Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Du kan även söka

Seniorboende i Nässjö

lillsjögården

parkgården

sjöbacken

ingsbergsgården

ekbackagården

skogsborg

åkersborg

nömmebergs vårdhem

björkliden

malmåkra

Äldreboende i Nässjö

Här hittar du äldreboenden på Nässjö. Klicka på de boenden du är intresserad av för att se bilder och få mer information om deras utformning, aktiviteter, kvalitet och kontaktuppgifter etc. 

Under listan med boenden på Nässjö hittar du allmän information om äldreboende. Vad ingår i denna boendeform? Hur ansöker man? Hur bedömer man kvalitet? Läs mer


Visa alla

Vad är ett äldreboende?

Äldreboende på Nässjö erbjuds den som på grund av ålderdom, demens eller annan sjukdom behöver vård- och omsorg dygnet runt. Service, personlig omvårdnad och sjukvård ingår i boendet. Äldreboende benämns ofta även för vård- och omsorgsboende och/eller särskilt boende. Särskilt boende är den samlande beteckningen från Socialtjänstlagen för behovsprövat boende för äldre.

Jämföra hur äldreboende skiljer sig från senior- och trygghetsboende 

Olika typer av äldreboenden på Nässjö

Det finns olika typer av äldreboende på Nässjö, exempelvis  demens-/gruppboende, omvårdnads-/somatiskt boende, korttidsboende och servicehus. Ett äldreboende kan vara en kombination av dessa. Platser för personer med olika behov erbjuds då ofta på olika våningsplan.

Demensboende eller gruppboende på Nässjö

Äldreboenden för personer med demens kallas ofta för demensboende eller gruppboende. Gruppboende är en term som även används för boende för personer med andra former av diagnosticerade funktionsnedsättningar.

Omvårdnadsboende eller somatiskt boende på Nässjö

Personer som behöver vård- och omsorg dygnet runt på grund av ålderdom eller andra sjukdomar (ej demens) erbjuds ofta plats på ett omvårdnadsboende även så kallat somatiskt boende.

Korttidsboende på Nässjö

Korttidsboende är en form av äldreboende där man bor en begränsad tid. En korttidsplats kan erbjudas innan hemgång efter en sjukhusvistelse, som tillfälligt stöd för att kunna bo kvar hemma, för att avlasta närstående eller i väntan på plats på permanent boende. När man regelbundet växlar mellan att bo hemma och på korttidsboende så brukar det kallas för att du får växelvård eller växelvårdsboende. 

Ansöka om äldreboende på Nässjö

En plats på ett äldreboende är jämfört med annat boende dyr. Därför får de flesta sin plats subventionerad av Nässjö kommun. För det krävs att du lämnar in en ansökan till Nässjö kommun. Kontakta kommunen och be att få prata med en biståndshandläggare inom äldreomsorg. Du hittar kontaktuppgifter på Nässjö kommuns internetsida om äldreomsorg. Biståndshandläggaren är den i Nässjö kommun som hanterar ansökningar om äldreboende.

När du har lämnat in din ansökan så bedömer biståndshandläggaren ditt behov av plats på äldreboende och beslutar om du ska beviljas det eller inte. Först när du har fått ett positivt beslut om plats från kommunen är det aktuellt att välja vilket äldreboende du vill flytta till. Du kan alltså inte på eget initiativ ställa dig i kö till ett äldreboende, så till vida du inte planerar att helt bekosta platsen själv utan stöd från kommunen. 

Läs mer om ansökningsprocessen steg för steg

Läs mer om att välja äldreboende

Tips för att välja äldreboende

Bedöma kvalitet på äldreboende på Nässjö

De flesta som ska flytta till ett äldreboende ställer sig frågor som: Hur vet jag om ett äldreboende håller hög kvalitet? Hur hittar jag bra äldreboenden på Nässjö? Går det att få reda på vilket som är det bästa äldreboendet på Nässjö?

Kvaliteten på äldreboenden kan innefatta många olika aspekter som standarden på lokalerna, personalens kompetens, bemötande, maten, aktiviteter m.m. Börja därför med att fundera på vad som är viktigt för dig eller din närstående och ställ frågor om det när du besöker äldreboendet. Därtill kan du gå igenom de kvalitetsutvärderingar som finns att titta på för äldreboenden på Nässjö, så som resultat från tillsynsrapporter, brukarundersökningar och Socialstyrelsens Äldreguide. För att underlätta har Seniorval.se på följande länk sammanställt vilka underlag för att bedöma kvaliteten på äldreboenden som kan finnas och hur du tolkar dem.

Vad kostar äldreboende på Nässjö?

När du bor på äldreboende på Nässjö betalar du omsorgsavgift, hyra och för maten. Din omsorgsavgift beräknas individuellt grundat vilket stöd då får och på din inkomst samt eventuella bidrag. Avgiften är den samma oavsett vilket äldreboende på Nässjö som du bor på. Du betalar dock aldrig mer än maxtaxa. Maxtaxa för innevarande år hittar du på följande länk: Vad kostar äldreboende?

Translate