Birger Jarl

Birger Jarlsgatan 91, Norrmalm, Stockholm Karta

Typ av plats

Demens, Omvårdnad

Lediga platser

Om oss

Kavat Vårds vision är att driva äldreboende som vi själva skulle välja. Våra äldreboenden erbjuder vård och omsorg med hög kvalitet. Vi arbetar efter att vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor hos oss har rätt att behålla sin värdighet och sin rätt till självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet.

Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. Med vår värdegrund som stöd tydliggör vi för medarbetarna att det är den äldres behov som alltid kommer i första hand.

Här finns ingen färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån vars och ens önskemål och behov. På Birger Jarl ser vi inte de äldre som ett kollektiv utan som unika individer med speciella önskningar och behov.


Organisation

Kavat Vård AB

Organisationsform

Företag

Driftsform

Egen regi

Du kan välja oss även om du bor i:

Stockholms län, Solna kommun, Lidingö kommun, Sigtuna kommun

Boendet

Birger Jarl ligger centralt i Stockholms innerstad. Förutom de boendes egna bostäder har varje våning gemensamhetsutrymmen och en trevlig matsal. Det är lätt att nå personalen och ta del av vad som händer. Trygghetslarm gör det möjligt att påkalla personalens hjälp dygnet runt.

Kavat Vård - hur vi hanterar inflytt under pandimin

Lediga platser

  • Demens - Permanent
  • Omvårdnad - Permanent

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)

54

Avdelningar

6

Lägenheterna

  • Planlösning: Lägenheterna är på 30-50 kvadratmeter med dusch, toalett och trinett
  • Wifi

Hyra

10 000 - 11 500 kr/mån

Aktiviteter

På Birger Jarl är vi kända för våra aktiviteter. Här finns det något att se fram emot varje dag. Vi har dagliga aktiviteter på våningarna och gemensamma aktiviteter flera gånger i veckan. Högst upp i huset har vi en gemensam samlingslokal där vi ordnar sång, dans, underhållning, gymnastik, frågesport och filmvisning flera gånger i veckan. Vi firar högtider och andra traditioner. Den som vill får dagligen komma ut i friska luften. Kontaktmannen planerar in egen tid med varje person för individuella aktiviteter

Mat & Dryck

Att äta ska vara en glädjestund och något som vi alla ser fram emot. Vi erbjuder gemensamma måltider i våningmatsalen men den som önskar kan självklart avnjuta måltiderna i avskild miljö inne i den egna bostaden.

Varje morgon serveras frukostbuffé. Lunch och middag kan du välja mellan två rätter. På helgerna serverar vi  alltid trerätters meny.  För dig som vill finns alltid möjlighet att ta ett glas vin eller öl till maten. På fredagar serverar vi en drink före maten, alkoholfritt alternativ erbjuds alltid.


Var lagas maten?

Svea Cater

Vård & Omsorg

Hos oss på Birger Jarl är det alltid är de äldres behov som kommer i första hand. Här finns inte någon färdig programförklaring som måste följas, utan vi utformar och anpassar vården individuellt utifrån var och ens önskemål och behov. Vi finns till för de som bor hos oss och inte tvärtom. Alla som bor här har rätt att behålla sin värdighet och sitt självbestämmande. Vi visar respekt för den enskildes egna val och behov av integritet.

Vård, omsorg och service utformas med hög tillgänglighet och erbjuder trygghet, inflytande, kontinuitet samt ett aktivt och meningsfullt liv. Vi tar inte över, utan låter dina närstående ta ansvar och känna sig delaktiga. Här på Birger Jarl är närstående alltid välkomna. Vi har inga särskilda besökstider. Verksamheten är bemannad dygnet runt. Trygghetslarm gör att de boende kan påkalla personalens hjälp mellan de planerade insatserna och besöken.

Omsorg

På Birger Jarl finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Varje våning har sin egen personal. Verksamhetschefen leder och samordnar insatserna.

Vård

Läkarinsatserna tillhandahålls av Stockholms läns landsting. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut finns.

