Kavat Vård AB

Kavat Vård erbjuder vård och omsorgsboenden med heldygnsomsorg, anpassad och utformad för äldre. Kavat Vård AB grundades 2006 och ägs av Lars Brune, Helena Rådberg och Annika von Axelson alla med mångårig erfarenhet av att driva äldreomsorg i såväl kommunal som privat regi. Kavat Vård verkar i Stockholmsområdet och har idag 397 platser fördelat på tio äldreboenden. Äldreboendena har olika profiler som speglar livsstil, språk eller intresse.