatser på jourtid.

Språk

Svenska

Kollektivavtal information

Ja, personalen omfattas av ett kollektivavtal

Kvalitet

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Vardaga

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

0704 31 56 35

Kontaktperson

Simon Zeitelberg, verksamhetschef

Gatuadress

Kalkstensvägen 1

Postnummer

591 53

Postort

Motala

Vill du bo här?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att bo här. För att få en plats brukar det även behövas ett biståndsbeslut från kommunen.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

0704 31 56 35

Translate

Tyck till