Tilläggstjänster

Vi säljer tilläggstjänster. Det som inte ingår i vårt offentliga uppdrag debiteras separat efter beställning.

Personal

På Birger Jarl finns omvårdnadspersonal på plats hela dygnet. Alla som arbetar i den direkta omvårdnaden har vårdutbildning, utöver det ställer vi krav på att de som arbetar hos oss är serviceinriktade och anstränger sig för att du som bor hos oss ska vara nöjd med din service och omvårdnad. Varje våning har sin egen personal.

Det är verksamhetschefen som med hjälp av sin lokala ledning på plats, leder och samordnar insatserna. Tillgång till sjuksköterska finns dygnet runt och läkare besöker Birger Jarl varje vecka samt vid akuta behov. Vi har besök av sjukgymnast och arbetsterapeut varje vecka.
 

Språk

Svenska

Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna

Kvalitet

Kavat Vård har upprättat ett processbaserat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, enligt kraven i ISO 9001:2008 för kvalitetsledningssystem och ISO 14001:2004 för miljöledningssystem samt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:01. Alla processer, rutiner och verktyg finns digital med sökfunktion.

Alla medarbetare på Kavat Vård har ett ansvar för att informera närmaste chef om händelser som är av betydelse och som kan innebära att vi behöver revidera vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. Medarbetarna har också skyldighet att delta i de forum som årligen ordnas (planeringsdagar) i syfte att utvärdera hur kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystemet fungerar och följs.

För att bedriva vår verksamhet finns ett ledningssystem, en affärsplan med tillhörande verksamhetsplaner per enhet samt verksamhetsberättelse, bokslut, patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsbokslut, personalbokslut samt en rad styrande och redovisande dokument. Vi baserar vårt kvalitetsarbete på kraven i SOSFS 2011:9. Kvalitetsarbetet leder till ständiga förbättringar av verksamheten genom uppföljning av kvalitetsmål, avvikelsehantering, interna revisioner, uppföljning och återkoppling. Verksamhetschefen på respektive enhet ansvarar för att företagets kvalitetssystem följs och anpassas till de lokala förutsättningarna.

Ledningsprocesser beskriver hur Kavat Vård AB leds, följs upp och utvecklas genom ständiga förbättringar. Ledningsprocesserna beskrivs i form av en årsplan för verksamhetsåret/bokslutsåret. Ledningsprocessen omfattar t.ex. de möten och uppföljningar som genomförs för att leda och utveckla företaget. Utveckling betraktas också som ledningsprocess.

Huvudprocesser beskriver hur vi uppfyller våra överenskomna åtaganden gentemot kunderna. Huvudprocesserna styrs så att de uppfyller ställda kundkrav samt tillämpliga författningskrav. Stödprocessernas uppgift är att stödja huvudprocesserna (kärnverksamheten) och är inte riktade mot kund utan verkar inom den egna verksamheten. Arbetsmiljöarbetet och det egna miljöarbetet är tydliga stödprocesser för vår verksamhet. Vi har valt att utföra delar av stödprocesser genom extern part. I dessa fall styr vi och säkerställer så att de inköpta stödprocesserna uppfyller kund- och författningskrav.

Kvalitetsregister

Kontakt

Organisation

Kavat Vård AB

Hemsida

Besök hemsida

Telefonnummer

08 – 580 047 15

Kontaktperson

Verksamhetschef: Amanda Arias

Gatuadress

Birger Jarlsgatan 91

Postnummer

113 56

Postort

Stockholm

Vill du bo här?

Du behöver ett biståndsbeslut där du beviljats plats på särskilt boende. Kontakta biståndshandläggare i din kommun eller stadsdel.

Hitta hit

Vägbeskrivning

Söker du jobb?


Har du frågor? Kontakta verksamheten

Har du frågor? Vill du komma på besök? Kontakta verksamheten enkelt via formuläret nedan eller slå den en signal.

Skicka ett meddelande

Du måste fylla i ett namn.

Du måste fylla i en e-post eller ett telefonnummer.

= Obligatoriskt fält

Villkor för användning av kontaktformulär

Ring

08 – 580 047 15

Translate

Tyck till